Skip to main content

BCPL (język programowania)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>We wczesnych latach ery komputerów, języki programowania były skomplikowanymi konstrukcjami, które trudno było zrozumieć. BCPL (język programowania) był jednym z pierwszych strukturalnych języków programowania w latach 60-tych.

Co to jest BCPL?

BCPL jest skrótem od „Basic Combined Programming Language”. BCPL to tzw. proceduralny, imperatywny i strukturalny język programowania systemów komputerowych, który dziś nie jest już używany. BCPL został pierwotnie opracowany do programowania Compilern dla innych języków programowania w 1966 roku przez informatyka Martina Richarda. BCPL został po raz pierwszy zaimplementowany wiosną 1967 roku w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Poprzednikiem BCPL był Cambridge Programming Language CPL, który, podobnie jak BCPL, jest językiem z rodziny języków programowania ALGOL. Języki programowania B, a następnie języki programowania C i C++ powstały na bazie BCPL i są dziś jednymi z najważniejszych języków programowania.

Cechy szczególne języka programowania BCPL

BCPL jest uważany za łatwiejszy do nauczenia się niż CPL, na przykład. Język programowania BCPL może być łatwo zaimplementowany i przeniesiony. BCPL po raz pierwszy wprowadził różne funkcje, które do dziś są używane przez współczesne języki programowania. Na przykład, użycie nawiasów klamrowych do oddzielenia poszczególnych bloków kodu, rekurencyjnie definiowalne funkcje indywidualne lub wywołanie funkcji z parametrami wartości.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści