Skip to main content

Tekst spinnen

Text spinning of article spinning is een speciale schrijftechniek die met name wordt gebruikt bij zoekmachine optimalisatie (SEO) van webprojecten. In het kader van text spinning wordt een bestaand artikel herschreven, waardoor nieuwe inhoud wordt gegenereerd.

Hoe werkt text spinning?

In het kader van de Artikel Spinnings proces gaat niet over het herschrijven van een bestaande tekst in slechts een artikel. Het doel van het bewerken van een tekst door middel van text spinning is om uit één tekstkader een groot aantal nieuwe teksten te genereren. Deze maatregelen zijn bedoeld om op een zo efficiënt mogelijke manier inhoud te creëren die door zoekmachines als uniek wordt gecategoriseerd. In de context van moderne SEO-maatregelen wordt dergelijke inhoud “uniek” genoemd. De inhoud van de teksten blijft onaangetast, alleen de syntactische en semantische herstructurering van de inhoud vindt plaats. Variabiliteit wordt bereikt door de zinsbouw te veranderen of door synoniemen te gebruiken. Artikel spinning wordt altijd gebruikt wanneer een groter aantal teksten met een soortgelijke boodschap nodig is en tegelijkertijd het creëren van zogenaamde“duplicate content” moet worden voorkomen.

Hoe werkt het?

Een “gesponnen tekst” kan bijvoorbeeld:
  • worden gerealiseerd vanuit een reeds bestaand sjabloon, of
  • een tekst wordt in verschillende versies ontworpen tijdens het tekstcreatieproces.

Het spinproces begint met deze oorspronkelijke tekst. Voor eenvoudige teksten kan de herformulering ook handmatig worden uitgevoerd. In de praktijk wordt echter vaak gebruik gemaakt van speciale softwareproducten (tekstspinners) die het proces van het spinnen van tekst in hoge mate automatiseren. Text spinners gebruiken uitgebreide databases om automatisch tekstvarianten van een brontekst te genereren.
De tekstsjablonen zijn geschreven in de opmaaktaal “Spintax”, die qua structuur lijkt op de hypertext opmaaktaal HTML. Vooraf gedefinieerde speciale tekens worden gebruikt om die plaatsen in de tekst te markeren die moeten worden geherstructureerd en vervangen door synoniemen. Deze procedure kan worden gebruikt om afzonderlijke woorden, woordgroepen, hele zinnen en volledige tekstgedeelten te vervangen. De modificaties kunnen worden gerealiseerd met een vrijwel onbeperkt aantal syntactische, morfologische en semantische variaties. Bij elke nieuwe doorgang van het spintax-sjabloon wordt een licht gewijzigde tekst gecreëerd.

Voor- en nadelen van text spinning

Artikel spinning biedt webmasters en site-eigenaars een aantal verschillende voordelen met de volgende nadelen:

Pro
  • snel dupliceren van teksten
  • optimaal geschikt voor verschillende varianten van productbeschrijvingen en landingspagina's
Contra
  • kan mogelijk door Google worden geclassificeerd als duplicate content
  • inbreuk op auteursrechten bij gebruik van buitenlandse content

Welke problemen kan het spinnen van tekst opleveren?

De grammaticale structuur van de outputteksten moet foutloos zijn voor elke combinatie van de opgeslagen modules. Moderne tekstspin software-oplossingen hebben hiervoor functionaliteiten, waarmee conditioneel spinnen kan worden gerealiseerd. Daartoe worden de grammaticaal verwante elementen in de voor spinnen gemarkeerde tekstgedeelten telkens via een identieke ID aan elkaar gekoppeld. De software herkent de koppeling automatisch en houdt er rekening mee tijdens het spinproces. Het draaien van hele zinnen of zelfs paragrafen zorgt voor nog meer variatie.
Het automatisch zoeken naar synoniemen door een tekstspinner houdt het risico in dat de betekenis en dus de verklaring wordt gewijzigd indien een gevonden synoniem niet in de semantische context past. Afhankelijk van de context zou het woord “bank” bijvoorbeeld kunnen worden vervangen door “kredietinstelling” of “zetel”.

Conclusie

Text spinning is een zeer nuttige manier om snel en relatief goedkoop

tekstuele inhoud te creëren voor gebruik op het World Wide Web.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud