Skip to main content

Unified Modeling Language

De Unified Modeling Language (UML) is een gestandaardiseerde grafische notatie voor de ontwikkeling van softwareproducten. De modelleertaal maakt gebruik van grafieken, diagrammen en beschrijvingen om verschillende processtromen en concepten weer te geven die later in de vorm van software moeten worden geïmplementeerd. UML is een instrument dat een centrale plaats inneemt in de moderne softwareontwikkeling.

Algemene informatie

De Unified Modeling Language werd in het begin van de jaren negentig voor het eerst bij het grote publiek geïntroduceerd. De modelleertaal is ontstaan uit de wens om objectgeoriënteerde modelleerbenaderingen te kunnen formuleren binnen het kader van een uniforme standaard. In het midden van de jaren negentig ontwikkelden de toonaangevende vertegenwoordigers van object-georiënteerd programmeren Grady Booch, Ivar Jacobsen en Jim Rumbaugh de eerste benaderingen om eerdere methoden syntactisch en semantisch te standaardiseren. Een eerste suggestie over de wijze waarop dergelijke modellen het best kunnen worden geïmplementeerd, kwam van het softwarebedrijf Rational Rose.

Deze aanbeveling werd in 1997 door de Object Management Group aangenomen, gewijzigd en met versie UML 1.1 aangenomen. Verdere versies, die in de loop der jaren volgden, brachten enkele wijzigingen en verbeteringen. In 2005 werd UML versie 2.0 uitgebracht. De laatste versie van de Unified Modeling Language is V 2.5, die echter nog niet volledig is gestandaardiseerd door de ISO (International Standardization Organization).

Taken en toepassingsgebieden

De basisfunctie van UML is om ingewikkelde processen en problemen op een eenvoudige en begrijpelijke manier weer te geven, zodat ze begrijpelijker worden voor ontwikkelaars en andere belanghebbenden. In de Unified Modeling Language worden tijdens het modelleerproces bijzonder belangrijke termen gedefinieerd en worden bovendien de relaties tussen de termen in detail geanalyseerd. Onbelangrijke criteria zijn weggelaten, zodat de aandacht beter op de essentiële aspecten kan worden gericht. Door verschillende UML-diagrammen te gebruiken, is het veel gemakkelijker om te communiceren over de belangrijke doelstellingen en kenmerken van het softwareproject en deze op een begrijpelijke en duidelijke manier te presenteren.

Unified Modeling Language in detail

De Unified Modeling Language is een krachtig instrument om verschillende processen op een veelzijdige manier te beschrijven en visueel voor te stellen. Daartoe wordt de gebruikers een reeks verschillende diagrammen ter beschikking gesteld, die individueel kunnen worden aangepast aan de behoeften van het softwareproject.

UML 2.5 bevat in totaal 14 verschillende diagrammen, die zijn onderverdeeld in drie groepen:

Deze groep omvat het klassendiagram, waarin de essentiële klassen van het te modelleren proces worden beschreven. Het componentendiagram beschrijft de fysieke structuur van het softwaresysteem tijdens runtime. Distributiediagrammen geven de exacte rangschikking van systeemcomponenten weer in de context van UML. Compositiediagrammen daarentegen illustreren de verdeling van klassen in verschillende onderdelen, terwijl profieldiagrammen de eigenschappen visualiseren.
Gedragsdiagrammen worden gebruikt om de relaties tussen afzonderlijke objecten in het systeem te beschrijven. Het use-case diagram beschrijft de waarneembare prestaties van het softwaresysteem voor de gebruiker. Het activiteitendiagram wordt gebruikt om gedragingen van een systeem te analyseren en weer te geven. De toestandsmachine visualiseert het gedrag van afzonderlijke objecten.
Speciale gedragsdiagrammen behoren tot deze groep. Opeenvolgingsdiagrammen beschrijven interacties tussen verschillende objecten, terwijl communicatiediagrammen de rol van afzonderlijke objecten binnen het systeem benadrukken. Timing diagram visualiseert temporele beperkingen tussen overgangen van de ene toestand naar de andere. Het interactiediagram wordt gebruikt om elementen (objecten) in het sequentie- en activiteitendiagram met elkaar te verbinden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud