Skip to main content

BIA

Co to jest Analiza Wpływu na Biznes?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Strona BIA to systematyczny proces identyfikacji i oceny potencjalnego wpływu zakłócenia krytycznych operacji biznesowych w wyniku katastrofy, wypadku lub sytuacji kryzysowej.

Strona BIA jest istotnym elementem planu ciągłości działania firmy. Obejmuje on komponent badawczy służący identyfikacji słabych punktów oraz komponent planistyczny służący opracowaniu strategii ograniczania ryzyka. W rezultacie powstaje raport z analizy wpływu na działalność, który opisuje potencjalne zagrożenia dla badanej organizacji.

Jednym z podstawowych założeń stojących za stroną BIA jest to, że każdy element organizacji jest zależny od dalszego funkcjonowania każdego innego elementu, ale niektóre z nich są ważniejsze od innych i wymagają większej alokacji zasobów po katastrofie. Na przykład, organizacja może nadal funkcjonować mniej więcej normalnie, jeśli kawiarnia musi zostać zamknięta, ale zatrzyma się, jeśli system informatyczny ulegnie awarii.

W jaki sposób przeprowadza się BIA?

BIA jest z reguły procesem wielofazowym, który obejmuje następujące etapy:

  • Gromadzenie informacji
  • Ocenianie zebranych informacji
  • Sporządzenie sprawozdania dokumentującego wyniki badań
  • Przedstawianie wyników kierownictwu

Nie ma formalnych standardów dla BIA, a metodologia może się różnić w zależności od organizacji.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści