Skip to main content

Y2K (Jahr-2000-Problem)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent Y2K (Jahr-2000-Problem)?

Y2K verwijst naar een computerprobleem dat wordt veroorzaakt door de behandeling van jaren in tweecijferig getalformaat in veel software en informatiesystemen.

Welke omstandigheden hebben tot het probleem geleid?

In de jaren zestig moesten ontwikkelaars zuinig zijn met geheugen omdat het duur en schaars was. Om deze reden werden alleen de laatste twee cijfers gebruikt om jaartallen op te slaan, zoals 99 in plaats van 1999.

De Y2K (Jahr-2000-Problem) trof een aantal verschillende systemen, zoals:

  • Besturingssystemen
  • Databanken
  • Gebruikersprogramma’s

Wat waren de gevolgen van de Y2K (Jahr-2000-Problem)?

Als de millenniumbug niet op tijd was gecorrigeerd, zouden de gevolgen catastrofaal zijn geweest. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn geweest bij de berekening van de tijdsduur, waarbij het verschil tussen twee data wordt berekend. De gevolgen zouden bijvoorbeeld een onjuiste berekening van de leeftijd of een onjuiste berekening van de debetrente voor spaartegoeden zijn geweest.

Bestaan er soortgelijke problemen?

  • Probleem in 2010: Tijdens de jaarwisseling 2009/2010 deed zich een onverwacht probleem voor. Krediet- en debetkaarten werkten plots niet meer en e-mails werden massaal ten onrechte als spam gemarkeerd.
  • Probleem met het jaar 2027: Op 1 januari 2027 geeft de kalender op computers van de Hewlett-Packard 3000-serie niet de juiste datum weer. De reden hiervoor is dat alle geheugenplaatsen voor het gegevensformaat van de kalender opgebruikt zullen zijn.
  • Probleem in het jaar 2038: op 19 januari 2038 kan een probleem in de tijdweergave leiden tot softwarestoringen. Dit probleem zou echter alleen moeten optreden bij computersystemen die standaard de Unix-tijd gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud