Skip to main content

Vereiste inzake gegevensminimalisering

De algemene verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO) schrijft voor dat gegevens tot een minimum moeten worden beperkt. Op grond hiervan mogen websitebeheerders alleen gegevens van bezoekers van de website opslaan die nodig zijn voor het functioneren van de website. Voorts mogen deze gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Ze moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat er geen onwettige verwerking van de gegevens plaatsvindt.

Wat is de vereiste inzake gegevensminimalisering?

Elk gebruik van gebruikersgegevens dat buiten het onmiddellijke functionele bereik van de website valt, moet uitdrukkelijk door de gebruiker worden toegestaan.

Versterking van de consumentenrechten

De GDPR, die in de hele EU geldt, is bedoeld om de rechten van de consument te versterken. Dit was een reactie op de ontwikkeling dat klantgegevens door bedrijven steeds vaker op ondoorzichtige wijze werden gebruikt voor doeleinden die de klanten niet kenden.

Data Mining vs. gegevensminimalisering

Bedrijven ontlenen bijzonder potentieel aan bezoekersgegevens door Data Mininganalyseprocessen, in het bijzonder mogelijkheden voor Cross-selling. Volgens de algemene verordening gegevensbescherming moeten bedrijven nu de toestemming van de klant krijgen voordat zij zijn of haar gegevens voor dergelijke doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om een offerte in te dienen.

Tips voor bedrijven

Afsluitingsdrempels voor klanten kunnen bijvoorbeeld worden overwonnen door hun voordelen toe te kennen in ruil voor gegevensopslag. Voorbeelden hiervan zijn inzamelsystemen van sectoroverschrijdende bedrijven.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud