Skip to main content

UBB (Ultimate Bulletin Board)

De afkorting UBB staat voor Ultimate Bulletin Board. Deze benaming is de titel van een Software voor internetforums. Het werd oorspronkelijk uitgevonden door de Amerikaanse softwarespecialist Ted O’Neil. De eerste versie van de forumsoftware werd al in 1997 ontwikkeld. In de eerste jaren werd de programmeertaal Pearl gebruikt, maar...

UDP (User Datagram Protocol)

Wat is een User Datagram Protocol? Samen met TCP (Transfer Control Protocol) is UDP (User Datagram Protocol) een van de twee belangrijkste netwerkprotocollen. UDP is gebaseerd op het IP-protocol (Internet Protocol) en bevindt zich op de 4e laag, de transportlaag, in het OSI-lagenmodel. Vergeleken met TCP behoort UDP tot...

Uglifying

De term “Uglifying” komt uit de wereld van de softwareontwikkeling. Deze term wordt gebruikt om de gerichte verwijdering van onnodige tekens uit de broncode aan te geven zonder de werking van het programma aan te tasten. Deze omvatten, bijvoorbeeld: Ruimtes Deze speciale tekens zijn nuttig om de broncode van...

Uitgaande koppelingen

Wat zijn uitgaande links? Outbound links, ook wel externe links of Outbound Links genoemd, zijn links die van een website naar een ander domein verwijzen. Zijn uitgaande links een ranking factor? Voor Google tellen de uitgaande externe links van een website niet mee als ranking factor. Externe links die...

Umlaut domein

Wat is een umlaut domein? Een umlautdomein is een internetadres dat naast letters van het Latijnse alfabet en cijfers ook speciale tekens kan bevatten, bijvoorbeeld de Duitse umlauten ä, ö en ü, de letter ß en andere tekens. Umlautdomeinen worden daarom ook wel special character domains of IDN genoemd....

UMTS

Wat betekent UMTS? UMTS is de afkorting van Universal Mobile Telecommunications System en verwijst naar een digitale transmissiemethode op het gebied van mobiele communicatie. Aangezien het een mobiele radionorm van de derde generatie is, wordt vaak de term 3G gebruikt. 3G-technologie maakt mobiele datatransmissiesnelheden mogelijk tot 384 Kbit/s of...

Unified Modeling Language

De Unified Modeling Language (UML) is een gestandaardiseerde grafische notatie voor de ontwikkeling van softwareproducten. De modelleertaal maakt gebruik van grafieken, diagrammen en beschrijvingen om verschillende processtromen en concepten weer te geven die later in de vorm van software moeten worden geïmplementeerd. UML is een instrument dat een centrale...

Unique Selling Proposition

De term “Unique Selling Proposition”, vaak ook “Unique Selling Point” wordt gebruikt om een duidelijk identificeerbaar uniek verkoopvoorstel aan te geven dat een bedrijf, organisatie of merk onderscheidt van zijn directe concurrenten. Bedrijven en organisaties kenmerken hun Unique Selling Point bijvoorbeeld door een rijke traditie, hoge eisen aan de...

Unique User (UU)

Volgens de IFABC Global Web Standards is een Unique User (UU) een unieke gebruiker. Een Unique User (UU) wordt geïdentificeerd aan de hand van een toegewezen IP-adres. Webpagina’s daarentegen kunnen een unieke gebruiker (of bezoeker van een webpagina) bepalen aan de hand van de Cookies, de user agent of...

Universal Ad Package (UAP)

De term Universal Ad Package (UAP) is een industriestandaard op het gebied van onlinereclame, die zich in de eerste plaats bezighoudt met de standaardisering van de verschillende bannerformaten op het Word Wide Web. De definitie van vier standaardformaten is bedoeld om een basis te creëren voor het plaatsen van...

Universele zoekmachine

De verwante termen universele zoekmachine verwijzen naar een bepaald type van informatieverzameling en gegevensvoorbereiding door zoekmachines. Daartoe verzamelen de webcrawlers van Google, Bing of DuckDuckGo diverse informatie om gebruikers betere zoekresultaten voor overeenkomstige vermeldingen te presenteren. Functionele principes in een oogopslag Naast de term “universele zoekmachine” zijn de laatste...

Unix

Wat is Unix? UNIX is een term voor besturingssystemen die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke systeem van het Amerikaanse telecommunicatiebedrijf AT&T of delen van dit systeem als basis gebruiken. De naam is een afkorting van “Uniplexed Information and Computing Service” en dateert van 1969. Het basiskader van moderne Unix...

Unsubscribe Rate

Wat is Unsubscribe Rate? De term Unsubscribe Rate beschrijft het aantal gebruikers dat zich in een bepaalde periode voor een nieuwsbrief heeft uitgeschreven. De churn rate wordt uitgedrukt als percentage en is een belangrijke factor bij het bepalen van de klantentevredenheid bij e-mailmarketing. Hoe wordt het opzeggingspercentage geregistreerd? De...

URL Encoding

De URL is het unieke adres van een website. RFC 1738 specificeert welke tekens van de ASCII-tekenset een URL mag bevatten. Tekens die niet zijn toegestaan, moeten worden getranscodeerd door URL Encoding. Wat is URL Encoding? URL Encoding wordt gebruikt om ongeldige tekens of speciale tekens in een URL...

URL Shortener (link-verkorter)

Elke website heeft zijn eigen URL. Afhankelijk van de hoeveelheid informatie die een URL bevat, bestaan deze uit enkele tientallen tekens en getallen die moeilijk te onthouden zijn. Een URL Shortener (link shortener) kan worden gebruikt om lange URL’s in te korten. By loading the video, you agree to...

Usability Evaluation

Wat betekent Usability Evaluation? Usability Evaluation omvat alle activiteiten en methoden die erop gericht zijn de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van een product vast te leggen. Dit kan een website zijn, een softwaretoepassing, een machine, een werktuig of een ander interactief object. Het doel van een evaluatie kan zijn om...

Usability-Prozess-Assessments

Wat betekent Usability-Prozess-Assessments? Vertaald betekent “Usability-Prozess-Assessments” “procedure voor de beoordeling van de bruikbaarheid”. Hiermee worden alle testprocedures bedoeld die betrekking hebben op de bruikbaarheid of bruikbaarheid van een product of dienst. De eerste bruikbaarheidstests vinden plaats tijdens de ontwikkelingsfase van elk product of elke dienst. De tests worden zowel...

User Agent

Wat betekent User Agent? De User Agent is een identificatiecode waarmee een programma inlogt op een webserver om een HTML-document op te vragen. De User Agent wordt verzonden via de HTTP-header. Softwareproducten zoals webbrowsers of crawlers voor zoekmachines kunnen op unieke wijze worden geïdentificeerd door de User Agent. Hoe...

User Experience Designer

Wat is een User Experience Designer? User Experience Designer , ook vaak afgekort tot UX Designer, houden zich bezig met het gebruiksvriendelijk ontwerpen van websites, webapplicaties en Internet-of-Things-toepassingen. Zij werken meestal nauw samen met ontwikkelaars. De nadruk van hun werk ligt op positieve ervaringen van klanten. Welke kennis moet...

User Intent

Wat betekent User Intent? De term User Intent verwijst naar de motivatie en het gewenste doel achter het invoeren van een term in een zoekmachine. De gebruikersintentie is een van de meest doorslaggevende factoren bij de optimalisatie van een website op SEO. Wat zijn de verschillende soorten gebruikersintenties? Op...

User Requirements Engineering

Wat betekent User Requirements Engineering? User Requirements Engineering is een term uit de softwareontwikkeling en omvat de elicitatie, analyse, specificatie en validatie van alle kenmerken van een IT-systeem. Vereisten in detail Bij moderne softwareontwikkeling worden twee soorten eisen onderscheiden, namelijk: 1. functionele eisen: In deze eisen wordt expliciet aangegeven...