Skip to main content

Bounce Rate

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Strona Bounce Rate lub współczynnik odrzuceń (bounce rate) strony internetowej wskazuje procent wizyt na stronie internetowej, podczas których wywołano tylko jedną stronę i opuszczono ją ponownie bez kliknięcia na inny link lub wykonania akcji (np. pobrania pliku, wysłania formularza). Krótkie wizyty trwające od 5 do 10 sekund są również zaliczane do wizyt typu bounce. Duża liczba odrzuceń świadczy o tym, że wywołana strona nie zachęciła odwiedzającego do zajrzenia na kolejne podstrony.

Jak obliczyć adres Bounce Rate?

Wskaźnik Bounce Rate w procentach oblicza się dzieląc liczbę wizyt bez dalszych działań przez liczbę wizyt ogółem, a następnie mnożąc przez 100.

Jakie są przyczyny wysokiego współczynnika odrzuceń?

– Użytkownik nie znajduje treści, której oczekiwał.
– Strona nie odpowiada na pytanie zadane przez użytkownika.
– Brakuje odpowiedniego call-to-action.
– Strona nie jest atrakcyjnie zaprojektowana.
– Treść jest przestarzała.

Jakie są korzyści z analizy strony Bounce Rate?

Analizując źródła ruchu – na przykład w Google Analytics – można określić, czy określone kampanie Google-Ads lub strony docelowe są skuteczne (niski współczynnik odrzuceń), czy też istnieje potrzeba ich optymalizacji.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści