Skip to main content

Security Misconfiguration

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Security Misconfiguration wordt gedefinieerd als het niet uitvoeren van alle beveiligingscontroles voor een server of webtoepassing, of het wel uitvoeren van beveiligingscontroles maar deze gebrekkig of onvolledig te laten zijn. Wat een bedrijf als een veilige omgeving beschouwt, vertoont in werkelijkheid gevaarlijke leemten of gebreken die het bedrijf en de gebruikers van een App of software in gevaar brengen.

Wat zijn de gevaren?

Onjuiste configuratie van de server of webapplicatie kan tot verschillende fouten leiden:
  • Debugging ingeschakeld.
  • Onjuiste toegangspermissies.
  • Gebruik van standaardaccounts of -wachtwoorden.
  • Setup / configuratie pagina’s geactiveerd.

Deze fouten kunnen ertoe leiden dat alle gebruikersgegevens worden gestolen of na verloop van tijd langzaam worden gewijzigd.

De huidige beveiligingsnormen voor App’s en software zijn vaak niet bevorderlijk voor de veiligheid van gebruikers en hun gegevens. Integendeel, programmeurs moeten specifieke veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat toegang wordt verkregen tot particuliere of vertrouwelijke bronnen.

Hoe kan Security Misconfiguration worden vermeden?

Het principe van compartimentering is een belangrijke stap: standaard is alles uitgeschakeld.

  • Schakel beheerinterfaces uit.
  • Debuggen uitschakelen.
  • Het gebruik van standaard accounts / wachtwoorden uitschakelen.
  • Configureer de server om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen.
  • Voer regelmatig controles uit om toekomstige misconfiguraties of ontbrekende patches in een vroeg stadium op te sporen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud