Skip to main content

Text-to-Code-Ratio

Wat betekent Text-to-Code-Ratio

Text-to-Code-Ratio is de verhouding tussen tekst en programmeercode op een website. De code omvat HTML, Javascript en andere code. Veel SEO tools, zoals SEMrush, geven een overeenkomstige waarschuwing als de tekst-naar-code verhouding 10% of lager is. John Mueller (Google) stelt daarentegen dat de tekst/code-verhouding irrelevant is voor de Google ranking.

Welke instrumenten zijn beschikbaar om de Text-to-Code-Ratio te bepalen?

U kunt de verhouding tekst/code handmatig berekenen, maar het gaat veel sneller met een van de volgende gratis hulpmiddelen:

Wat is de verhouding tussen tekst en code?

Vaak wordt een bereik tussen ongeveer 25% en 50% gegeven als de optimale verhouding tekst/code. Of dit echt past, hangt af van de technologie van de website en het type website. Informatiepagina’s hebben bijvoorbeeld de neiging veel tekst te bevatten, terwijl onlineShoppagina’s talrijke productafbeeldingen bevatten. Op pagina’s met weinig tekst, zoals videostreamingsites als Youtube, is de verhouding tussen tekst en code op een laag niveau.

Is de verhouding tussen tekst en broncode een ranking factor?

In april 2018 werd John Mueller door Google gevraagd of de tekst/code-verhouding van belang is voor SEO? John Mueller’s antwoord: “Nee. Wij gebruiken niets als tekst naar code als het gaat om Google zoeken. Wij pikken vooral de zichtbare inhoud op de pagina op en gebruiken die. Sommige pagina’s hebben veel meer HTML, sommige pagina’s hebben veel minder HTML. Dat is meer een kwestie van je ontwerpvoorkeuren, hoe je dingen opzet op je site.”

John Mueller op YouTube over deze vraag

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Conclusie

Er is geen rangschikkingsalgoritme voor de verhouding tussen tekst en code. Google gebruikt alleen de zichtbare inhoud voor evaluatie.

Laadtijden en tekst-tot-code verhouding

Ook al speelt de verhouding tekst/code geen directe rol voor Google, toch moet u altijd de laadtijden in het oog houden. Als de laadtijden te hoog zijn door te veel code, kan dit een negatief effect hebben op de ranking. In dat geval zullen gebruikers ook overschakelen op pagina’s die sneller laden. Een websitebezoek moet een positieve gebruikerservaring opleveren en niet worden ontsierd door te lange laadtijden of zelfs crashes. De verhouding tussen tekst en broncode kan een beperkende factor zijn, vooral op pagina’s met veel inhoud. Korte laadtijden helpen ook de zoekmachine crawler om de pagina’s sneller te indexeren.

Tip!

Met name de mobiele laadtijden van websites moeten regelmatig worden gecontroleerd! Sinds juli 2018 speelt de snelheid van mobiele pagina’s een belangrijke rol in de Google ranking (“mobile-first index”).


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud