Skip to main content

Validatie

Wat is validatie?

In de informatica verwijst de term“validatie” naar een proces van verificatie. Dit proces zorgt ervoor dat de gegevens zijn geverifieerd om te garanderen dat zij zowel nauwkeurig zijn als zonder problemen kunnen worden gebruikt. Een valideringsproces maakt gebruik van zogeheten “routines”, die onder verschillende namen bekend zijn:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
 • Validatieregels
 • Valideringsroutines
 • Beperkingen van de validatie
[/su_list] Deze routines worden gebruikt om gegevens die in een systeem worden ingevoerd, te controleren op veiligheid, juistheid en integriteit. De regels kunnen worden geïmplementeerd door middel van geautomatiseerde processen of door een expliciet valideringsproces in te bouwen.

Algemene informatie

Het doel van gegevensvalidering is ervoor te zorgen dat de verschillende soorten gebruikersinvoer in een toepassing of geautomatiseerd systeem duidelijk gedefinieerd zijn en geschikt zijn voor die systemen. Validatieregels kunnen worden gedefinieerd, ontworpen en gebruikt in verschillende contexten met gebruikmaking van een verscheidenheid van methoden. Voor bedrijfsapplicaties kan gegevensvalidatie bijvoorbeeld worden gedefinieerd aan de hand van specifieke regels voor gegevensintegriteit of proceduregebaseerde bedrijfsregels. Gegevens die niet aan deze eisen voldoen, hebben een zeer negatief effect op de uitvoering van de respectieve bedrijfsprocessen en moeten daarom zo efficiënt mogelijk worden gefilterd en uitgesloten.

Soorten gegevensvalidering

In de context van gegevensvalidering kunnen verschillende generalisaties betreffende de complexiteit en het doel van validering als basis worden gedefinieerd, zoals:
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

 • Validering van specifieke gebieden en beperkingen
 • Verwijzing en codevalidatie
 • Systematische validatie van gegevens
[/su_list] Een validatieproces bestaat uit twee afzonderlijke stappen, namelijk:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
 • Validatiecontrole
 • Verificatie Actie
[/su_list] In de eerste validatiestap worden een of meer rekenregels gebruikt om na te gaan of de gegevens in kwestie geldig zijn. In de post-validatiestap wordt feedback gegeven ter ondersteuning van het validatieproces.

Validatiecriteria

Afhankelijk van het beoogde gebruik van de te valideren gegevens, kunnen verschillende criteria voor het validatieproces worden vastgesteld, zoals de grootte van het bestand of het aantal karakters in een waarde van een data-element. Zo moet een IBAN een exact aantal tekens hebben om door de validatie te komen en als geldig te worden beschouwd. Een ander validatiecriterium kan de formaatcontrole zijn. De gegevens moeten voldoen aan een bepaald formaat. Voor het IBAN-nummer bijvoorbeeld moeten de eerste twee tekens (de landcode) twee letters zijn en zijn slechts bepaalde lettercombinaties toegestaan.

Validatieproces bij softwareontwikkeling

Naast gegevensvalidering wordt het validatieproces ook gebruikt bij de kwaliteitsborging van software. In deze context verwijst validatie naar het testen van de geschiktheid van een softwareproduct voor het beoogde gebruik. Het validatieproces is gebaseerd op een vooraf vastgesteld eisenprofiel en kan zowel vanuit technisch als vanuit personeelsoogpunt worden uitgevoerd.

In de context van het zogenaamde “V-model” behoort validatie tot de acceptatietests. In deze context wordt onder het valideringsproces verstaan, de verificatie van de geschiktheid van het softwareprodukt met de oorspronkelijke eisen en doelstellingen van de klant. De volgende validatiemethoden worden hier gebruikt:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

 • Opnieuw testen met de klant om onduidelijkheden en onjuiste veronderstellingen aan het licht te brengen.
 • Creatie van prototypes als basis voor communicatie met de gebruiker
 • Incrementele ontwikkeling van functies voor directe feedback van de klant

FAQ

[/su_list]

Waarom validatie?

In theorie is verificatie voor authenticatie, dus het is een bewijs van een eigenschap die het product beweert te hebben. Validatie is voor verwijzingen. In de praktijk gebeurt de validatie echter door na te gaan in hoeverre het proces praktisch en haalbaar is.

Wat doet een validatie ingenieur?

De taak van de validatie ingenieur is om dit bewijs te leveren. Hij bereidt bijvoorbeeld tests van productieprocessen, software of machines voor, voert ze uit en evalueert ze in een verslag van de resultaten.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud