Skip to main content

XML

Wat betekent XML?

XML is een markuptaal die wordt gebruikt om sterk gestructureerde teksten te creëren. In tegenstelling tot HTML structureert XML (Extensible Markup Language) teksten zo duidelijk en logisch dat complexe gegevensstructuren, zoals databases, in kaart kunnen worden gebracht.

XML wordt vaak gebruikt om sitemaps te maken.

Hoe is Extensible Markup Language gestructureerd?

XML is gebaseerd op twee basisprincipes, namelijk:

  • duidelijke hiërarchie
  • flexibele etikettering van gegevens

In XML documenten is er altijd een begin-tag, zoals [tekst] en de overeenkomstige eind-tag, zoals [/tekst]. Binnen deze tags wordt de informatie gestructureerd tot een eenheid.

Voorbeeld!

Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • [inhoud]
  • [headline]Headline[/headline]
  • [text]Het tekstuele gedeelte[/text]
  • [/content]

Tags in detail

In tegenstelling tot HTML, waar elke tag een specifieke functie heeft, kunnen tags flexibel worden benoemd. Daarnaast kan een schema worden gebruikt om te specificeren hoe een bestand is gestructureerd en welke waarden zijn toegestaan.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Indeling van XML documenten

Documenten in Extensible Markup Language-formaat kunnen in verschillende klassen worden onderverdeeld, namelijk

  • document-centric documenten: Deze documenten zijn in de eerste plaats gericht tot de menselijke lezer.
  • data-centric documenten: Dit soort documenten is in de eerste plaats bedoeld voor machinale verwerking.
  • Semi-gestructureerde documenten: Dit is een hybride vorm waarbij gegevens intensiever gestructureerd zijn dan in documentgerichte documenten, maar zwakker dan in gegevensgerichte documenten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud