Skip to main content

Drukuj

Wszystkie treści prawne zostały napisane w języku niemieckim i odnoszą się do niemieckiego systemu prawnego. Tłumaczenia na inne języki zostały wykonane automatycznie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu. Obowiązuje oryginalna treść w języku niemieckim.

Identyfikacja dostawcy zgodnie z § 5 TMG

OM Optimiser GmbH
Florian Mueller
Ulica Zamkowa 19
82031 Grünwald

Kontakt

Telefon: 089/21767315
E-Mail: info@om-optimiser.com

Siedziba firmy: Monachium
Dyrektor zarządzający: Florian Müller
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Monachium
Numer rejestracyjny: HRB 188070
Numer identyfikacyjny VAT: DE273929058

Treść oferty online

OM Optimiser GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji. OM Optimiser GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, uzupełniania, usuwania lub czasowego bądź trwałego zaprzestania publikacji informacji na tej stronie w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, zostaną zatem odrzucone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

OM Optimiser GmbH stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, tekstów, dokumentów dźwiękowych i sekwencji wideo wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie dane lub uciekać się do danych wolnych od licencji. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak obrazy, schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody OM Optimiser GmbH jest niedozwolone.

Odnośniki i linki

OM Optimiser GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki lub do których odsyłacze znajdują się na jego stronach – chyba że OM Optimiser GmbH posiada pełną wiedzę na temat nielegalnych treści i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. OM Optimiser GmbH oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków nie można było znaleźć żadnych nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą linki. OM Optimiser GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, autorstwo lub zawartość linkowanych stron i niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści linkowanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Odnosi się to do wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i innych formach baz danych założonych przez OM Optimiser GmbH, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji odpowiada wyłącznie oferent strony, do której się odnosi.

Ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

Internetowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia na stronie ec.europa.eu/consumers/odr/ internetową platformę rozwiązywania sporów, z której konsumenci mogą korzystać w celu rozwiązania sporu i gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat rozwiązywania sporów.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów w przypadku sporu z konsumentem.