Skip to main content

Ads.txt

Zakup powierzchni reklamowej jest w pełni zautomatyzowany w ramach Programmatic Advertising. Z Ads.txt plik, wydawcy mogą określić, kto może sprzedawać ich powierzchnię reklamową.

Co to jest plik Ads.txt?

Ads.txt czyli Authorised Digital Sellers to inicjatywa Interactive Advertising Bureau (IAB) mająca na celu poprawę przejrzystości w tzw. reklamie programatycznej. Dzięki temu plikowi wydawcy mogą ustalić, kto jest uprawniony do sprzedaży ich powierzchni reklamowej, tzw. inventory, na stronie Advertiser. Pliki tekstowe ogłoszeń są publicznie dostępne i mogą być przeglądane przez kupujących, a także dostawców zewnętrznych i platformy pośredniczące.

Zapobiegać Ad-Freud

Plik Ads.txt służy przede wszystkim do zapobiegania tzw. oszustwom reklamowym

. Jest to oszustwo, w którym przestępcy wykorzystują spoofing domeny, aby udawać renomowanych wydawców, na przykład ofertę online szanowanego tygodnika, w celu zarobienia pieniędzy na reklamach.

Zawartość pliku Ads.txt

Plik zawiera osobną linię dla każdej platformy reklamowej uprawnionej do sprzedaży powierzchni reklamowej. Wiersz ten zawiera co najmniej trzy pola oddzielone przecinkami. Pierwsze pole zawiera kanoniczną nazwę domeny systemu sprzedawcy. Drugie pole zawiera identyfikator wydawcy, z którym powiązane jest konto sprzedawcy. Trzecie pole zawiera wskazanie typu rachunku sprzedawcy. Opcjonalnie można dodać czwarte pole na wiersz, które
zawiera identyfikator, za pomocą którego system reklamowy może być jednoznacznie identyfikowany przez niezależny organ certyfikujący.

Czym jest Interactive Advertising Bureau (IAB)?

Interactive Advertising Bureau jest międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym działającym w branży reklamy internetowej. Stowarzyszenie reprezentuje interesy firm z branży marketingu i mediów oraz dba o ujednolicenie i standaryzację.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści