Skip to main content

XML (Extensible Markup Language)

XML is een markuptaal die wordt gebruikt om sterk gestructureerde teksten te maken. In tegenstelling tot HTML wordt XML (Extensible Markup Language) gebruikt om teksten zo duidelijk en logisch te structureren dat complexe gegevensstructuren, zoals databases, in kaart kunnen worden gebracht. XML wordt vaak gebruikt om sitemaps te maken.

Hoe is Extensible Markup Language gestructureerd?

XML (Extensible Markup Language) is gebaseerd op twee basisprincipes, namelijk:
  • duidelijke hiërarchie
  • flexibele etikettering van gegevens

In XML documenten is er altijd een begin-tag, zoals [tekst], en de overeenkomstige eind-tag, zoals [/tekst]. Binnen deze tags wordt de informatie gestructureerd tot een eenheid.

Voorbeeld

Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • [inhoud]
  • [headline]Headline[/headline]
  • [text]Het tekstuele gedeelte[/text]
  • [/content]

Tags in detail

In tegenstelling tot HTML, waar elke tag een specifieke functie heeft, kunnen tags flexibel worden benoemd. Daarnaast kan een schema worden gebruikt om te specificeren hoe een bestand is gestructureerd en welke waarden zijn toegestaan.

Indeling van XML documenten

Documenten in Extensible Markup Language-formaat kunnen in verschillende klassen worden onderverdeeld, namelijk

Deze documenten zijn in de eerste plaats gericht tot de menselijke lezer.
Dit type document is in de eerste plaats bedoeld voor machinale verwerking.
Dit is een hybride vorm waarin gegevens intensiever gestructureerd zijn dan in documentgerichte documenten, maar zwakker dan in gegevensgerichte documenten.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud