Skip to main content

Administrator

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Co to jest administrator?

Administrator to osoba sprawująca nadzór nad usługami informatycznymi o szerokich uprawnieniach.

Administrator bazy danych

Ta rola administratora zajmującego się technicznym utrzymaniem baz danych obejmuje następujące zadania:

  • Instalacja
  • Konfiguracja
  • Projekt bazy danych
  • Planowanie zdolności produkcyjnych
  • Migracja
  • Monitorowanie wyników
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów
  • Kopia zapasowa
  • Odzyskiwanie danych

Administrator forum

Osoby pełniące tę funkcję tworzą strukturę forum i mogą interweniować we wszystkich sprawach technicznych. Często pełnią oni również rolę moderatorów, którzy egzekwują wytyczne dotyczące komunikacji w społeczności.

Administrator sieci

Administrator sieci konfiguruje sieci i utrzymuje ich funkcjonalność. Obowiązki obejmują wsparcie serwerów, interakcję z oprogramowaniem i siecią oraz integralność i odporność sieci.

Administrator serwera

Administratorzy serwerów projektują, instalują, konfigurują, zarządzają i optymalizują serwery korporacyjne oraz powiązane z nimi komponenty. Obejmuje to Client/ aplikacje serwerowe, jak również rozwój procesów bieżącego zarządzania środowiskiem serwerowym.

Administrator systemu

Administrator systemu (lub sysadmin) jest odpowiedzialny za konfigurację, utrzymanie i niezawodne działanie całych systemów komputerowych. Obowiązki obejmują dostępność, wydajność, zasoby (sprzęt i oprogramowanie) oraz bezpieczeństwo komputerów znajdujących się pod ich opieką.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści