Skip to main content

Scrum

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>De term Scrum wordt gebruikt om een methode van agile softwareontwikkeling te beschrijven. De methode is gebaseerd op de grotendeels autonome zelforganisatie van de afzonderlijke teams en dagelijkse vergaderingen om de voortgang van het project vast te leggen en nieuwe activiteiten te plannen.

Wat onderscheidt de Scrum methode?

Scrum vertegenwoordigt een type van Projectbeheer van de producteigenaar, maar zonder de noodzaak van een toegewijde projectmanager. Dagelijkse vergaderingen van de afzonderlijke teams en voortdurende herziening vormen de basis van een succesvolle samenwerking. Om de methode beter te begrijpen, moeten eerst de rollen en vergaderingen nader worden bekeken. De volgende rollen zijn toegewezen aan de personen die deelnemen aan het Scrum proces:
    • De producteigenaar neemt de verantwoordelijkheid voor de conceptie van het product. Hij is verantwoordelijk voor het bepalen van de productkenmerken en voor de kwaliteitscontrole.
    • De Scrummeester draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het vlotte verloop van het hele Scrum proces. Hij bereidt de vergaderingen voor en informeert de afzonderlijke ontwikkelingsteams hoe zij hun werk met betrekking tot de spelregels moeten organiseren.
    • Een ontwikkelingsteam bestaat uit interdisciplinaire ontwikkelaars en werkt volgens de werkmodules die door de producteigenaar zijn gespecificeerd. De teams concentreren zich in de eerste plaats op de uitvoering van de specificaties en hoeven zich geen zorgen te maken over andere aspecten van het ontwikkelingsproces.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud