Skip to main content

Audyt strony trzeciej

Audyt strony trzeciej jest przeprowadzany, gdy firma zdecydowała się na stworzenie systemu zarządzania jakością (QMS), który spełnia standardowy zestaw wymagań, taki jak ISO 9001, i zatrudnia niezależną firmę do przeprowadzenia audytu w celu sprawdzenia, czy firmie udało się spełnić wymagania.

Kto przeprowadza audyt trzeciej strony i jak to działa?

Stosowane niezależne firmy nazywane są rejestratorami lub jednostkami certyfikującymi. Przeprowadzają oni audyty w celu sprawdzenia, czy system zarządzania jakością spełnia odpowiednie wymagania. Następnie przyznają one certyfikaty firmom, które spełniają wymagania.
Certyfikacja może być wykorzystana do upewnienia klientów certyfikowanej firmy, że SZJ spełnia wymagania wybranej normy.
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

Istnieją trzy rodzaje audytów, które są przeprowadzane w tym procesie:

  • Audyty certyfikacyjne
  • Audyty w zakresie utrzymania lub nadzoru
  • Audyty recertyfikacyjne
[/su_list]

Kto korzysta z audytu strony trzeciej?

Firmy, które działają w pewnych kategoriach wysokiego ryzyka – takich jak zbiorniki ciśnieniowe, zabawki, urządzenia gazowe, windy oraz sprzęt medyczny i elektryczny – i chcą prowadzić działalność gospodarczą w Europie, muszą spełnić pewne wymagania. Jednym ze sposobów na spełnienie wymagań przez firmy jest certyfikacja systemu zarządzania przez zewnętrzną organizację audytową.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści