Skip to main content

Boolean Operators

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Podczas wyszukiwania w bazach danych lub za pomocą wyszukiwarki Google wyniki wyszukiwania można zawęzić za pomocą prostych, tzw. booleańskich Operatorów.

Czym są Boolean Operators?

Boolean Operators to logiczne Operators, które są używane w matematyce i informatyce do logicznego łączenia stwierdzeń oraz jako spójniki do łączenia lub wykluczania dwóch lub więcej wyszukiwanych terminów. Nazwa Operators pochodzi od nazwiska George’a Boole’a, matematyka i wynalazcy algebry Boole’a, który żył w Anglii na początku XIX wieku.

Boolean Operators to:

  • AND lub „&” (logiczne AND)
  • OR lub „|” (logiczne OR)
  • NOT lub „-” (negacja logiczna NOT)

W zależności od zastosowania, na stronie Operanależy podawać duże lub małe litery.

Użycie boolowskich Operatorów

Boolean Operators są używane na przykład przy wyszukiwaniu za pomocą wyszukiwarki Google. Jeśli wpisane zostaną dwa hasła, takie jak „buty skórzane czarne”, wyszukiwarka automatycznie doda spójnik „AND”. W rezultacie wyświetlane są wszystkie strony internetowe, które zawierają oba terminy.

Jeśli wpis zostanie dokonany jako „buty skórzane -czarne”, wyświetlone zostaną wyniki zawierające buty skórzane we wszystkich kolorach z wyjątkiem czarnego. Jeśli wpiszesz „buty skórzane LUB buty motocyklowe”, wynikiem będą strony internetowe, które zawierają albo termin „buty skórzane” albo termin „buty motocyklowe”, ale nie oba terminy razem.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści