Skip to main content

Business Angel

Termin Business Angel odnosi się do inwestora, który przejmuje udziały w start-upie na wczesnym etapie jego rozwoju. Zapewnia założycielom niezbędny kapitał na start. Ponadto wnosi on do firmy know-how w zakresie biznesu i wykorzystuje swoje sieci kontaktów. Dzięki tym sieciom start-upy nawiązują kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi i klientami. W przypadku Business Angel celem inwestycji jest wzrost wartości spółki w ciągu kilku lat i sprzedaż jej akcji z zyskiem.

Dlaczego Business Angel jest ważny dla finansowania?

Wiele firm rozpoczynających działalność boryka się z problemem braku możliwości uzyskania kredytu bankowego. Szczególnie w tak ryzykownych obszarach jak e-commerce i cała branża IT, wiele instytucji obawia się braku płatności. Inwestor Business Angel nie unika tego ryzyka, lecz skupia się na możliwościach uzyskania wysokich zysków. Minimalizuje ryzyko poprzez rozłożenie swojego kapitału na wiele start-upów. Niewypłacalność nie ma wtedy większego znaczenia.

Jakie formy przybiera Business Angels?

Termin ten obejmuje szeroką dziedzinę. Business Angel s może być:

  • Inwestorzy indywidualni
  • stowarzyszenia inwestorów prywatnych
  • Profesjonalne firmy inwestycyjne
  • Jednostki zależne grup kapitałowych

W tym kraju wiele Business Angelpołączyło swoje siły w stowarzyszeniu Business Angels Netzwerk Deutschland.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://de.wikipedia.org/wiki/Business_Angel


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści