Skip to main content

Velocity

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>De term “Velocity” is van Engelse origine en vertaald in het Duits betekent het zoiets als snelheid en wordt in de IT op verschillende toepassingsgebieden gebruikt. Naast het Apache project (webserver) en de VelocityTemplateLanguage (VTL), wordt de term met name gebruikt in agile softwareontwikkeling in het kader van verschillende Scrum modellen. In de context van agile ontwikkeling wordt Velocity gebruikt om aan te geven wanneer een softwareproject naar verwachting zal zijn afgerond, welke vorderingen er al in het project zijn gemaakt en welke kosten er kunnen worden verwacht. De bepaling van deze voorspellingen is gebaseerd op verschillende procedures en parameters.

Algemene informatie

In de context van het Scrum-model verwijst Velocity naar “de gemiddelde snelheid van een ontwikkelingsteam tijdens een marathon”. Deze snelheid vloeit voort uit de afgeronde user stories (gebruikersverhalen). Zogenaamde “story points” worden toegekend voor elke afgewerkte user story. De snelheid wordt vervolgens berekend aan de hand van het gemiddelde aantal afgeronde user stories. Het meest doeltreffende en tevens eenvoudigste berekeningsmodel is het optellen van de verhaalpunten.

De in dit verband gebruikte tellerterm is “Velocityoffset”. Dit wordt berekend op basis van de som van de user stories die nog niet zijn afgerond. Hiervan wordt de zogenaamde “Velocityoffset factor” afgeleid. Dit komt overeen met de user stories die bijdragen aan het negatief beïnvloeden van de effectiviteit van een Scrum team. Dergelijke user stories die niet op tijd kunnen worden verwerkt, worden verplaatst naar de volgende fase of de volgende run. Bij het plannen van de volgende fase moet het ontwikkelingsteam niet alleen rekening houden met de nieuwe user stories, maar ook met de onvoltooide user narratives.

Het belang van Velocity voor Agile ontwikkeling

In de context van agile ontwikkeling met Scrum kan velecity een geschatte tijd van voltooiing voor een softwareproject geven. Met de Velocity-methode kunnen teamleiders op elk moment zien hoeveel en welke onderdelen al zijn afgerond. Deze basis helpt ook om de gemaakte kosten beter te ramen.

De bepaling van Velocity kan op twee manieren worden gerealiseerd.

  • Als de afzonderlijke Scrum teams al ervaring hebben met samenwerking, kan van tevoren een vrij nauwkeurige beoordeling worden gemaakt.
  • Indien het de eerste samenwerking van de Scrum teams betreft, zijn er geen historische gegevens die als basis voor de voorspelling kunnen dienen, zodat een raming niet mogelijk is. In dergelijke gevallen kan gebruik worden gemaakt van gegevens van andere, op soortgelijke wijze samengestelde teams om prognoses bij benadering op te stellen.
Voor- en nadelen in een oogopslag

Velocity biedt zowel talrijke voordelen als enkele nadelen in de context van agile softwareontwikkeling, die we hieronder zullen bespreken:

Pro
  • hoge transparantie
  • gemakkelijke communicatie
  • compatibel met andere methoden van agile softwareontwikkeling
Contra
  • Ontwikkelteams lopen het risico uiteindelijk het slachtoffer te worden van hun eigen zelfevaluatie, zodat het project uiteindelijk mislukt door het vasthouden aan de cijfers.

Conclusie

Als de Velocity-methode correct wordt gebruikt, kan zij helpen om de beheersing, planning en duur van softwareprojecten correct in te schatten. De aldus verkregen informatie kan worden gebruikt om de prijzen voor de klanten vooraf te berekenen en de leveringstermijnen na te leven. De methode moet echter door alle teamleden serieus worden genomen en mag nooit uit het oog worden verloren.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud