Skip to main content

.biz (Sklep)

Skrót .biz (sklep) oznacza oferty handlowe w sieci. Konkretnie mówiąc, .biz jest zakończeniem domeny najwyższego poziomu. Co to jest domena najwyższego poziomu? Domena najwyższego poziomu (TLD) znajduje się na najwyższym poziomie hierarchicznego układu w systemie nazw domen (DNS) w Internecie. DNS jest porównywalny z funkcją pomocy w książce telefonicznej....

Aktualizacja Bourbon

Duplikaty treści i kupione linki nie są akceptowane przez Google. Wraz z aktualizacją Bourbon Update, Google wprowadziło więc w 2005 roku kolejną aktualizację, która miała na celu poprawę wyników wyszukiwania w swojej wyszukiwarce. Co to jest aktualizacja Bourbon? Aktualizacja Bourbon to aktualizacja algorytmu wyszukiwarki, wydana przez Google 20 maja...

Anioł biznesu

Termin “anioł biznesu” odnosi się do inwestora, który uczestniczy w rozpoczęciu działalności na wczesnym etapie. Zapewnia on założycielom niezbędny kapitał początkowy. Wnosi on również do firmy know-how w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i korzysta z jego sieci. Dzięki tym sieciom, startupy nawiązują kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi i klientami. Dla...

Atak brutalnej siły

Co to jest Brute Force Attack? Hasła i nazwy użytkowników chronią konta bankowe, konta PayPal i konta społecznościowe przed nieautoryzowanym dostępem. Starą, ale wciąż często stosowaną przez hakerów metodą uzyskania dostępu do tych kont jest brutalny atak siłowy. Co to jest brutalny atak siłowy? Brutalny atak siłowy jest jedną...

Backdoor

Backdoor to alternatywny dostęp do oprogramowania, które omija wszystkie środki bezpieczeństwa. Taki dostęp może być realizowany w sposób niejawny lub celowy. Dostęp alternatywny Termin backdoor jest pochodzenia angielskiego i oznacza backdoor. W sektorze IT, backdoor jest alternatywną metodą dostępu do sprzętu lub systemów oprogramowania, która jest stosowana w celu...

Badanie A/B

Co oznacza badanie A/B Badanie A/B odnosi się do eksperymentów randomizowanych składających się z dwóch wariantów, A i B. Wiąże się to z wykorzystaniem testów hipotez statystycznych lub “testów hipotez dwupróbek”, stosowanych w dziedzinie statystyki. Test ten daje możliwość porównania dwóch wersji pojedynczej zmiennej poprzez porównanie odpowiedzi podmiotu na...

Badanie kontekstowe

Contextual Inquiry jest metodą wywiadu służącą do zbierania informacji o kontekście użytkowania poprzez zadawanie użytkownikom serii standardowych pytań, a następnie obserwowanie i przeprowadzanie z nimi wywiadów podczas pracy w ich własnym środowisku. Znaczenie Ponieważ użytkownicy są badani w ich własnym środowisku, dane analityczne w badaniu kontekstowym są bardziej realistyczne...

Baidu

Co to jest Baidu? Baidu jest najważniejszą wyszukiwarką w Chinach. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane wyłącznie w języku chińskim. Wyszukiwarka jest obsługiwana przez firmę o tej samej nazwie, Baidu. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem www.baidu.com. Jakie funkcje oferuje wyszukiwarka? Najważniejsza wyszukiwarka z Państwa Środka oferuje funkcję wyszukiwania, planer tras, cloud...

Balsamiq

Co to jest Balsamiq? Balsamiq jest oprogramowaniem makietowym, które bardzo ułatwia budowę strony internetowej. Użytkownik otrzymuje wireframe, który pozwala mu na wypełnienie swojej strony elementami z zestawu narzędzi – po prostu przeciągając i upuszczając lub używając kombinacji klawiszy. W ten sposób strona internetowa może być łatwo montowana kawałek po...

Beacon

Niezależnie od tego, czy jest to nadajnik Bluetooth, piksel śledzący, czy wiadomość o statusie, termin beacon jest używany w wielu dziedzinach. Co to jest latarnia? Radiolatarnie były pierwotnie nadajnikami radiowymi wykorzystywanymi jako pomoce nawigacyjne w żegludze i lotnictwie. Fale radiowe emitowane przez beacony pozwalają na określenie pozycji. Termin ten...

Behavior Driven Development

Co oznacza “Behavior Driven Development”? W rozwoju oprogramowania, Behavior Driven Development (BDD) jest zwinnym procesem rozwoju oprogramowania, który promuje współpracę pomiędzy programistami, zapewnienie jakości i nietechnicznymi lub biznesowymi uczestnikami projektu oprogramowania. BDD zachęca zespoły do korzystania z rozmów i konkretnych przykładów w celu sformułowania wspólnego zrozumienia zachowania aplikacji. Jak...

Behawioralny Email Marketing

E-mail marketing behawioralny, w przeciwieństwie do konwencjonalnegoe-mail marketingu, bazuje na konkretnych zachowaniach klientów, takich jak nowe rejestracje lub kliknięcia na poszczególne produkty. Warunkiem jest więc zebranie jak największej ilości danych o klientach. Częściowo odbywa się to poprzez śledzenie. Jak można zastosować Behawioralny E-Mail Marketing? Każda forma identyfikowalnego działania klienta...

Below the Fold

“Below the Fold” opisuje część strony internetowej, która jest widoczna dopiero po przewinięciu. Powszechną mądrością marketingu cyfrowego jest to, że“Above the Fold” ma więcej uwagi, a zatem większą wartość niż “Below the Fold”. Ta terminologia sięga daleko w przeszłość. Mówimy o dziennikarstwie drukowanym. Ponieważ gazety są tak duże, muszą...

Benchmark

Co oznacza benchmark? Benchmark oznacza standard porównawczy, polegający na porównywaniu analizy porównawczej na podstawie określonych kryteriów. Benchmarki odgrywają główną rolę w analizie biznesowej: firmy porównują się z konkurentami w różnych kategoriach i wykorzystują to jako podstawę do określenia, gdzie istnieje potrzeba optymalizacji. Ważne jest, aby te kryteria porównawcze były...

Bezpieczeństwo informacji

Co oznacza bezpieczeństwo informacji? Bezpieczeństwo informacji jest rozumiane jako gwarancja bezpieczeństwa systemów informatycznych i przechowywanych na nich danych. Oznacza to, że należy zapewnić zarówno funkcjonalność systemów, jak i ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Jakie są cele ochrony bezpieczeństwa informacji? W związku z bezpieczeństwem informatycznym często przytaczane są cele ochrony....

Bezpieczeństwo IT

Co oznacza bezpieczeństwo IT? Bezpieczeństwo informatyczne dotyczy bezpieczeństwa informacji w systemach cyfrowych. Zazwyczaj oznacza to zapobieganie lub co najmniej zmniejszanie prawdopodobieństwa nieautoryzowanego dostępu do informacji w systemach informatycznych. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Proces zarządzania ryzykiem Głównym celem...

Bezpieczna przystań

Co oznacza Safe Harbor? Safe Harbor to nazwa nadana porozumieniu między UE a USA, które obowiązuje do 2015 roku. Regulowała ona przekazywanie danych osobowych i była przedmiotem ostrej krytyki od czasu skandalu NSA w 2013 roku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ostatecznie uznał ją za nieważną (sprawa C-362/14, decyzja 2000/520),...

BIA

Co oznacza analiza wpływu na działalność gospodarczą? BIA jest systematycznym procesem identyfikacji i oceny potencjalnego wpływu przerwy w krytycznej działalności biznesowej w wyniku katastrofy, wypadku lub sytuacji awaryjnej. BIA jest istotną częścią planu ciągłości biznesowej firmy. Zawiera on komponent rozpoznawczy służący do wykrywania słabych punktów oraz komponent planistyczny służący...

Big Daddy Update

Wraz z większością aktualizacji Google wprowadza zmiany w swoim algorytmie wyszukiwarki w celu poprawy wydajności. Big Daddy Update z 2005 roku służył innemu celowi. Co to jest “Big Daddy Update”? Big Daddy Update to aktualizacja infrastruktury Google wydana pod koniec 2005 roku. Ta aktualizacja miała na celu poprawę użyteczności...

Big Data

Big Data w marketingu online odnosi się do ilości danych, które są tak złożone, że tradycyjne oprogramowanie i sprzęt do przetwarzania danych nie są już przydatne. Oznacza to, że Big Data jest zasadniczo terminem neutralnym, ponieważ opisuje również nieszkodliwe ilości danych, które można zaobserwować w badaniach lub innych niekomercyjnych...

BigQuery (Analytics)

BigQuery Analytics to program, który służy do szybkiej i interaktywnej analizy bardzo dużych zbiorów danych. Zbiory danych mogą mieć rozmiar wiersza do jednego miliarda. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury rozproszonego przechowywania danych w chmurze Google, przetwarzanie danych może zostać znacznie przyspieszone. Dzięki temu kompletna analiza danych jest zazwyczaj wykonywana w ciągu...

Billboard Ad

Co oznacza Billboard Ad? Billboard Ad jest skutecznym narzędziem reklamowym, które może być używane online i offline. Offline charakteryzuje się dużymi plakatami, które znajdują się w eksponowanych miejscach i są bardzo szybko zauważane. Reklamy billboardowe online są również bardzo duże i mają na celu skupienie się na konkretnej marce...

Bing

Co to jest Bing? Bing (www.bing.com) jest następcą wyszukiwarki “Live Search”, która była obsługiwana przez Microsoft. Od czasu wprowadzenia na rynek Bing (wyszukiwarki) w 2009 r. Microsoft stara się bronić się przed swoim konkurentem Google i zyskać większe znaczenie w branży wyszukiwarek, ale jak dotąd nie odniósł sukcesu. Dominacja...

Bing Ads

Co to jest redaktor Bing Ads? Bing Ads Editor to darmowe narzędzie firmy Microsoft, które umożliwia tworzenie i zarządzanie Bing Ads. Może on być również wykorzystywany do innych działań reklamowych, takich jak Google AdWords lub Yahoo Advertising. Bing Ads Editor – Tworzenie konta – Edytuj konto Najpierw należy pobrać...

Bingbot

Bazy danych wyszukiwarek internetowych muszą być stale aktualizowane i dodawane nowe strony internetowe. Zadanie to jest wykonywane przez gąsienice takie jak Bingbot firmy Microsoft. Co to jest Bingbot? Bingbot jest web crawlerem opracowanym przez Microsoft i działającym od października 2010 roku. Po dwuletnim okresie próbnym Microsoft Live Search został...

Biometria

Każdy człowiek posiada pewne cechy biologiczne, które identyfikują go jako unikalną jednostkę. Biometria zajmuje się tymi cechami i czyni je przydatnymi w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Co oznacza biometria? Biometria jest niezależną dziedziną nauki, która obejmuje pomiary i analizę cech biologicznych człowieka. Termin ten składa się ze starożytnych greckich...

Bit – Binary Digit

Cała technologia cyfrowa – od kalkulatorów kieszonkowych po autonomiczne pojazdy i satelity telewizyjne – opiera się na bitowo-binarnej cyfrze. Co jest trochę – binarna cyfra? One Bit – Binary Digit to najmniejsza jednostka informacyjna w informatyce i podstawa technologii cyfrowej. Cyfry binarne są używane do przechowywania informacji i do...

Bit.ly

Łącza internetowe są długie. Szczególnie dla Twittera są one często zbyt długie, ponieważ używają zbyt wielu znaków dostępnych dla wiadomości. Za pomocą tak zwanego skrótu URL jak https://bitly.com/ linki mogą być znacznie skrócone. Co jest, Bit.ly? Bit.ly lub Bitly to serwis internetowy służący do skracania linków internetowych. Firma ma...

Bitcoin

Bitcoin jest walutą cyfrową (nazywaną również walutą kryptońską), która nie jest wspierana przez bank centralny lub rząd danego kraju. Bitcoins mogą być przedmiotem handlu na towary lub usługi ze sprzedawcami, którzy akceptują Bitcoins jako środek płatniczy. Jak działa system walutowy Bitcoin? Transakcje BC-to-BC są przeprowadzane poprzez cyfrową wymianę anonimowych,...

Bliskość słowa kluczowego

Co oznacza słowo kluczowe “Bliskość” (Keyword Proximity)? Wyszukiwane hasło może składać się z kombinacji słów kluczowych. Bliskość słowa kluczowego odnosi się do odległości pomiędzy poszczególnymi słowami kluczowymi wyszukiwanego hasła. Im mniejsza odległość pomiędzy poszczególnymi słowami kluczowymi wyszukiwanego hasła, tym bardziej jest ono istotne z punktu widzenia wyszukiwarki. Jak bliskość...

BlockRank

BlockRank to metoda, która została stworzona przez Google w 2003 roku i jest wykorzystywana również przez wiele innych wyszukiwarek. Posiada algorytm, który może PageRanking stron internetowych szybko i niezawodnie. Analiza całych bloków stron internetowych – już nie pojedynczych linków Nowością jest to, że PageRanking nie jest już określany dla...

Blog firmowy

Co to jest blog firmowy? Blog firmowy to blog firmowy, który uzupełnia inne usługi internetowe, takie jak strona główna i występy w serwisach społecznościowych. Jaki rodzaj treści można wziąć pod uwagę? Blog oferuje firmom szeroki wachlarz możliwości w zakresie projektowania treści. Jedną z zalet w porównaniu do strony internetowej...

Blogroll

Co to znaczy “Blogroll”? Blogroll jest zbiorem linków, które można znaleźć na blogu i ma na celu wskazanie innych blogów. Zazwyczaj są to blogi, które operator lubi czytać lub gdzie otrzymuje informacje. Jeśli odwiedzający kliknie na link, zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową. Blogroll – Kryteria wyboru Właściciel bloga...

Bluesnarfing

Co to znaczy Bluesnarfing? Bluesnarfing to termin określający atak hakerski, w którym informacje są kradzione za pomocą połączenia Bluetooth. Snarfing zasadniczo odnosi się do przechwytywania plików lub dokumentów bez zgody właściciela. Jak działa Bluesnarfing? W bluesnarfingu hakerzy wykorzystują lukę w Protokole wymiany obiektów, w skrócie OBEX. OBEX jest protokołem...

Bluetooth

Co oznacza Bluetooth? Termin Bluetooth jest używany do opisu technologii sieciowej opracowanej przez grupę roboczą amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników. Technologia sieciowa jest wykorzystywana do bezpołączeniowego lub zorientowanego na połączenie przesyłania danych pomiędzy różnymi cyfrowymi urządzeniami końcowymi, takimi jak smartfony lub cyfrowe aparaty fotograficzne. Głównym celem rozwoju standardu...

Błędna konfiguracja zabezpieczeń

Błędna konfiguracja zabezpieczeń jest definiowana jako brak wdrożenia wszystkich kontroli bezpieczeństwa dla serwera lub aplikacji internetowej, lub wdrożenie kontroli bezpieczeństwa, ale ich wadliwość lub niekompletność. To, co firma uważa za bezpieczne środowisko, w rzeczywistości ma niebezpieczne luki lub wady, które narażają firmę i użytkowników aplikacji lub oprogramowania na ryzyko....

Boilerplate

Wiele fragmentów tekstu powtarza się w różnych dokumentach. Te teksty, znane jako ” boilerplate “, są używane wielokrotnie. Co to jest boilerplate? Boilerplate odnosi się do tekstów, które mogą być używane wielokrotnie w nowych kontekstach lub zastosowaniach bez znaczących zmian. Termin ten jest używany w kontekście umów, kodu programu,...

Bold

Termin Bold odnosi się do pogrubionej czcionki. Wydawcy używają tej ponadprzeciętnej wagi czcionki do wyróżniania poszczególnych słów i fragmentów tekstu. Przy projektowaniu stron internetowych pogrubienie czcionki można wykonać za pomocą poleceń HTML. Pogrubienie: Znaczenie w marketingu online Czytelność jest ważną cechą jakościową tekstów w Internecie. Pogrubiona czcionka, podobnie jak...

Bootstrap

Bootstrap -> (https://getbootstrap.com/) jest darmowym open source’owym frameworkiem do tworzenia mobilnych stron internetowych na front-end. Cały kod jest wykonywany w przeglądarce użytkownika. W przeciwieństwie do tego, w rozwoju back-end, kod dopasowujący żądanie jest wykonywany na serwerze, a wynik jest wysyłany do użytkownika. Bootstrap zawiera szablony projektowe w językach CSS...

Bramka poziomu aplikacji (ALG)

Co oznacza bramka poziomu aplikacji? Bramka aplikacji lub bramka poziomu aplikacji to firewall proxy, który zapewnia bezpieczeństwo sieciowe. Filtruje on ruch przychodzący zgodnie z określonymi specyfikacjami tak, że filtrowane są tylko przesłane dane aplikacji sieciowych. Dlaczego ALG jest użyteczny? Application Level Gateways zapewniają bezpieczną, wysokopoziomową komunikację w systemie sieciowym....

Brandalizm

Co oznacza brandalizm? Termin brandalizm jest neologizmem składającym się ze słów marka (marka) i wandalizm (wandalizm). Opiera się ona na krytyce aktywistów, że reklama komercyjna w coraz większym stopniu kształtuje przestrzeń publiczną. Jak doszło do brandalizmu jako ruchu? Podczas Letniej Olimpiady 2012 w Londynie 26 artystów połączyło siły i...

Brandjacking

W brandjackingu osoba trzecia stwarza wrażenie, że jest oficjalnym przedstawicielem danej marki. W niektórych okolicznościach może to być oparte na zamiarze umyślnego wyrządzenia szkody danemu przedsiębiorstwu. Może się to jednak zdarzyć również bez intencji i z dobrej woli. Na przykład, ktoś zakłada konto na portalach społecznościowych dla małej firmy,...

Brandscape

Pejzaż marki obejmuje asortyment wszystkich marek, które są obecne na rynku (lub jego części). Pochodzenie Antropolog John Sherry wymyślił termin jako angielski neologizm (neologizm) od terminów marka i krajobraz. Według Sherry, marki w Ameryce XX wieku są tak wszechobecne, że można mówić o życiu w “markowym krajobrazie”. Co to...

Branduct

Co to jest brandukt? Termin Branduct jest neologizmem składającym się z dwóch słów: marka i produkt. Oznacza to nazwy marek, które w użyciu językowym oznaczają całą kategorię produktów. Jak powstaje marka? W wielu przypadkach zjawisko to wynika z faktu, że producenci byli pionierami w danej dziedzinie i przynajmniej wcześniej...

Breadcrumb

Im łatwiej i bardziej intuicyjnie odwiedzający mogą poruszać się po stronie, tym lepsze jest doświadczenie użytkownika. Nawigacja za pomocą sznurków ułatwia odwiedzającym odnalezienie się na stronie. Co oznacza breadcrumb w projektowaniu stron internetowych? Okrążnik jest częścią oddzielnego, dodatkowego paska nawigacyjnego. Nawigacja po stronie internetowejco jest nazywane nawigacją okrężną (breadcrumb...

BrowseRank

Wyszukiwarki takie jak Google czy Bing stosują różne kryteria, aby ocenić jak ważna i wartościowa jest dana strona dla odwiedzających. Jednym z takich kryteriów oceny jest BrowseRank firmy Microsoft. Co to jest BrowseRank? BrowseRank to algorytm opracowany przez Microsoft-China w drugiej połowie lat 2000, służący do oceny ważności strony...

Budowanie uszkodzonych linków

Uszkodzone linki są utrapieniem dla użytkowników Internetu. Broken link building wykorzystuje te linki na korzyść Twojej własnej strony. Co oznacza broken link building? Broken Linkbuilding jest obszarem Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. Tutaj wyszukiwane są zepsute linki na innych stronach internetowych w celu wykorzystania ich do linkbuildingu własnej strony. Złamane...

Budżet pełzający

Zanim strona internetowa pojawi się w wynikach wyszukiwarki Google, musi zostać przechwycona i zaindeksowana. W tym celu Google przydziela poszczególnym stronom internetowym określony budżet raczkujący. Jaki jest budżet raczkujący? Budżet pełzający odnosi się do czasu i środków zainwestowanych przez wyszukiwarkę Google w celu przechwycenia i zaindeksowania strony internetowej. Oznacza...

Buforowanie przeglądarki

Buforowanie przeglądarki jest techniką, która tymczasowo przechowuje część ostatnio odwiedzanych stron internetowych w pamięci podręcznej przeglądarki. Dzięki temu strony internetowe ładują się szybciej, gdy użytkownik odwiedza je ponownie. Jakie części strony internetowej mogą być przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki? Przeglądarki zazwyczaj przechowują te części strony, które prawdopodobnie nie będą...

Buforowanie treści

Strony internetowe mogą być optymalizowane za pomocą różnych metod w celu zapewnienia lepszego komfortu użytkowania. Jedną z tych metod jest tzw. buforowanie treści. Co to jest buforowanie treści? Buforowanie treści to proces buforowania treści stron internetowych na różnych serwerach, zwanych serwerami buforowymi. Ma to tę zaletę, że gdy internauta...

Bumerang dla Gmaila

Aplikacja Boomerang dla Gmaila umożliwia kontrolowanie czasu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Co dokładnie robi Boomerang dla Gmaila? Wyślij wiadomość e-mail później: Z Boomerang, użytkownicy mogą teraz napisać wiadomość e-mail i zaplanować jej automatyczne wysłanie w odpowiednim czasie. Zorganizuj działania następcze: Użytkownicy mogą wybrać, czy chcą otrzymywać przypomnienia tylko...

Buzz marketing

Czym jest Buzz Marketing? Buzz marketing to technika marketingowa, która może być również określana jako“word of mouth“. Celem buzz marketingu jest zainicjowanie rozmów między ludźmi na temat marki lub produktu. Ta technika marketingowa oparta jest na zaufaniu konsumentów do produktu lub usługi. 5 kroków do skutecznego marketingu

BVDW

Co oznacza BVDW? Skrót BVDW oznacza Bundesverband Digitale Wirtschaft. Organizacja ta reprezentuje interesy ponad 650 członków z różnych segmentów, takich jak e-commerce, marketing internetowy i media społecznościowe. Stowarzyszenie zostało założone w 1995 roku i ma swoją siedzibę w Berlinie. Jakie funkcje spełnia BVDW? Organizacja bierze na siebie szeroki zakres...

Byte

Bajt to jednostka informacji cyfrowej składająca się z ośmiu bitów. Bity bajtu tworzą w ten sposób cyfry 8-cyfrowej liczby binarnej. Co to jest bajt? Pierwotnie bajt był liczbą bitów używanych do kodowania pojedynczego znaku tekstu w komputerze. Z tego powodu jest to najmniejsza adresowalna jednostka pamięci w wielu architekturach...

Doświadczenie marki

Doświadczenie marki opisuje całość elementów, które składają się na postrzeganie marki przez konsumentów. Percepcja ta jest opisywana jako skumulowany wpływ wielu punktów styku w trakcie interakcji klienta z marką. Czym jest Brand Experience? Budowanie Brand Experience polega na, aby odróżnić się od konkurencji, oferują zindywidualizowane produkty, dostarczać spójne komunikaty...

Federalna Agencja ds. Sieci (BNetzA)

Co to jest Federalna Agencja Sieciowa? Federalna Agencja ds. Sieci, w skrócie BNetzA, jest organem należącym do Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Jest to jedna z władz, która wraz ze zmianą stolicy i siedziby rządu z Niemiec nie przeniosła się do Berlina, lecz obecnie ma siedzibę w Bonn. Jakie są zadania...

Interfejs mózg-komputer (BCI)

Co to jest Interfejs Mózg-Komputer (BCI)? Interfejs mózg-komputer (BCI) jest technologią, która umożliwia komunikację pomiędzy mózgiem człowieka lub zwierzęcia a zewnętrzną technologią. Termin ten odnosi się zarówno do interfejsów, które przekazują sygnały z mózgu do zewnętrznego sprzętu, jak i do technologii, które są używane do wysyłania sygnałów do mózgu....

Internet bez barier

Co oznacza Internet bez barier? Internet bez barier oznacza, że osoby z różnymi ograniczeniami mogą w pełni korzystać z ofert w sieci. Internet bez barier jest ważny dla osób niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo i innych grup. Główne wymogi dotyczące dostępnych stron internetowych Wiele godnych uwagi aspektów odnosi się do...

Kapitał własny marki

Czym jest wartość marki? Brand Equity odnosi się do wartości, jaką firma generuje z produktu o rozpoznawalnej nazwie w porównaniu z jego generycznym odpowiednikiem. Firmy mogą tworzyć kapitał własny marki dla swoich produktów poprzez uczynienie ich pamiętnymi, łatwo rozpoznawalnymi oraz lepszymi pod względem jakości i niezawodności z perspektywy klienta....

Katalog firm

W kategoriach marketingu cyfrowego, katalog firm to internetowa lista firm. Listy zawierają informacje o konkretnych firmach, takie jak nazwa, adres, informacje kontaktowe, stowarzyszenia oraz oferowane usługi i produkty. Przedsiębiorstwa te są zwykle kategoryzowane według lokalizacji, działalności lub wielkości. Zalety katalogu firm Ważne jest, aby firmy upewniły się, że wszystkie...

Kopia zapasowa

Co to znaczy “backup”? Nasze dane przechowujemy na telefonach komórkowych i notebookach, na pendrive’ach, pamięci flash, twardych dyskach i kartach SD. Ze względu na wady sprzętowe lub kradzież, dane te mogą zostać utracone w każdej chwili. Chyba, że zrobiliśmy niezawodną kopię zapasową danych, kopię zapasową. Co musi być poparte?...

Licytacja marki

Nazwy marek są często używane przez użytkowników wyszukiwarek jako hasła do wyszukiwania konkretnych produktów. Firmy i partnerzy korzystają z tego, aby skierować tych użytkowników na swoje strony internetowe poprzez licytację marki. Co oznacza brand bidding? Brand bidding to termin pochodzący z reklamy w wyszukiwarkach (SEA) i oznacza “licytację marki”...

Łańcuch blokowy

Co to znaczy Blockchain? Termin łańcuch blokowy jest często używany w połączeniu z krypto walutą Bitcoin. Łańcuch blokowy jest scentralizowaną bazą danych, która utrzymuje listę wszystkich transakcji. Łańcuch blokowy jest często porównywany do łańcucha stalowego. Porównanie z łańcuchem stalowym opiera się na fakcie, że baza danych może być rozszerzana...

Marketing poniżej linii

Działania marketingowe mogą być ukierunkowane, ogólne lub łączone. Subtelna strategia marketingowa to marketing poniżej linii. Co oznacza pojęcie “below the line marketing”? Marketing below the line, w skrócie BTL (Marketing unter der Linie) odnosi się do bardzo specyficznych, zapadających w pamięć i bezpośrednich działań reklamowych, które są skierowane do...

Model biznesowy Canvas

Co to jest Business Model Canvas? Model biznesowy Canvas to metoda opracowywania lub rewidowania złożonych modeli biznesowych w oparciu o najważniejsze kluczowe czynniki. Metoda ta została opracowana przez szwajcarskiego przedsiębiorcę Alexandra Osterwaldera. W oparciu o tę podstawową ideę opracowano kilka różnych wariantów płótna Model Canvas. Wspólnym dla wszystkich wariantów...

Nagroda BIENE

Co to jest BIENE-Award? BIENE-Award jest nagrodą przyznawaną od 2003 do 2010 roku i wyróżniającą najlepsze oferty online bez barier. BIENE to skrót od Barrier-free Internet otwiera nowe perspektywy. Inicjatorami były Aktion Mensch i Fundacja Cyfrowych Szans. Co zostało nagrodzone nagrodą BIENE-Award? Nagroda została przyznana za oferty internetowe firm,...

Nawigacja przewijana

Co to jest nawigacja przewijana? Dokumenty pisemne lub galerie obrazów, które mają więcej niż jedną stronę, muszą być numerowane kolejno. To jest podobne do książki lub ilustrowanej książki w obszarze offline. Nawigacja jest wykorzystywana do przewijania dokumentów online. Są to klikalne elementy na stronie internetowej, które odsyłają do kolejnych...

Parytet markowy

Co oznacza Brand Parity? Parytet marki oznacza równość marki: Konsumenci postrzegają produkty jednego typu produktu jako wymienne. Poszczególnym artykułom brakuje unikalnych punktów sprzedaży. W znanym badaniu parytetu marki z 2009 roku, zleconym przez BBDO Consulting, badacze stwierdzili, że w wielu obszarach konsumenci nie widzą żadnych różnic między ofertami. Dalsze...

Poczta masowa

Co to jest poczta masowa? Poczta masowa, w pierwotnym znaczeniu tego słowa, jest masową wysyłką dokumentów o identycznej treści do dużej liczby niezdefiniowanych odbiorców, na przykład w obszarze kodu pocztowego. Podobnie e-maile nazywane są masowymi mailami, które są wysyłane do dużej grupy odbiorców o identycznej treści i bez personalizacji....

Przynieś swoje własne urządzenie (BYOD)

Określenie “Bring Your Own Device” odnosi się do pracowników, którzy przynoszą swoje własne urządzenia komputerowe (np. smartfony, laptopy i tablety), aby pracować z nimi i używać ich w uzupełnieniu lub zamiast urządzeń dostarczanych przez firmę. Co oznacza “Przynieś własne urządzenie” (Bring Your Own Device) Rozprzestrzenianie się BYOD-u wzrasta, ponieważ...

Rozporządzenie w sprawie krytyki BSI

Do kogo skierowane są przepisy BSI dotyczące krytyczności? Rozporządzenie BSI dotyczące krytyczności jest skierowane do operatorów infrastruktur krytycznych(CRITIS). Operatorzy KRITIS to firmy i instytucje, które są zobowiązane do zaopatrywania ludności w zakresie energii i zaopatrzenie w wodę, opieka medyczna, handel żywnością i przemysł spożywczy,...

Rzeczoznawca majątkowy

Brand Asset Valuator (BAV) to metryka służąca do pomiaru wartości marki firmy. Brand Asset Valuator został stworzony przez agencję o nazwie“Young and Rubicam“. BAV mierzy markę z dwóch punktów widzenia: Brand Vitality, która odnosi się do obecnego i przyszłego potencjału wzrostu marki. Brand Stature, który odnosi się do siły...

Segmentacja wartości kupującego

Każdy kupujący ma inną wartość dla firmy. Segmentacja wartości kupującego sprawia, że różnice te są przydatne dla indywidualnego podejścia do kupującego. Co oznacza Segmentacja Wartości Kupującego? Segmentacja wartości nabywców opisuje zróżnicowanie nabywców na podstawie systemu wartości, w którym każdemu nabywcy przypisana jest określona wartość dla firmy. Dla Segmentacji Wartości...

Sieć żaluzji

Co to znaczy “Blind Network”? Niewidoma sieć to sieć reklamowa, która nie daje reklamodawcy osoby lub organizacji żadnych informacji o tym, gdzie ich reklamy będą kończyć. W większości przypadków jest to związane z metodą Pay Per Click (PPC). Jak działa sieć niewidomych? Jednym z najbardziej znanych przykładów niewidomej sieci...

Ślepy

W kryptografii, zaślepianie jest techniką, która pozwala agentowi dostarczyć klientowi usługę w zaszyfrowanej formie (tj. obliczyć dla niego funkcję) bez znajomości rzeczywistego wejścia lub rzeczywistego wyjścia. Techniki oślepiania obejmują również zastosowania mające na celu zapobieganie atakom na urządzenia szyfrujące. W jaki sposób stosuje się...

Strona mostu

Strona pomostowa, zwana również stroną mostu, stroną wejścia, stroną satelitarną, stroną wejścia, stroną zaawansowaną lub stroną bramy, jest zoptymalizowaną pod kątem wyszukiwarek stroną internetową lub stroną, której funkcją jest kierowanie ruchu do określonej obecności w sieci. Co jest typowe dla strony Bridge? Strona zoptymalizowana...

Świadomość marki

Świadomość marki jest ważnym warunkiem sukcesu w biznesie. Im bardziej znana jest marka, tym większy jest jej potencjał sprzedażowy. Jednak stopień świadomości nie mówi nic o ocenie przez konsumentów. Powszechna świadomość może również wynikać z negatywnych nagłówków gazet, takich jak skandale. W jaki sposób...

Szyfr blokujący

Co oznacza szyfr blokowy? Szyfr blokowy jest metodą szyfrowania znaną również jako Clock Cipher. Celem tej procedury jest przedstawienie prostego tekstu w postaci szyfru lub bloku tekstu kluczowego, tak aby tylko osoby, które znają odpowiedni klucz, mogły go odczytać. Szyfr blokowy – tekst zwykły jest szyfrowany w blokach danych...

Test czarnej skrzynki

Przed dopuszczeniem do użytku, oprogramowanie musi zostać przetestowane pod kątem błędów i funkcjonalności. Twórcy oprogramowania mają do dyspozycji różne metody testowania oprogramowania. Znanym testem jest test czarnej skrzynki. Co to jest test na czarną skrzynkę? Test czarnej skrzynki, zwany również testem behawioralnym, jest metodą testowania oprogramowania, w której tester...

Ukierunkowanie behawioralne

Każdy użytkownik Internetu pozostawia po sobie ślady podczas surfowania, które ujawniają jego zainteresowania. W przypadku targetowania behawioralnego analizowane są indywidualne zachowania internautów w celu przeprowadzenia ukierunkowanych działań reklamowych. Czym jest targetowanie behawioralne? Targetowanie behawioralne odnosi się do kierowania działań reklamowych w oparciu o zachowanie użytkownika w Internecie. Na przykład,...

Ustalanie cen behawioralnych

Kiedy ktoś musi zapłacić wyższą cenę niż inni za najnowszego iPhone’a, ponieważ polubił reklamę Apple na Facebooku lub napisał na Twitterze, jak wielki uważają, że urządzenie było, to nazywa się to cenami behawioralnymi Co to są ceny behawioralne? Ustalanie cen behawioralnych odnosi się do ustalania cen produktów lub usług...

Uszkodzone uwierzytelnianie

Co oznacza pojęcie Broken Authentication? Broken Authenticationto zbiorczy termin dla różnych luk w zabezpieczeniach, które są spowodowane wadliwą implementacją uwierzytelniania i zarządzania sesją na stronie internetowej. Przyczyną problemów jest często nieprawidłowa implementacja kontroli dostępu przez twórcę strony. W wielu przypadkach problemy związane z Broken Authentication są spowodowane hasłami i...

Wykres wypaleń i upadków

Co oznacza wykres wypalenia? Wykres wypalania pokazuje ilość pracy pozostałej w stosunku do czasu pozostałego w związku z trwającym projektem. Ilość pozostałej pracy jest wyświetlana na osi pionowej, a czas, który upłynął od rozpoczęcia projektu, jest umieszczony poziomo na wykresie przedstawiającym przeszłość i przyszłość. Za i przeciw BDC Przykład...

Zarządzanie ciągłością działania

Co to jest zarządzanie ciągłością działania? Zarządzanie ciągłością działania (BCM) opisuje Ramy sztuki proces określania ryzyka narażenia organizacji na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Celem BCM jest umożliwienie organizacji skutecznego reagowania na zagrożenia i ryzyka, takie jak klęski żywiołowe czy naruszenia danych, oraz ochrona interesów biznesowych organizacji. Ta forma zarządzania...

Zerwana kontrola dostępu

Co oznacza kontrola dostępu? Broken Access Control to nazwa luki bezpieczeństwa w kontroli dostępu do aplikacji internetowych. Luki te należą do najczęściej występujących problemów w aplikacjach internetowych, które są regularnie wymieniane przez OWASP (Open Web Application Security Project). W przypadku aplikacji, które z czasem stały się coraz bardziej złożone...

Zerwane łącze

Złamany link, zwany również martwym linkiem, to link, który wskazuje na nieosiągalny cel. Podczas otwierania linku zazwyczaj wyświetlany jest komunikat o błędzie. Jak można znaleźć uszkodzone linki? Na przykład, użyj darmowego narzędzia Dead Link Checker, aby wykryć martwe linki na swojej stronie. Możesz wybrać, czy chcesz sprawdzić całą witrynę,...