Skip to main content

Vals Positief

Wat betekent vals-positief

?
De Engelse term“false positive” wordt gebruikt om vermeend positieve testresultaten aan te duiden. Concreet betekent dit dat negatieve eigenschappen in een test als positief worden beoordeeld, hoewel deze niet overeenkomen met de feiten. Voor lokale en op internet gebaseerde toepassingen kunnen valse positieven ongewenste en mogelijk catastrofale gevolgen hebben. Een dergelijk ongewenst effect is te zien in e-mailadvertenties. Als deze e-mails als False Positives worden geclassificeerd, belanden de gewenste nieuwsbrieven in de SPAM-mappen of worden ze automatisch als SPAM geblokkeerd en zelfs niet aan de gebruiker getoond.

Valse positieven bij e-mail en nieuwsbriefmarketing

Het is natuurlijk vervelend voor de beheerders van e-mailcampagnes wanneer nieuwsbrieven de klanten niet bereiken en in plaats daarvan worden gemarkeerd als JUNK-Mail en belanden in de SPAM map. Er zijn echter enkele doeltreffende maatregelen die kunnen worden genomen om scheve leveringspercentages tot een minimum te beperken en de reputatie van een organisatie in stand te houden. Exploitanten van nieuwsbrieven en promotie-e-mails kunnen hun klanten, leveranciers en zakenpartners bijvoorbeeld vragen het e-mailaccount van de afzender toe te voegen aan hun lijst met contactpersonen en voor de zekerheid van tijd tot tijd de SPAM-map controleren om na te gaan of een gewenste e-mail misschien per ongeluk als SPAM is gemarkeerd.

Het is bijzonder belangrijk dat de geadresseerden de aangifte als JUNK mail uitschakelen in het geval van gewenste e-mailreclame en nieuwsbrieven. Het gebruik van speciale nieuwsbriefsoftware kan er ook toe bijdragen dat geen valse positieven in werking treden en dat e-mails niet abusievelijk als zogenaamde bounce e-mails ” naar de afzender worden teruggestuurd. Als een nieuwsbrief herhaaldelijk als SPAM wordt aangemerkt, kan het gebeuren dat e-mails en nieuwsbrieven waar klanten op wachten helemaal niet worden bezorgd, wat tal van problemen kan veroorzaken.

Valse positieven als gevolg van malware en virusscanners

Vooral wanneer het gaat om computer- en IT-beveiliging, leidt het gebruik van malware- en virusscanners vaak tot valse positieven, wat desastreuze gevolgen kan hebben. Fout-positieven in de IT-omgeving kunnen ertoe leiden dat systeemkritieke gegevens als gevaarlijk worden geclassificeerd en worden gewist, wat diverse gevolgen kan hebben, zoals:

[su_list icon=”icon: commenting-o” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Crash van het besturingssysteem
  • Verlies van belangrijke gegevens
[/su_list]

Daarom moet de gebruiker altijd voorzichtig zijn met virusberichten die worden weergegeven door een Malware- of virusscanner, moet de gebruiker altijd voorzichtig te werk gaan en de gemelde malware eerst in quarantaine plaatsen. Potentiële malware die in quarantaine is geplaatst, kan geen verdere schade aanrichten en de gebruiker heeft dan de gelegenheid om rustig te beoordelen of het virusbericht daadwerkelijk kwaadaardige software is of een vals-positief bericht.

TIP

Er zijn beveiligingshulpmiddelen die potentiële malware en SPAM-berichten automatisch tot 10 dagen in quarantaine plaatsen, waar zij geen schade kunnen aanrichten en waar de gegevens zorgvuldig worden geanalyseerd. Als de detectie als vals-positief wordt bevestigd, wordt het bestand in kwestie automatisch uit quarantaine verwijderd en kan het zonder risico door de gebruiker worden geopend.

Conclusie

Valse positieven zijn een ernstig probleem dat vooral gevaarlijk kan zijn voor aanbieders van nieuwsbrieven en van reclame via e-mail. Maar ook op het gebied van IT-beveiliging kunnen fout-positieven ertoe bijdragen dat onschadelijke bestanden als virussen worden gedetecteerd en mogelijk van het systeem worden verwijderd zonder dat de gebruiker het merkt.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud