Skip to main content

Biometria

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Każdy człowiek posiada pewne cechy biologiczne, które wyróżniają go jako niepowtarzalną jednostkę. Biometria zajmuje się tymi cechami i czyni je możliwymi do wykorzystania w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Co to znaczy biometria?

Biometria jest niezależną dyscypliną naukową, która zajmuje się pomiarem i analizą biologicznych cech człowieka. Termin ten składa się ze starożytnych greckich słów „bios” oznaczającego życie i „metron” oznaczającego miarę. Biometria wykorzystuje metody i odkrycia z matematyki, biologii, informatyki i statystyki.

Jaką rolę odgrywa biometria w technologii bezpieczeństwa?

Przykładami unikalnych cech są odciski palców, fizjonomia twarzy, mowa lub tęczówka ludzkiego oka. Obecnie za pomocą czujników i kamer można ponad wszelką wątpliwość rozpoznać indywidualne cechy biometryczne, przypisać je do konkretnej osoby i wykorzystać do identyfikacji i uwierzytelniania.

Warunki wstępne dotyczące wykorzystania danych biometrycznych

Nie wszystkie cechy biometryczne nadają się do uwierzytelnienia danej osoby.

Charakterystyka musi spełniać następujące wymagania:

  • Wyjątkowość
  • Wymierność
  • Ciąg dalszy
  • Uniwersalność

Oznacza to, że charakterystyka musi być unikalna i jednoznaczna dla każdej osoby (unikalność).

Właściwości muszą być możliwe do wykrycia przez czujniki i być wiarygodnie mierzalne (mierzalność).

Nie mogą się one zmieniać w żadnym momencie ani z wiekiem (ciągłość).

Cechy te musi posiadać jak największa liczba osób (uniwersalność).


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści