Skip to main content

Unified Modeling Language

De Unified Modeling Language (UML) is een gestandaardiseerde grafische notatie voor de ontwikkeling van softwareproducten. De modelleertaal maakt gebruik van grafieken, diagrammen en beschrijvingen om verschillende processtromen en concepten weer te geven die later in de vorm van software moeten worden geïmplementeerd. UML is een instrument dat een centrale rol speelt in moderne softwareontwikkeling.

Algemene informatie

De Unified Modeling Language werd voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld in het begin van de jaren 1990. De modelleertaal is ontstaan uit de wens om objectgeoriënteerde modelleerbenaderingen te kunnen formuleren binnen het kader van een uniforme standaard. In het midden van de jaren negentig ontwikkelden de toonaangevende vertegenwoordigers van objectgeoriënteerd programmeren Grady Booch, Ivar Jacobsen en Jim Rumbaugh de eerste benaderingen om eerdere methoden syntactisch en semantisch te standaardiseren. Een eerste voorstel over hoe dergelijke modellen het best zouden kunnen worden geïmplementeerd kwam van het softwarebedrijf Rational Rose.

Deze aanbeveling werd in 1997 overgenomen door de Object Management Group, gewijzigd en aangenomen met versie UML 1.1. Verdere versies die in de loop der jaren volgden, brachten enkele wijzigingen en verbeteringen. In 2005 werd UML versie 2.0 gepubliceerd. De meest recente versie van Unified Modeling Language is V 2.5, die echter nog niet volledig door de ISO (Internationale Organisatie voor Normalisatie) is gestandaardiseerd.

Taken en toepassingsgebieden

De basisfunctie van UML is om ingewikkelde processen en problemen op een eenvoudige en begrijpelijke manier weer te geven, zodat ze begrijpelijker worden voor ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Op Unified Modeling Language worden tijdens het modelleringsproces bijzonder belangrijke termen gedefinieerd en worden bovendien de relaties tussen de termen in detail geanalyseerd. Onbelangrijke criteria zijn weggelaten om zich beter op de essentiële aspecten te kunnen concentreren. Door verschillende UML-diagrammen te gebruiken, is het veel gemakkelijker om de belangrijke doelstellingen en kenmerken van het softwareproject te bespreken en deze op een begrijpelijke en duidelijke manier te presenteren.

Unified Modeling Language in detail

De Unified Modeling Language is een krachtig instrument om verschillende processen op een veelzijdige manier te beschrijven en visueel voor te stellen. Daartoe wordt de gebruikers een reeks verschillende diagrammen ter beschikking gesteld, die individueel kunnen worden aangepast aan de behoeften van het softwareproject.

UML 2.5 bevat in totaal 14 verschillende diagrammen, die zijn onderverdeeld in drie groepen:

Deze groep omvat het klassendiagram, waarin de essentiële klassen van het te modelleren proces worden beschreven. Het componentendiagram beschrijft de fysieke structuur van het softwaresysteem tijdens de runtime. Distributiediagrammen geven de exacte rangschikking van de systeemcomponenten weer binnen het kader van UML. Compositiediagrammen daarentegen illustreren de verdeling van klassen in verschillende onderdelen, terwijl profieldiagrammen de eigenschappen visualiseren.
Gedragsdiagrammen beschrijven de relaties tussen de afzonderlijke objecten in het systeem. Het use-case diagram beschrijft de waarneembare prestaties van het softwaresysteem voor de gebruiker. Met het activiteitendiagram worden gedragingen van een systeem geanalyseerd en weergegeven. De toestandsmachine visualiseert het gedrag van afzonderlijke objecten.
Diagrammen van bijzonder gedrag behoren tot deze groep. Opeenvolgingsdiagrammen beschrijven de interacties tussen verschillende objecten, terwijl communicatiediagrammen de rol van afzonderlijke objecten binnen het systeem benadrukken. Het timingdiagram visualiseert de temporele beperkingen tussen overgangen van de ene toestand naar de andere. Het interactiediagram wordt gebruikt om elementen (objecten) in het sequentie- en activiteitendiagram met elkaar te verbinden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud