Skip to main content

ACK (ACKnowledgement)

Co>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> to jest ACK (ACKnowledgement)?W transmisji danych, ACK (ACKnowledgement) jest sygnałem, który potwierdza odbiorcy odbiór lub przetwarzanie poleceń lub danych. Protokoły sieciowe TCP i DHCP są przykładami protokołów sieciowych, które wykorzystują sygnały ACK (ACKnowledgement) do różnych celów.

Protokół sterowania transmisją

Protokół TCP (Transmission Control Protocol) określa sposób wymiany danych pomiędzy uczestnikami sieci w Internecie.

Podczas nawiązywania połączenia żądany serwer odsyła tzw. pakiet danych SYN/ACK(SYN od synchronize) w odpowiedzi na żądanie Cliento potwierdzenie. Client potwierdza to swoim własnym pakietem ACK. W ten sposób zostanie nawiązane połączenie.
Kiedy połączenie jest kończone, nadawca wysyła pakiet FIN, który informuje, że nie będzie wysyłał dalszych danych. Odbiorca potwierdza odbiór pakietem ACK i wysyła również pakiet FIN. Druga strona również odpowiada pakietem ACK.

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol)

Za pomocą protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) serwer przypisuje konfigurację sieciową do adresu Client. Serwer wysyła tzw. pakiet DHCP. Za pomocą tak zwanej wiadomości DHCPACK serwer DHCP potwierdza stronie Client swoje żądanie dotyczące oferowanego jej adresu IP. Ponadto wiadomość ta potwierdza żądanie ze strony Clients dotyczące transmisji parametrów konfiguracyjnych.

DHCPNAK jest odpowiednikiem, wiadomością odrzucającą.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści