Skip to main content

Telemediawet (TMG)

Sinds 2007 omvat deTelemediawet (TMG) alle wetten betreffende zogenoemde telemedia in Duitsland. Telemedia omvatten alle elektronische informatie- en communicatiediensten die niet onder het Interstatelijk Omroepverdrag of de Telecommunicatiewet vallen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld onlineShops, veilingplatforms, webmaildiensten, chatdiensten, blogs, online-informatiediensten (bijvoorbeeld over het weer of evenementen) en andere diensten die op het internet worden aangeboden.

Wat zijn de bepalingen van de Telemediawet?

De provider is niet aansprakelijk voor berichten die hij alleen doorstuurt of tijdelijk opslaat voor derden. Hij hoeft de berichten niet te lezen of te controleren.
De naam van de contactpersoon en het volledige adres moeten worden vermeld. In het geval van commerciële activiteiten moeten ook het belastingnummer en het bevoegde belastingkantoor worden vermeld.
Wanneer commerciële communicatie langs elektronische weg wordt verzonden, moeten de afzender en het reclamekarakter van de boodschap herkenbaar zijn in de kop- en onderwerpregel. Reclame-e-mails moeten dus als zodanig herkenbaar zijn, zelfs voordat zij worden geopend. Sweepstakes met een reclamekarakter en prijsvragen moeten als zodanig herkenbaar zijn.
In individuele gevallen, bijvoorbeeld in geval van strafrechtelijke vervolging, moeten websitebeheerders persoonsgegevens zoals naam, adres of persoonlijke gebruikers-ID bekendmaken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud