Skip to main content

Wet telediensten (TDG)

Wat is de wet op de telediensten (TDG)?

De lange vorm van de wet op de telediensten is de wet op het gebruik van telediensten (Gesetz über die Nutzung von Telediensten ) en de korte vorm is de wet op de telediensten (TDG). Het werd in augustus 1997 uitgevaardigd, drie keer gewijzigd en in 2007 afgeschaft. De opvolger daarvan is de Telemediawet.

De reden voor de TDG

In de jaren negentig was het internet in opkomst. Daarmee kwamen talrijke aanbieders op de markt bij wie consumenten digitaal functionerende informatie- en communicatiediensten konden boeken. In dit verband fungeerde de TDG als controle-instantie voor de afzonderlijke aanbieders, bijvoorbeeld met betrekking tot hun informatieverplichtingen jegens consumenten, hun aansprakelijkheid en, uiteraard, de gegevensbeveiliging.

Wat zijn telediensten?

Tegenwoordig worden telediensten vaker aangeduid als telemedia. Enkele voorbeelden die vandaag de dag nog steeds typisch worden gebruikt zijn:

  • Mail communicatie
  • Online bestellen-Shops
  • Weer-Apps
  • Voetbal ticker
  • Online bankieren

Met haar regelgeving beschermt de teledienstenwet in de eerste plaats de consument die vertrouwt op de veiligheid van deze diensten.

Info

Wie geïnteresseerd is in veiligheid op het internet met betrekking tot persoonsgegevens, is op de juiste plaats met de DSGVO(www.dsgvo-gesetz.de)

, de complexe basisverordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

Verander 2 in 1!

De wet op de telediensten (TDG) en het staatsverdrag inzake mediadiensten werden voortdurend betwist wat betreft hun afbakeningen en definities. Daarom werden beide reeksen regelingen consequent in de Telemediawet verenigd.

Verdere informatie over het onderwerp van de teledienstenwet is hier te vinden:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op