Skip to main content

AdWords Discounter

AdWords Discounter to system, który jest ściśle związany z Google Ads z. Reklamy są umieszczane na stronach internetowych. Jeśli potencjalny klient w nią kliknie, właściciel strony otrzymuje prowizję, której wysokość jest z góry ustalona. Ważną rolę odgrywa cena kliknięcia. Określenie tego jest zadaniem AdWords Discounter.

AdWords Discounter – Koszt za kliknięcie

Reklamodawca określa maksymalną kwotę, jaką jest skłonny zapłacić za kliknięcie. Cena ta nazywana jest kosztem za kliknięcie,w skrócie CPC. Tylko w rzadkich przypadkach cena ta jest rzeczywiście płacona, ponieważ wiele czynników odgrywa rolę w określaniu ceny za kliknięcie. Zależy to nie tylko od słowa kluczowego, które prowadzi do strony docelowej, ale także od jakości reklamy. Ustawiane są różne poziomy jakości, zwykle od 1 do 10. 10 oznacza najwyższy, a 1 najniższy poziom jakości. Im wyższy poziom jakości, tym więcej trzeba zapłacić za kliknięcie.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści