Skip to main content

Textspinning

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Op Textspinning of article spinning is een speciale schrijftechniek die met name wordt gebruikt bij zoekmachineoptimalisatie (SEO) van webprojecten. In de context van Textspinnings wordt een bestaand artikel herschreven, waarbij nieuwe inhoud wordt gegenereerd.

Hoe werkt Textspinning?

In het kader van de Artikel Spinnings gaat niet over het herschrijven van een bestaande tekst in slechts een artikel. Het doel van het bewerken van een tekst via Textspinning is het genereren van een groot aantal nieuwe teksten uit een tekstkader. Deze maatregelen zijn bedoeld om op een zo efficiënt mogelijke manier inhoud te creëren die door zoekmachines als uniek wordt gecategoriseerd. In de context van moderne SEO-maatregelen wordt dergelijke inhoud “uniek” genoemd. De inhoud van de teksten blijft onaangetast, alleen de syntactische en semantische herstructurering van de inhoud vindt plaats. Variabiliteit wordt gecreëerd door de zinsbouw te veranderen of synoniemen te gebruiken. Artikel spinning wordt altijd gebruikt wanneer een groot aantal teksten met een soortgelijke boodschap nodig is en tegelijkertijd het creëren van zogenaamde“duplicate content” moet worden voorkomen.

Hoe werkt het?

Een “gesponnen tekst” kan, bijvoorbeeld:
  • worden gerealiseerd vanuit een reeds bestaand sjabloon, of
  • een tekst wordt in verschillende versies opgesteld tijdens het tekstcreatieproces.

Het spinproces begint met deze oorspronkelijke tekst. Voor eenvoudige teksten kan de herformulering ook handmatig worden uitgevoerd. In de praktijk wordt echter vaak gebruik gemaakt van speciale softwareproducten (tekstspinners) die het proces van Textspinningin hoge mate automatiseren. Text spinners gebruiken uitgebreide databases om automatisch tekstvarianten van een brontekst te genereren.
De tekstsjablonen zijn geschreven in de markup-taal “Spintax”, die qua structuur lijkt op de hypertext markup-taal HTML. Vooraf gedefinieerde speciale tekens worden gebruikt om die plaatsen in de tekst te markeren die moeten worden geherstructureerd en vervangen door synoniemen. Deze procedure kan worden gebruikt om afzonderlijke woorden, woordgroepen, hele zinnen en hele delen van een tekst te vervangen. De modificaties kunnen met een vrijwel onbeperkt aantal syntactische, morfologische en semantische variaties worden gerealiseerd. Bij elke nieuwe passage door het Spintax-sjabloon wordt een licht gewijzigde tekst gecreëerd.

Voor- en nadelen van Textspinning

Artikel spinning biedt webmasters en paginabeheerders een aantal verschillende voordelen met de volgende nadelen:

Pro
  • snel dupliceren van teksten
  • optimaal geschikt voor verschillende varianten van productbeschrijvingen en landingspagina's
Contra
  • kan mogelijk als duplicate content worden geclassificeerd door Google
  • inbreuk op copyright bij gebruik van third-party content

Welke problemen kunnen Textspinning hebben?

De grammaticale structuur van de outputteksten moet foutloos zijn voor elke combinatie van de opgeslagen modules. Moderne Textspinning software-oplossingen hebben hiervoor functionaliteiten, waarmee voorwaardelijk spinnen kan worden gerealiseerd. Daartoe worden de grammaticaal verwante elementen in de voor spinnen gemarkeerde tekstgedeelten telkens via een identieke ID aan elkaar gekoppeld. De software herkent de link automatisch en houdt er rekening mee in het spinproces. Het draaien van hele zinnen of zelfs paragrafen zorgt voor nog meer variatie.
Het automatisch zoeken naar synoniemen door een tekstspinner houdt het risico in dat de betekenis en dus de verklaring wordt gewijzigd indien een gevonden synoniem niet in de semantische context past. Afhankelijk van de context kan het woord “bank” bijvoorbeeld worden vervangen door “kredietinstelling” of “zetel”.

Conclusie

Textspinning is een uiterst zinnige manier om snel en relatief goedkoop tekstuele inhoud te genereren voor gebruik op het World Wide Web.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud