Skip to main content

ActiveX

Na stronie ActiveX jest modelem komponentu oprogramowania, który jest przede wszystkim odpowiedzialny za wyświetlanie aktywnej zawartości. System został opracowany przez firmę Microsoft i jest oparty na autorskim standardzie producenta – Component Object Model (COM). W związku z tym można go używać tylko na komputerach z systemem operacyjnym Windows.

Rozszerzenie dla zawartości w sieci World Wide Web

ActiveX jest rozwijany przez Microsoft od 1996 roku w celu poprawy interaktywności treści w World Wide Web. Celem, jaki przyświeca Microsoftowi w związku z tą technologią, jest optymalne podłączenie komputerów z systemem Windows do Internetu. Chociaż ActiveX jest technologią zastrzeżoną, wszystkie jej komponenty oparte są na modelu COM, który stanowi podstawę całego standardu. Główną zaletą takiej architektury jest fakt, że obiekty COM mogą być szybko i łatwo zintegrowane z innymi językami programowania, takimi jak C++ czy .NET.

Dostępność i elementy składowe ActiveX

ActiveX jest obecnie dostępny na wszystkie platformy z systemem operacyjnym Windows. System składa się z wielu różnych elementów, takich jak:

  • Kontrole
  • Dokumenty aktywne
  • Komponenty skryptowe
  • Systemy konferencyjne

Ponieważ kontrolki są wykonywane w podobny sposób jak programy Windows, mają dostęp do wszystkich lokalnych zasobów systemowych, takich jak drukarki i system plików, co może mieć bardzo negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu. W celu zminimalizowania zagrożenia bezpieczeństwa stosowane są różne mechanizmy zabezpieczające. Należą do nich mechanizm podpisywania kodu oraz model Sanbox.

Ważna dla Ciebie może być również strona ZAproxy. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Do artykułu

FAQs

Co to jest ActiveX?

ActiveX jest modelem komponentu oprogramowania odpowiedzialnym przede wszystkim za renderowanie aktywnej zawartości.

Jakie są zalety?

Dzięki takiej architekturze obiekty COM mogą być szybko i łatwo zintegrowane z innymi językami programowania.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści