Skip to main content

Appniech

A Applet to mały program, który ma do spełnienia tylko wąsko określone zadania. Może to być na przykład

  • wykonywanie obliczeń
  • rysowanie wykresów lub
  • ocenianie formularzy

Info

Najbardziej znaną odmianą Applets są programy Java, które są bardzo często stosowane w praktyce. Są one wprowadzane bezpośrednio do dokumentów HTML. W celu wykonania kodu HTML wystarczy pobrać plik Applet z pamięci na komputer Client.

Jakie usługi oferuje Applet?

Język programowania Java może być w pełni wykorzystany. Ponadto w ramach orientacji obiektowej możliwy jest dostęp do różnych obiektów. Mogą to być np. projektowanie stron internetowych lub funkcje multimedialne. Dzięki zastosowaniu Applets, strony internetowe mogą stać się dynamiczne, nowe, jak również zupełnie inne. Jednakże, Appnie ma dostępu do systemu plików komputera Client. Oznacza to, że nie są one w stanie odczytywać ani modyfikować plików z dysku twardego. Nie mogą również nawiązywać połączeń z innymi komputerami.

Dalsze linki: https://www.tutorialspoint.com/java/java_applet_basics.htm


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści