Skip to main content

Vereiste gegevensminimalisering

De algemene verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO) schrijft voor dat gegevens tot een minimum moeten worden beperkt. Daarom mogen websitebeheerders alleen gegevens van websitebezoekers opslaan die nodig zijn voor het functioneren van de website. Voorts mogen deze gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Het moet strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat er geen onwettige verwerking van de gegevens plaatsvindt.

Wat is de vereiste inzake gegevensminimalisering?

Elk gebruik van gebruikersgegevens dat buiten het onmiddellijke functionele bereik van de website valt, moet uitdrukkelijk door de gebruiker worden toegestaan.

Versterking van de consumentenrechten

De GDPR, die in de hele EU geldt, heeft tot doel de rechten van de consument te versterken. Dit was een reactie op de ontwikkeling dat klantgegevens door bedrijven steeds vaker op ondoorzichtige wijze werden gebruikt voor doeleinden die de klanten niet kenden.

Datamining vs. gegevensminimalisering

Bedrijven putten potentieel uit bezoekersgegevens via datamininganalyseprocessen, met name voor Cross-selling. Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming moeten ondernemingen nu de toestemming van de klant krijgen voordat zij zijn of haar gegevens voor dergelijke doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om een offerte in te dienen.

Tips voor bedrijven

Belemmerende drempels voor klanten kunnen worden overwonnen, bijvoorbeeld door hun voordelen toe te kennen in ruil voor gegevensopslag. Voorbeelden zijn inzamelsystemen van sectoroverschrijdende bedrijven.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud