Skip to main content

Ad View

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Co to jest Ad View?

Ad View to kluczowa liczba używana w marketingu internetowym, która wskazuje, jak często reklama była wyświetlana użytkownikom, na przykład w mediach społecznościowych. Każde wyświetlenie reklamy jest liczone jako Ad View. W przypadku Ad Viewnie chodzi o to, czy reklama została rzeczywiście obejrzana przez użytkowników, a jeśli tak, to czy kliknięto na nią.

Info

Jest to tylko kwestia tego, jak często reklama była wyświetlana. Ad View s może być mierzony np. za pomocą piksela śledzącego, który jest zliczany przez serwer.

Jakie jest znaczenie strony Ad View?

Za pomocą Ad Views można określić stosunek kliknięć do wyświetleń dla danej reklamy. Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie strony Ad Viewjest jednak ograniczone. Liczba kluczowa nie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat wskaźnika Conversion reklamy lub generowanych leadów, a tym samym na temat skuteczności reklamy jako całości. Możliwe jest jedynie wyciągnięcie wniosków dotyczących optymalizacji reklamy pod względem treści i umiejscowienia.

Przykład:

Reklama, która została pokazana 5.000 użytkowników Facebooka i na którą kliknęło 50 użytkowników ma współczynnik klikalności na poziomie 1 procenta.

Wskazówka

Ta kluczowa liczba nie pokazuje jednak, czy użytkownik rzeczywiście obejrzał reklamę, czy też została ona jedynie wyświetlona.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ad View:
https://www.onlinesolutionsgroup.de/blog/glossar/a/ad-view/


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści