Skip to main content

Angular

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Co oznacza Angular?

Angular to tak zwany „framework”, który jest oparty na języku skryptowym JavaScript i jest rozwijany przez Google . Framework jest wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia tak zwanych jednostronicowych aplikacji internetowych (SPA). Framework jest wykorzystywany głównie do tworzenia tzw. jednostronicowych aplikacji internetowych (SPA) i kładzie duży nacisk na strukturę i jakość. Angular był pierwszym frameworkiem w obszarze skryptów Java, który dzięki skupieniu się na komponentach wielokrotnego użytku i jasno zdefiniowanej strukturze nadawał się również do dużych aplikacji biznesowych.

Funkcje i cechy

Framework został stworzony przy użyciu Typescript i jest zaprojektowany dla architektury opartej na komponentach. Łączy w sobie nowoczesne podejście do projektowania z elastycznością typową dla JavaScript w celu szybkiego i łatwego wdrożenia złożonych wymagań. Dzięki zastosowaniu Typescript, framework posiada niezbędne bezpieczeństwo typów jak język programowania Java, ale mimo to nie jest związany z Typescript i pozwala programiście na użycie JavaScript z ES5 lub ES2015+. Funkcje i cechy w skrócie:

  • Opracowane i aktywnie wykorzystywane przez Google
  • Obsługa dwukierunkowego wiązania danych
  • Jest zaprojektowany z myślą o dobrej testowalności

Architektura aplikacji Angular

W jednostronicowych aplikacjach internetowych, pełne żądanie strony jest wysyłane do odpowiedniego serwera, gdy strona jest ładowana. Wszystkie inne działania są kontrolowane bezpośrednio przez JavaScript, co skutkuje płynnym doświadczeniem użytkownika, które w niczym nie ustępuje aplikacji natywnej. Takie ścisłe oddzielenie strony Client od serwera pozwala na przekazanie logiki aplikacji na zewnątrz do Client, oszczędzając zasoby serwera i umożliwiając dużą liczbę użytkowników przy stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu serwerowego.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści