Skip to main content

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Wat zijn de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)?

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn richtlijnen die de toegankelijkheid van inhoud op het internet ten goede moeten komen. Zij moeten internationaal worden gehandhaafd. Het probleem is dat mensen met een handicap vaak worden uitgesloten van uitgebreid internetgebruik, maar webdesigners hebben niet de ervaring met wat echt belangrijk is voor deze mensen.

Dit is de reden waarom de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn bedacht door het Web Accessibility Initiative van het World Wide Web Consortium. Zij worden nu geleidelijk ingevoerd in alle relevante overheidsorganen in de EU:

  • voor nieuwe websites (september 2019)
  • voor bestaande websites (september 2020)
  • voor mobiel gebruik (juni 2021)

Voor mensen met een handicap

Fysieke (motorische), nerveuze (zintuiglijke) en mentale beperkingen hebben geleid tot de ontwikkeling van WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Een voorbeeld van vele:

Een blinde kan de inhoud van een website begrijpen, zelfs als er een audioscript is met de belangrijkste informatie.

Wie van plan is WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) op een website te implementeren, kan een hele bundel maatregelen gebruiken om de toegankelijkheid te garanderen. Een zoomfunctie voor de lettergrootte of de samenvatting van de inhoud van een tabel kan even waardevol zijn als een goede structurering van de website met logische navigatie en efficiënte koppen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud