Skip to main content

Aktywa

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Aktywa to poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa. Definicja aktywów obejmuje aktywa obrotowe, aktywa trwałe oraz poszczególne pozycje rozliczeń międzyokresowych. Te pozycje zapasów są wymienione w kodeksie handlowym (HGB) jako należące do aktywów.

Jaka jest różnica między aktywami a pasywami?

Kapitał spółki określany jest mianem pasywów. Nie jest to jednak jasne, gdzie dokładnie leży różnica. Pasywa służą do finansowania aktywów tworzących wartość przedsiębiorstwa. Strona aktywów, z drugiej strony, odzwierciedla wartości, z którymi dom może funkcjonować. Aktywa i pasywa muszą zatem mieć identyczną wartość w księgach rachunkowych – w przeciwnym razie księgowość jest błędna.

Przykład

Przedsiębiorstwo musi zakupić maszyny do produkcji. Są one wykazywane w bilansie jako aktywa, ponieważ są wykorzystywane do produkcji. Kwota, która została wykorzystana do sfinansowania maszyn z kredytu, jest wykazywana jako zobowiązanie. Tych pieniędzy nie można wykorzystać w żaden inny sposób, ponieważ są one związane. Jest on odpowiednio pasywny. Obie strony mają jednak tę samą wartość.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści