Skip to main content

Telnet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is Telnet?

Telnet is een verbindingsprotocol dat toegang op afstand tot een computer op afstand via het Internet mogelijk maakt. Door tekstgebaseerde commando’s te gebruiken, kunnen functies worden uitgevoerd op de computer op afstand. Bijna alle moderne besturingssystemen zijn uitgerust met een geschikte Client.

Telnet Commando’s

Hier zie je alle standaard commando’s en enkele andere die nuttig zijn:

 • sluiten / c: Sluit een bestaande Telnet verbinding.
 • display: weergave van de huidige instellingen voor de Telnet-Client.
 • environ: Definieer variabelen voor de respectieve besturingssysteemomgeving.
 • help / ?: Toon een lijst van standaardcommando’s.
 • o telehack.com: Maakt verbinding met een simulatie van Arpanet, die een verzameling avonturen- en IF-spelletjes bevat. Praat met een kunstmatige intelligentie genaamd Eliza wanneer je vervolgens het commando eliza gebruikt.
 • open / o: Breng een Telnet verbinding tot stand met een hostcomputer of server op afstand.
 • stoppen / q: Stop Telnet.
 • send: Stuurt Telnet strings die u selecteert naar de host.
 • set: Stel het type terminal voor de verbinding in of wijzig de verbindingsparameters.
 • set ?: Toont een lijst van commando’s die met set kunnen worden gebruikt.
 • Status: Bepaal of de Telnet-Client is aangesloten.
 • unset: Laadt de standaard ingestelde verbindingsparameters.

Waar wordt Telnet gebruikt?

Een populaire toepassing van het verbindingsprotocol is de afstandsbediening van computers door middel van tekstgebaseerde inputs en outputs. Hulpbronnen die zich op een andere server bevinden, kunnen zo bijvoorbeeld worden geconfigureerd of toegankelijk worden gemaakt voor andere gebruikers.

Tip!

Veel netwerkapparaten, zoals routers, toegangspunten of switches, kunnen ook worden bestuurd en beheerd via het tekstgebaseerde protocol.

Een ander typisch toepassingsscenario is de toegang tot databanksystemen. Jarenlang konden op het internet beschikbare databanken alleen worden beheerd via Telnet verbindingen. In de loop der jaren is deze vorm van toegang echter vervangen door webgebaseerde toegangsmogelijkheden.

Om problemen te diagnosticeren, is het ook mogelijk om verbindingen met andere IP-diensten te realiseren, bijvoorbeeld via Telnet:

 • HTTP
 • FTP
 • POP3

Welke speciale functies biedt Telnet?

In de regel kunnen verbindingen tussen platforms tot stand worden gebracht. Voor een verbinding maakt het niet uit of de server en Client verschillende besturingssystemen gebruiken. Hoewel het protocol beschikbaar is in de nieuwere Windows-versies, moet het eerst expliciet worden geactiveerd voor gebruik. Alleen dan kan het via het startmenu worden opgeroepen.

Verdere links:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud