Skip to main content

Bold

Termin Bold odnosi się do czcionki pogrubionej. Wydawcy używają tej ponadprzeciętnej wagi czcionki do podkreślania poszczególnych słów i fragmentów tekstu. Przy projektowaniu stron internetowych można użyć tej pogrubionej czcionki za pomocą polecenia HTML.

Bold : Znaczenie w marketingu internetowym

Czytelność jest ważną cechą jakościową tekstów w Internecie. Pogrubiona czcionka, podobnie jak akapity, podtytuły, listy wypunktowane i inne elementy, służy zapewnieniu przejrzystości. Eksperci radzą, aby używać tego narzędzia świadomie i celowo:

  • Osoby odpowiedzialne powinny podkreślać ważne terminy i (częściowe) zdania, które odpowiadają zainteresowaniu grupy docelowej wiedzą.
  • zainteresowanie grupy docelowej.
  • Zaleca się oszczędne stosowanie tego środka stylistycznego. Ci, którzy publikują zbyt dużą część tekstów w serwisie Bold, minimalizują korzyści.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści