Skip to main content

Access Point

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>W sieciach komputerowych, bezprzewodowy punkt dostępu (bezprzewodowy Access Point), zwany również stacją bazową, jest sprzętowym urządzeniem sieciowym, za pośrednictwem którego urządzenia WLAN mogą łączyć się z przewodową siecią lokalną. Bezprzewodowe Access Pointłączą urządzenia mobilne, takie jak notebooki i smartfony, które posiadają kartę bezprzewodową, z siecią przewodową, zazwyczaj lokalną (LAN), za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN).

Strona Access Point ustanawia połączenie z routerem za pośrednictwem sieci przewodowej. Może być jednak również integralną częścią routera. Punkty dostępowe umożliwiają podłączenie kilku urządzeń bezprzewodowych za pomocą jednego połączenia kablowego.

Access Point różnią się koncepcyjnie od hotspotów. Hotspot to miejsce, w którym dostępny jest dostęp do sieci WLAN.

Bezpieczeństwo

Nowoczesne strony Access Pointmają wbudowane szyfrowanie. Schematy szyfrowania WPA i WPA2 są uważane za bezpieczne, jeśli używane jest wystarczająco bezpieczne hasło lub fraza hasła.

Różnice między modelami AP

ModeleAccess Point różnią się pod względem technicznym przede wszystkim możliwą prędkością transmisji danych oraz technologią MIMO (Multiple Input Multiple Output) z ewentualnie kilkoma antenami nadawczymi i odbiorczymi.

Testy obecnych urządzeń można znaleźć w prasie branżowej. Konfiguracja odbywa się za pomocą strony internetowej z adresem danego Access Points po podłączeniu go za pomocą kabla LAN.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści