Skip to main content

Vendor lock-in

In de economie isvendor lock-in een marketinginstrument dat bedoeld is om een nauwe klantenbinding te bewerkstelligen. Met dit instrument probeert een onderneming haar klanten aan haar diensten, producten of services te binden door het hen (zeer) moeilijk te maken om over te stappen: bijvoorbeeld door hoge overstapkosten, de zogenaamde overstapdrempels.

In veel bedrijfstakken worden soms producten gebruikt waarvoor bij andere aanbieders geen gelijkwaardige producten verkrijgbaar zijn. Dit wordt ook wel “propriëtaire technologie” genoemd, d.w.z. dat deze technologieën niet compatibel zijn met die van concurrenten. Kortom, vendor lock-in is een vorm van afhankelijkheid van de fabrikant.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Voor- en nadelen van vendor lock-in

Pro
 • Het oplossen van problemen verloopt vlot omdat slechts één enkel bedrijf vrijwel elk product in de omgeving aanbiedt.
 • Integratie: De producten van een leverancier zijn typisch ontworpen om goed samen te werken.
 • Dus: Vereenvoudiging van beheerstaken en -toepassingen. Eenvoudige installatie en configuratie van componenten: De sterke interoperabiliteit van de componenten zorgt ervoor dat alle onderdelen altijd functioneel zijn.
 • Compatibiliteit van eigen producten.
Contra
 • Prijsstelling: Klanten kunnen geen concurrerende aanbiedingen krijgen van andere leveranciers.
 • Weinig hefboomeffect: Afhankelijk van de prijzen van één leverancier.
 • Meer hefboomeffect: Als er problemen of achterstanden zijn bij de verwerking, is de leverancier niet bang dat klanten dreigen over te stappen (nadeel voor de klant).
 • Kleine bedrijven hebben niet het budget en de transparantie om druk uit te oefenen op grote en bureaucratische leveranciers.
 • Een enkele leverancier kan niet de beste producten in de regio leveren.

Als men kiest voor de aanpak met één verkoper, zijn er manieren om de nadelen te beperken.
Doe eerst onderzoek naar klanten en verzamel informatie over gebruikerservaringen. Met name ervaringen met ondersteuning zeggen veel over de leverancier, aangezien dit een belangrijke factor voor de leverancier is.
Wees voorzichtigmet beloftes van verkopers: Deze mogen nooit mondeling zijn, maar moeten schriftelijk worden vastgelegd.

[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

Voorbeelden van technologie:

 • Het feit dat de QWERTY-toetsenbordindeling
 • nog steeds gangbaar is, zou het gevolg zijn van technologische lock-in.

 • Carbon lock-in
 • is de theorie dat de samenleving afhankelijk is van CO2-intensieve technologieën, waardoor de commercialisering van hernieuwbare energie wordt belemmerd.

 • Kwaliteitsverlies wanneer een foutief formaat wordt omgezet in een ander. Hier zijn er kosten in termen van conversie. Daarom codeert men belangrijke inhoud om compatibiliteit te garanderen.
[/su_list]

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud