Skip to main content

Webtracking (webanalyse)

Webtracking (webanalyse) is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens van het web om inzicht te krijgen in het webgebruik en dit te optimaliseren. Het is niet alleen een proces voor het meten van webverkeer, maar ook een instrument voor bedrijfs- en marktonderzoek, alsmede voor het evalueren en verbeteren van de doeltreffendheid van een website. Met Web Analytics Toepassingen kunnen bedrijven ook de resultaten van traditionele print- of uitzendcampagnes meten. Het helpt om in te schatten hoe het verkeer (traffic) op een website verandert na de lancering van een nieuwe reclamecampagne. Web analytics geeft informatie over het aantal bezoekers van een website en het aantal bekeken pagina’s. Het helpt om trends in webverkeer en populariteit te meten, wat zeer nuttig is voor marktonderzoek.

Basisstappen van het Web Tracking (Web Analytics) proces

De meeste processen bestaan uit vier basisstappen of -fasen:

In deze eerste fase worden de elementaire basisgegevens verzameld. In de regel gaat het om tellingen. Het doel van deze fase is eerst de gegevens te verzamelen.
In deze fase worden gewoonlijk tellingen verricht en passende verhoudingen vastgesteld, hoewel sommige tellingen nog beschikbaar kunnen zijn. Het doel van deze fase is de gegevens om te zetten in informatie, met name in metriek.
In deze fase worden de metrieken en tellingen gebruikt en gecombineerd met bedrijfsstrategieën, de zogeheten kernprestatie-indicatoren (KPI). KPI’s hebben vaak betrekking op conversieaspecten, maar niet altijd. Dat hangt af van de organisatie.
Deze fase gaat over online doelstellingen en normen voor de organisatie of het bedrijf. Deze strategieën hebben meestal betrekking op geld verdienen, geld besparen, of het vergroten van het marktaandeel.

Een andere essentiële functie die door de analisten is ontwikkeld om de website te optimaliseren, zijn de experimenten en tests:

A/B-tests zijn gecontroleerde experimenten met twee variaties in online settings, zoals webontwikkeling. Het doel van A/B-testen is om veranderingen in webpagina’s te identificeren en voor te stellen die het effect van een statistisch getest interessant resultaat vergroten of maximaliseren.

Elke fase is van invloed of kan van invloed zijn op de voorafgaande of volgende fase. Daarom zijn de gegevens die beschikbaar zijn om te worden verzameld soms van invloed op de online strategie. In andere gevallen is de onlinestrategie van invloed op de gegevens die worden verzameld.

Technologie

Er zijn ten minste twee categorieën van web tracking (web analytics): offsite en onsite web analytics.

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Offsite web analytics verwijst naar webmeting en -analyse, ongeacht of de gebruiker eigenaar is of een website onderhoudt. Het omvat het meten van het potentiële publiek (Opportunity), share of voice (Visibility), en buzz (Comments) van een webpagina op het internet.
  • Onsite web analytics, dat het meest wordt gebruikt, meet het gedrag van een bezoeker op de website. Dit omvat zijn drivers en conversies, zoals de mate waarin verschillende landingspagina’s gekoppeld zijn aan online aankopen. Onsite web analytics meet de prestaties van de website in een commerciële context. Deze gegevens worden meestal vergeleken met prestatiecijfers en gebruikt om de respons van het publiek op een website of marketingcampagne te verbeteren.
[/su_list]

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud