Skip to main content

WDF*IDF

Wat betekent WDF*IDF?

WDF*IDF is een instrument dat wordt gebruikt op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (SEO) om de relevantie van de eigen webinhoud te bepalen in vergelijking met de inhoud van andere websites. WDF staat voor “Within Document Frequency” en bepaalt de frequentie van alle woorden die in een tekst voorkomen en categoriseert ze naar relevantie. De WDF*IDF formule kan worden gebruikt in het kader van onpage optimalisatie om de relevantie van een website voor zoekmachines te verhogen.

Berekening in detail

Tip!

In het kader van de WDF*IDF formule wordt de frequentie van een woord in een tekst vermenigvuldigd met de frequentie van hetzelfde woord in een relevant algemeen corpus. Dit resulteert in de relevantie van dit woord in het document.

Hoe groter het documentcorpus dat bij de berekening wordt gebruikt, hoe nauwkeuriger de resultaten.

Voordeel voor SEO

In het kader van zoekmachineoptimalisatie isWDF*IDF erop gericht de teksten van een website zo uniek mogelijk te maken, zodat ze bij bepaalde zoektermen door zoekmachines hoog in de zoekresultaten worden weergegeven. Bij het schrijven van onlineteksten moet men zich echter niet alleen oriënteren op de curve WDF*IDF.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


Hoewel andere aspecten zoals

  • Tonaliteit
  • Structuur
  • Jargon of
  • Leesstroom

geen rol spelen bij de weging van termen, zijn ze niettemin belangrijk voor de gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid van een tekst.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud