Skip to main content

Bit – cyfra binarna

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cała technologia cyfrowa – od kalkulatorów przez autonomiczne pojazdy po satelity telewizyjne – opiera się na bicie – cyfrze binarnej.

Co to jest Bit – cyfra binarna?

Bit – cyfra binarna jest najmniejszą jednostką informacji w informatyce i podstawą technologii cyfrowej. Cyfry binarne są używane do przechowywania informacji oraz do operacji arytmetycznych. Pojedynczy bit może reprezentować dwie wartości, albo wartość 0 albo wartość 1.

Jednostka 8 bitów nazywana jest Byte. Jeden Byte może reprezentować 256 różnych liczb, liter i znaków. Odczytywanie i przechowywanie tylko dwóch stanów nazywane jest technologią binarną. Podstawowym systemem liczbowym jest system liczb binarnych.

Zastosowanie bitu – cyfry binarnej

Binarny system liczbowy jest podstawą wszystkich obliczeń w komputerze. Wszystkie liczby i litery wprowadzane na przykład do edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego muszą zostać przekształcone w kod binarny, zanim będą mogły być przetwarzane i przechowywane przez komputer.

W technologii cyfrowej stosowane są różne jednostki informacji, które zawierają wiele bitów. Na przykład:

  • Kilobit (KBit) = 1,000 bitów
  • Megabit (MBit) = 1 milion bitów
  • Gigabit (GBit)= 1 miliard bitów

Szybkość połączenia podczas pobierania i wysyłania danych w Internecie jest określana jako szybkość bitowa. Szybkość transmisji jest mierzona i podawana w bitach na sekundę (bit/s), Mbit/s lub Gbit/s.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści