Skip to main content

Błędna konfiguracja zabezpieczeń

Błędna konfiguracja zabezpieczeń jest definiowana jako brak wdrożenia wszystkich kontroli bezpieczeństwa dla serwera lub aplikacji internetowej, lub wdrożenie kontroli bezpieczeństwa, ale ich wadliwość lub niekompletność. To, co firma uważa za bezpieczne środowisko, w rzeczywistości ma niebezpieczne luki lub wady, które narażają firmę i użytkowników aplikacji lub oprogramowania na ryzyko.

Jakie są niebezpieczeństwa?

Nieprawidłowa konfiguracja serwera lub aplikacji internetowej może prowadzić do różnych błędów:
  • Debugowanie włączone.
  • Nieprawidłowe uprawnienia dostępu.
  • Używanie domyślnych kont lub haseł.
  • Strony ustawień/konfiguracji włączone.

Błędy te mogą spowodować, że wszystkie dane użytkownika zostaną skradzione lub z czasem powoli zmienione.

Obecne standardy bezpieczeństwa dla aplikacji i oprogramowania często nie służą bezpieczeństwu użytkowników i ich danych. Wręcz przeciwnie, programiści muszą wdrażać ukierunkowane środki bezpieczeństwa, aby uniknąć dostępu do prywatnych lub poufnych zasobów.

Jak można uniknąć błędnej konfiguracji zabezpieczeń?

Zasada podziału na przedziały jest ważnym krokiem: domyślnie wszystko jest wyłączone.

  • Wyłączenie interfejsów zarządzania.
  • Wyłączenie debugowania.
  • Wyłączenie używania domyślnych kont / haseł.
  • Skonfiguruj serwer, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych.
  • Przeprowadzaj regularne kontrole, aby wcześnie wykryć przyszłe błędne konfiguracje lub brakujące poprawki.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści