Skip to main content

Byte

A Byte jest jednostką informacji cyfrowej składającą się z ośmiu bitów. Bity w Bytes tworzą w ten sposób cyfry 8-cyfrowej liczby binarnej.

Co to jest Byte?

Pierwotnie, Byte była liczbą bitów używanych do kodowania pojedynczego znaku tekstowego w komputerze. Z tego powodu jest to najmniejsza adresowalna jednostka pamięci w wielu architekturach komputerowych.

W przeszłości liczba bitów była zależna od sprzętu. Początkowo nie było jednolitego standardu, który określałby wielkość. Przez dziesięciolecia standardem było 8 bitów.

Zakres wartości

Za pośrednictwem strony Bytes, na podstawie binarnego systemu liczbowego można przedstawić liczby od 2 do potęgi 8, czyli 256 dziesiętnych liczb całkowitych. Odpowiada to wartościom od 0 do 256 lub wartościom podpisanym od -128 do 127.

Pochodzenie

Byte to słowo wymyślone przez informatyka Wernera Buchholza w 1956 roku z angielskich słów bit i bite.

Ważny dla Ciebie może być również gigabajt. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Do artykułu

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści