Skip to main content

Aktywiści cybernetyczni

Czym są cyberaktywiści? Cyberaktywiści realizują cele polityczne i wykorzystują internet jako platformę protestu. Na przykład, prowadzą kampanie na rzecz ochrony środowiska, krytykują autorytarne reżimy lub zwalczają radykalne ruchy prawicowe. Formy protestu są różne – od rozpowszechniania informacji po cyberataki. Na jakie kategorie można podzielić cyberaktywistów? Aktywiści internetowi sięgają po...

Atak z wykorzystaniem wybranego tekstu jawnego

Zaszyfrowane teksty mają na celu uniemożliwienie odczytania ich treści przez kogokolwiek. Jednym ze sposobów na odkrycie, w jaki sposób teksty zostały zaszyfrowane jest Chosen Plaintext Attack. Co to jest atak Chosen Plaintext? Atak Chosen Plaintext to termin używany w kryptoanalizie. Atak służy do poznania właściwości algorytmu szyfrującego teksty przy...

Cache

A Cache – nazwany tak jak angielski CASH – jest sprzętem lub oprogramowaniem używanym do tymczasowej pracy z danymi. Jak działa Cache? Znaczenie Przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome są zarządzane przez przeglądarkę -Caches Kiedy użytkownicy Internetu odwiedzają stronę internetową, żądane uprawnienia są obsługiwane w...

Cache Validator

Różne zasoby strony internetowej, takie jak obrazy lub CSSpliki mogą być tymczasowo przechowywane w witrynie Cache przeglądarki, aby przyspieszyć wyszukiwanie stron internetowych. WalidatorCache służy do sprawdzania, czy zapisane informacje są nadal aktualne. Co to jest walidator Cache? Walidator Cache jest nagłówkiem HTTP, który jest używany do sprawdzenia, czy zasoby...

Cache Zatrucie

Co oznacza Cache Poisoning? Cache Poisoning to wektor ataku, który wykorzystuje sposób, w jaki DNS-Clients (Domain Name System) i serwery internetowe poprawiają wydajność poprzez przechowywanie starych odpowiedzi w tymczasowym magazynie zwanym Cache przez pewien okres czasu. Atakujący mogą uszkodzić witrynę Cache, zastępując legalnie zapisane dane w witrynie Cache skompromitowanymi...

Cache-Control

Co oznacza Cache-Control? Cache -Control jest nagłówkiem HTTP używanym do określenia zasad buforowania przeglądarki zarówno w żądaniach Client jak i w odpowiedziach serwera. Polityka obejmuje sposób buforowania, miejsce buforowania oraz maksymalny wiek zasobu przed wygaśnięciem. Najczęstsze żądania Cache i odpowiedzi Cache są następujące Jak to działa? Nagłówek Cache-Control jest...

Call to Action

Co oznacza Call to Action? Call to Action , w skrócie: CtA, to termin marketingowy. Jest to konkretna prośba skierowana do klienta lub osoby zainteresowanej o wykonanie określonej czynności. Dlaczego Call to Action jest tak ważny? Nie wystarczy optymalna prezentacja produktów i usług. Jeśli strategicznie dostosujesz stronę internetową tylko...

Candystorm

Co oznacza Candystorm? Termin Candystorm odnosi się do masowych wyrazów współczucia w sieciach społecznościowych i jest przeciwieństwem shitstormu. „Candy” pochodzi z języka angielskiego i może być tłumaczone jako „słodycz”. Kto jest twórcą tego terminu? Termin ten pochodzi z Niemiec, wymyślony przez polityka Zielonych Volkera Becka. W głosowaniu deputowanych nad...

Canonical (Canonical-Tag)

Co to jest Canonical (Canonical-Tag)? A Canonical (Canonical-Tag), zwany również Canonical link lub Canonical atrybut, jest linkiem w tekście źródłowym strony internetowej i odnosi się do tak zwanego kanonicznego adresu URL, który ma być preferowany w indeksie Google i innych wyszukiwarkach. Jeśli zawartość strony może być dostępna poprzez kilka...

Canvas Fingerprinting

Co oznacza Canvas Fingerprinting? Canvas Fingerprinting to procedura, dzięki której można jednoznacznie przypisać użytkowników online bez konieczności zbierania danych osobowych. Można zrezygnować ze stosowania strony Cookies. Niekoniecznie jest to zaletą, ponieważ użytkownicy Cookiemogą się temu sprzeciwić. Na stronie Canvas Fingerprinting jest to bardzo trudne do zrobienia, przynajmniej jeśli przeglądarka...

Caphyon

Caphyon jest firmą programistyczną, która tworzy programy do poprawy i inteligentnego zarządzania rankingami wyszukiwarek. Istnieją różne narzędzia do badania słów kluczowych, do sprawdzania własnej strony internetowej, jak również stron konkurentów. Caphyon MSI-Installer MSI-Installer jest najważniejszym narzędziem firmy produkującej oprogramowanie Caphyon. Zawiera kompletne pakiety dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, ekspertów...

Captcha

Co to jest Captcha? Captcha to technologia antyspamowa dla pól formularzy i innych interaktywnych elementów stron internetowych, pozwalająca odróżnić dane wprowadzone przez człowieka od automatycznych zapytań botów spamujących. W ten sposób uniemożliwiono boty spamowe umieszczanie automatycznych reklam. Termin ten jest skrótem od„Completely Automated Public Turingtest to tell Computers and...

Card Sorting

Co oznacza Card Sorting? Card Sorting (CS) jest procedurą służącą do określania i optymalizacji przyjazności dla użytkownika. Test ten jest zwykle stosowany po fazie kompleksowej analizy i często pojawia się na początku fazy koncepcyjnej projektu. Ma ona na celu zapewnienie użytkownikom możliwie nieskomplikowanej i sensownej struktury nawigacji. Aby proces...

Carewords

Słowa kluczowe kierują odwiedzających na stronę internetową. Carewords przemawiają do odwiedzających i pomagają zamienić odwiedzających w klientów. Co to jest Carewords? Carewords to wyselekcjonowane słowa, które przemawiają do odwiedzających stronę na poziomie emocjonalnym i w sposób odpowiedni dla grupy docelowej. Wiążą one odwiedzających ze stroną internetową, dostarczają im informacji,...

Cascading Style Sheet (CSS)

Co to jest kaskadowy arkusz stylów? CSS to instrukcje stylu dla elementów HTML stron internetowych. Specyfikacje zawarte w CSS określają więc budowę elementów HTML. Instrukcje CSS zawierają na przykład informacje o kolorach, odstępach, tłach, czcionkach, stylach i rozmiarach. Style CSS są zazwyczaj przechowywane w zewnętrznym pliku CSS. Jednak informacje...

Case Sensitivity

W branży ITCase Sensitivity oznacza, że elementy tekstowe wymagają poprawnego wpisania wielkich lub małych liter. Może to być na przykład pole wejściowe, zapytanie o hasło lub kod programistyczny. Jakie jest znaczenie adresu Case Sensitivity dla URLS? Podczas gdy nazwy domen są zazwyczaj niewrażliwe, zależy to od serwera, czy reszta...

Catch-All

Adresy e-mail nie zawsze są pisane poprawnie, a czasami nawet nie istnieją. Aby mieć pewność, że adresat mimo wszystko otrzyma te e-maile, należy Catch-All można założyć skrzynkę pocztową. Co to jest skrzynka e-mail Catch-All? Skrzynka Catch-All to skrzynka pocztowa, która zbiera wszystkie e-maile wysłane na nieistniejący adres e-mail w...

CATI – Computer Assisted Telephone Interview

Co to jest CATI – Wywiad Telefoniczny Wspomagany Komputerowo? A CATI – Computer Assisted Telephone Interview jest techniką wywiadu telefonicznego, w której ankieter postępuje zgodnie ze skryptem dostarczonym przez aplikację. Jest to ustrukturyzowany system zbierania mikrodanych przez telefon, który przyspiesza zbieranie i przetwarzanie danych oraz pozwala ankieterowi edukować respondentów...

CcTLD

Każdy kraj ma swoje własne rozszerzenia dla domen. Te tak zwane ccTLD są ważne dla odwiedzających, wyszukiwarek i SEO . Co oznacza ccTLD? ccTLD jest używany jako skrót od „Country Code Top Level Domain” i oznacza po niemiecku „nazwę domeny najwyższego poziomu dla danego kraju”. ccTLD pokazuje użytkownikom i...

CERT – Computer Emergency Response Team

A CERT – Computer Emergency Response Team to grupa ekspertów, którzy reagują na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. Zespoły te zajmują się Malware, wirusy i inne ataki cybernetyczne. Jakie są zadania portalu CERT – Computer Emergency Response Team? Po wykryciu incydentu bezpieczeństwa komputerowego, można rozpocząć formalną reakcję na incydent. Pierwszym...

CERT-Federacja

CERT-Bund to nazwa zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa z Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji. Zespół ten ma za zadanie wspierać władze w zapobieganiu i zwalczaniu problemów bezpieczeństwa związanych z technologiami informatycznymi (IT). CERT -Bund – główne zadania Do głównych zadań CERT-Bund należą: CERT -Bund – trzy kategorie Usługi na wezwanie –...

Certificate Policy

Certificate Policy jest zbiorem reguł określających zastosowanie certyfikatu do określonej społeczności i/lub klasy aplikacji o wspólnych wymaganiach bezpieczeństwa. Jakie są główne punkty strony internetowej Certificate Policy (CP)? 1. architektura: CP musi opisywać ogólną strukturę odpowiedniego PKI. 2. wnioski o wydanie świadectwa: Ważnym punktem strony Certificate Policy jest opis dozwolonych...

Certified Senders Alliance (CSA)

Co oznacza Certified Senders Alliance? Strona Certified Senders Alliance jest projektem stowarzyszenia przemysłu internetowego eco, które współpracuje w tym celu z niemieckim Stowarzyszeniem Marketingu Dialogu. Od 2004 roku CSA certyfikuje firmy, które wysyłają maile reklamowe. Wszystkie certyfikowane firmy umieszcza na liście pozytywnej, którą udostępnia współpracującym dostawcom poczty elektronicznej. Ci...

Chatbot

Co to jest Chatbot? Chatbot to program, który służy do komunikacji z ludźmi. Wykorzystuje on język naturalny i powinien być w stanie odpowiedzieć nawet na bardziej skomplikowane zapytania. Dlatego też Chatbotnazywane są również tekstowymi systemami dialogowymi. Najprostszą formą funkcjonowania Chatbot w sieci jest na przykład katalog biblioteki: użytkownik zadaje...

Check Box

Co to jest Check Box? Check Box to element HTML <input>, który jest domyślnie wyświetlany jako kwadratowe pole w formularzu na stronie internetowej. Pole wyboru może być kliknięte w celu zaznaczenia lub odznaczenia poszczególnych wartości do przesłania w formularzu. Jeśli pole wyboru jest odznaczone, gdy formularz jest wysyłany, żadna...

CHMOD

Co oznacza CHMOD? CHMOD jest jednym z najważniejszych i najstarszych poleceń w środowisku Linux i istnieje od pierwszej wersji AT&T UNIX w latach 70-tych. Polecenie jest wprowadzane bezpośrednio w powłoce lub oknie bash. Zmienia on prawa dostępu do plików i folderów. Blisko spokrewnionymi komendami są: chown (właściciel pliku) chgrp...

Chosen-Ciphertext-Attack

Co oznacza Chosen-Ciphertext-Attack? Chosen-Ciphertext-Attacke jest metodą kryptoanalizy. Celem jest uzyskanie klucza do zaszyfrowanego połączenia lub pojedynczego pliku. Atakujący musi być w posiadaniu zakodowanego zestawu danych (Chosen Ciphertext) oraz odpowiadającego mu tekstu jawnego. Z tą wiedzą, może on wypróbować klucze do dekodowania, aż uzyska poprawny tekst jawny. Jakie są wymagania...

Chunk

Definicja – Co to znaczy Chunk? A Chunk jest fragmentem informacji używanym w wielu formatach multimedialnych, takich jak PNG, IFF, MP3 i AVI. Każdy blok zawiera nagłówek, który określa pewne parametry (np. typ bloku, komentarze, rozmiar, itp.). W środku znajduje się obszar zmiennych zawierający dane, które są dekodowane przez...

CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) CIDR (Classless Inter-Domain Routing), czasami określany jako supernetting, pozwala na bardziej elastyczne przydzielanie adresów IP niż było to możliwe w przypadku pierwotnego systemu klas adresów IP. W rezultacie liczba dostępnych adresów internetowych została znacznie zwiększona, co wraz z powszechnym wykorzystaniem NAT (Network Address Translation) znacznie...

Claim

Termin Claim pochodzi z języka angielskiego, ale obecnie jest absolutnie powszechny w branży marketingowej. Claim jest bardzo często używany bez tłumaczenia jako synonim sloganu. Podobnie jak slogan czy logo, również Claimmoże być istotną częścią marki. W przeciwieństwie do sloganu, opisuje on przede wszystkim podstawową obietnicę firmy. Claim w języku...

Clean URL

Znaczenie A Clean URLktóry jest również nazywany semantycznym adresem URL, może być odczytany bezpośrednio przez wyszukiwarkę. Krótko podsumowuje zawartość strony internetowej i pomaga użytkownikowi zorientować się w jej zawartości, jak również sklasyfikować jej znaczenie. Dynamiczny adres URL A Clean URL nie może być mylony z dynamicznym adresem URL. W...

Clear Web

Strona Jasne Strona internetowa odnosi się do tej części Internetu, którą wyszukiwarki mogą indeksować za pomocą robotów indeksujących (web crawler). Inne terminy dla Clear Web to Surface Web i Visible Web. Głęboka sieć jest przeciwieństwem. Strony internetowe, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp wyłącznie po podaniu hasła, nie są...

Click Fraud

Co oznacza Click Fraud? Click Fraud (click fraud) to rodzaj oszustwa, które może wystąpić w przypadku reklamy internetowej Cost-per-Click (CPC). Z CPC reklamy, właściciele stron internetowych, które publikują reklamy są wypłacane w zależności od tego, jak wielu odwiedzających kliknąć na reklamy. Beneficjentami takiego oszustwa mogą być serwisy ogłoszeniowe i...

Click Path

To, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronie internetowej, jest pokazywane przez Click Path. Analiza ścieżki kliknięcia dostarcza operatorom stron internetowych informacji do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Co to jest Click Path? Strona Click Pathścieżka kliknięcia”, czasami nazywana również Clickstream Ścieżka kliknięcia to ścieżka, którą odwiedzający wybierają podczas...

Click Popularity

Click Popularity (Click Popularity) to system rankingowy służący do ustalania kolejności wyników w wyszukiwarkach internetowych. Ustalona popularność kliknięć jest wykorzystywana do poprawy trafności wyników wyszukiwania. Algorytm określający popularność kliknięć jest zazwyczaj utrzymywany w tajemnicy przez operatora wyszukiwarki. Wyniki wyszukiwania lub strony z wynikami wyszukiwania są również nazywane SERP (Search...

Click Spamming

Co to jest Click Spamming? Click Spamming , znany również jako „organiczne kłusownictwo”, jest rodzajem oszustwa, które występuje, gdy oszust wykonuje kliknięcia za użytkowników, którzy ich nie wykonali. Zaczyna się, gdy użytkownik trafia na stronę mobilną lub App, którą prowadzi oszust. Stąd może to prowadzić do jednego z kilku...

Click-Through-Rate (CTR)

Co oznacza współczynnik klikalności? CTR lub współczynnik klikalności odnosi się do procentu wyświetleń reklamy, które doprowadziły do kliknięcia w reklamę. Ad impression lub „Ad View” odnosi się do liczby reklam na stronie internetowej. CTR odnosi się również do procentu wyświetleń strony, które doprowadziły do kliknięcia na wynik wyszukiwania („snippet”)...

Click-to-call

Click-to-Call odnosi się do rodzaju Google-Ads reklamy (dawniej AdWords), które po kliknięciu, dzwoni do firmy bezpośrednio zamiast link do strony internetowej. Reklamy te mogą być wyświetlane tylko na urządzeniach mobilnych. Dlatego są one kluczowe dla mobilnych kampanii marketingowych. , każdy reklamodawca, który chce prowadzić rozmowy dla swojej firmy powinny...

Clickbaiting

Co to jest Clickbaiting? Clickbaiting to forma wprowadzającej w błąd, sensacyjnej reklamy na stronach internetowych, mająca na celu przyciągnięcie uwagi i zachęcenie użytkowników do kliknięcia na link. Teaser w formie tekstu lub miniaturki ma na celu wykorzystanie ciekawości poprzez podanie tylko tyle informacji, aby zaciekawić czytelnika i sprawić, że...

Clickjacking

Clickjacking to sytuacja, w której cyberprzestępca kusi użytkownika do kliknięcia na link, który wydaje się prowadzić do określonego miejsca, ale ze złośliwych powodów przekierowuje go do miejsca wybranego przez atakującego. Jest on również określany jako Nakładka IFRAME określany jako. W wielu przypadkach użytkownik może nie zdawać sobie sprawy z...

Clickstream

Co to jest Clickstream? A Clickstream to rekord, który zawiera dane o kliknięciach użytkownika strony internetowej na ekranie komputera za pomocą myszy lub touchpada. Ten rodzaj informacji zapewnia wizualny przegląd aktywności użytkownika wraz ze szczegółowymi informacjami zwrotnymi. Takie dane i związana z nimi analityka ułatwiają badania rynkowe i inne...

Client

Co to jest Client? A Client w ramach modelu serwerowegoClient to element sprzętu lub oprogramowania, który uzyskuje dostęp i odbiera dane z usługi świadczonej przez tzw. serwer. Serwery często znajdują się w zdalnym systemie komputerowym. W tym przypadku Client uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem sieci, np. Internetu. Client...

Cloaking

Zawartość strony, którą widzą odwiedzający i która jest oceniana przez wyszukiwarki, nie zawsze jest identyczna. Cloaking jest techniką używaną w celu oszukania odwiedzających i wyszukiwarek. Co oznacza Cloaking? Cloaking jest techniką SEO używaną do pokazywania wyszukiwarkom innej zawartości strony internetowej niż ta, która jest pokazywana ludziom. Celem jest ukrycie...

Closed-Loop-Marketing

Closed-Loop-Marketing to marketing, który opiera się na danych i wnioskach z raportowania w zamkniętym obiegu.„Zamknięcie pętli” oznacza po prostu, że zespoły sprzedażowe raportują do marketingu, co stało się z otrzymanymi leadami. Pomaga to marketingowi zrozumieć, jakie są najlepsze i najgorsze źródła leadów. 4 kroki Closed-Loop-Marketing:

Cloud

Cloud to termin z dziedziny nowoczesnej infrastruktury IT. Jest to model przechowywania danych komputerowych (Cloud Storage) lub aplikacji (Cloud Computing), w którym pliki i programy są przechowywane w pamięci masowej i systemie komputerowym odległym od lokalizacji aplikacji. Jest on używany przez połączenie sieciowe. Cloud Hosting Fizyczna pamięć masowa może...

Cloud-Komputeryzacja

Co oznacza Cloud Computing? Kiedy kilka komputerów PC jest połączonych w jeden komputer lub chmurę danych, mówimy o Cloud computing. Zasadniczo serwery, urządzenia pamięci masowej, bazy danych i Appnie są już dostępne na miejscu. Dostęp odbywa się poprzez interfejsy i protokoły. Strona Cloud może składać się z jednego lub...

Cloudwary

Co to jest Cloudinary? Amerykańska firma Cloudinary, z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, oferuje zarządzanie obrazem i wideo w oparciu o Cloud. Użytkownicy przesyłają pliki na stronę Cloudinary, a następnie mogą je osadzać na swoich stronach internetowych i blogach. Usługodawca istnieje od 2011 roku. Jak działa Cloudinary? Po...

Clusteranalyse

Co to jest Clusteranalyse? Strona Clusteranalyse jest techniką klasyfikacji statystycznej, która grupuje pewną liczbę obiektów lub punktów o podobnych cechach. Obejmuje ona szereg różnych algorytmów i metod, z których wszystkie służą do grupowania obiektów o podobnym charakterze w odpowiednie kategorie. Celem jest uporządkowanie obserwowanych danych w sensowne struktury, aby...

CMD-Befehle

Co to jest CMD-Befehle? Strona CMD-Befehle została po raz pierwszy użyta w systemie operacyjnym 86-DOS. Microsoft kupił 86-DOS na początku lat 80-tych i rozwinął go w MS-DOS. System ten cieszył się ogromną popularnością wśród ekspertów i położył podwaliny pod późniejszy sukces Microsoftu. Strona CMD-Befehle w MS-DOS była umieszczona w...

Co-Citation

Co to jest Co-Citation? Co-Citation to sytuacja, w której strona internetowa lub marka jest wymieniana (nie linkowana) przez dwa różne źródła. W kontekście wzajemnej wzmianki o jednej stronie internetowej, a nie z powodu rzeczywistych powiązań między stronami w formie linków, istnieje silne powiązanie treściowe między dwiema stronami internetowymi. Opisany...

Co-Occurence

Termin Co-Occurence opisuje obecność, częstotliwość i bliskość podobnych słów kluczowych na różnych stronach internetowych. Co-Occurence logicznie zawiera również słowa kluczowe, które są aktualnie istotne, ale nie są dokładnie takie same. Znaczenie Pomysł na Co-Ocurence zrodził się z obserwacji, że wyszukiwarki internetowe odwołują się do „odpowiednich odpowiedzi” na zapytanie zadane...

COBOL

Co oznacza COBOL? Skrót COBOL oznacza Common Business Oriented Language i opisuje jeden z pierwszych ustandaryzowanych języków programowania na świecie. Do czego był używany? W przeciwieństwie do matematyczno-naukowego języka FORTRAN, który w tym samym czasie przeżywał rozkwit, obejmował on komercyjne i biznesowe aspekty programowania. Wcześniej trzeba było używać języków...

Cognitive Computing

Co oznacza Cognitive Computing? Cognitive Computing (CC) opisuje technologie naśladujące sposób działania ludzkiego umysłu, których celem jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez człowieka. CC opiera się na nauce o sztucznej inteligencji i przetwarzaniu sygnałów. Termin ten obejmuje m.in. uczenie maszynowe, rozumowanie logiczne, rozpoznawanie mowy i obiektów oraz interakcję człowiek-komputer....

Cognitive Load

Na stronie Cognitive Load (CL) lub Cognitive Load Teoria ta zakłada, że informacje powinny być prezentowane w tempie i na poziomie trudności odpowiadającym sposobowi, w jaki ludzki mózg przetwarza informacje. Zgodnie z teorią Cognitive Load, CL jest odpowiednikiem obciążenia poznawczego, jakie informacja powoduje w ludzkim mózgu. Znaczenie Cognitive Load...

Cognitive Walkthrough

Co to jest Cognitive Walkthrough? Na stronie Cognitive Walkthrough jest metodą oceny użyteczności, w której jeden lub więcej oceniających wykonuje serię zadań i zadaje serię pytań z punktu widzenia użytkownika. Na stronie Cognitive Walkthrough skupiono się na zrozumieniu zdolności systemu do uczenia się przez nowych lub rzadko korzystających z...

Collaborative Filtering

Co to jest Collaborative Filtering? Collaborative Filtering to technika, która jest często wykorzystywana do tworzenia spersonalizowanych rekomendacji w sieci. Niektóre popularne strony internetowe, które wykorzystują technologię filtrowania kolaboracyjnego to Amazon, Netflix, iTunes i IMDB. Serwis Collaborative Filtering wykorzystuje algorytmy do automatycznego przewidywania zainteresowań klienta poprzez łączenie preferencji wielu użytkowników....

Color Management System (CMS)

Co to jest Color Management System (CMS) ? A Color Management System (CMS) to zbiór narzędzi programowych używanych do zapewnienia, że kolory pozostają takie same niezależnie od nośnika lub urządzenia używanego do ich wyświetlania. Ponieważ kolory są zależne od urządzenia, a różne urządzenia wykorzystują różne technologie do generowania kolorów,...

Command und Control Server

Co to jest Command und Control Server? Command und Control Server to komputery, które wydają dyrektywy urządzeniom, które zostały zainfekowane ransomware lub innymi rodzajami Malware jak sRootkit. Wykorzystując serwery C&C, można stworzyć potężne sieci zainfekowanych urządzeń, które są w stanie przeprowadzać rozproszone ataki typu denial of service (DDoS), wykradać...

Commission Junction (CJ)

Co to jest Commission Junction? Commission Junction (CJ) jest jedną z najstarszych sieci marketingu afiliacyjnego na świecie. Założona w 1998 roku z siedzibą w Santa Barbara w Kalifornii, od 2014 roku jest częścią spółki publicznej Alliance Data, która zmieniła jej nazwę na CJ Affiliate. Ze względu na długą tradycję,...

Common Criteria

Common Criteria CC jest międzynarodowym zestawem wytycznych i specyfikacji do oceny produktów bezpieczeństwa informacji, zaprojektowanym specjalnie w celu zapewnienia, że spełniają one uzgodniony standard bezpieczeństwa dla działań rządowych. CC jest również bardziej formalnie znany jako „Common Criteria for Information Technology Security Evaluation”. Jak działa strona Common Criteria (CC)? Common...

Common Gateway Interface

Wymiana danych pomiędzy programem użytkowym a serwerem powinna przebiegać w sposób możliwie prosty i płynny. Standardowym rozwiązaniem dla tego zadania jest strona Common Gateway Interface. Co to jest Common Gateway Interface? Common Gateway Interface, w skrócie CGI, jest standardowym interfejsem, za pomocą którego serwer WWW przekazuje żądania użytkownika sieci...

CommonJS

CommonJS (CJS) jest dodatkiem do języka skryptowego JavaScript. Za pomocą CommonJS, JavaScript może być używany również poza tradycyjnym środowiskiem przeglądarki. Wykorzystanie to jest możliwe dzięki opracowanym specjalnie dla suplementu interfejsom, bibliotekom i modułom, które tworzą jednolitą podstawę do integracji JavaScript w różnych środowiskach. Nasz słownik na stronie JavaScript może...

Compiler

Co oznacza Compiler? Compiler (tłumacz języka angielskiego) to program komputerowy, który tłumaczy kod komputerowy napisany w jednym języku programowania (język źródłowy) na inny język programowania (język docelowy). Termin Compiler jest używany głównie w odniesieniu do programów, które tłumaczą kod źródłowy z wyższego języka programowania (np. C++, Java lub Python)...

Conceptual User Interface Design

Co to jest Conceptual User Interface Design? Na konkurencyjnym rynku szczególnie ważne jest, aby interfejs użytkownika produktów był jak najprostszy, tak aby był zrozumiały dla użytkowników. Mało kto ma ochotę zapoznawać się z uciążliwym Surface’em, gdy istnieją oferty, które można obsługiwać znacznie bardziej intuicyjnie. Jakie są właściwości strony Conceptual...

Connected TV

Connected TV (CTV) to po prostu telewizor, który łączy się z Internetem. W przeciwieństwie do tradycyjnej telewizji, CTV obejmuje telewizory SmartTV, Apple TV, urządzenia takie jak Tivo i Roku oraz konsole do gier, takie jak X-Box i PlayStations. Jednym z powodów, dla których CTV jest tak atrakcyjna dla reklamodawców...

Container Tag

Co to jest Container Tag? Container Tag to krótki kod skryptu Java, który służy do dodawania, usuwania lub zmiany tzw. tagów (dosłownie „etykiet”) na stronie internetowej pod centralną kontrolą. Container Tag s są umieszczane w kodzie źródłowym stron internetowych. Kod kontroluje, które słowo kluczowe jest wstawiane do treści strony...

Contao

Co to jest Conta Contao jest open-sourceCMS, który pozwala użytkownikom na projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi i blogami dowolnej wielkości. Obecnie dostępnych jest około 2.000 rozszerzeń. Jest on oparty na języku programowania PHP i wykorzystuje MySQL jako bazę danych. Strona CMS istnieje od 2006 roku, a Stowarzyszenie Contao z...

Content Caching

Strony internetowe mogą być optymalizowane pod kątem lepszych doświadczeń użytkownika za pomocą różnych metod. Jedną z tych metod jest tzw. Content Caching. Co oznacza Content Caching? Content Caching odnosi się do buforowania zawartości stron internetowych na różnych serwerach, tzw. serwerach Cache. Ma to tę zaletę, że gdy użytkownik Internetu...

Content Curation

Zawartość strony internetowej jest jednym z najważniejszych czynników rankingowych dla Google. Content Curation jest metodą, która pozwala operatorom stron internetowych na dostarczanie nowych treści na swojej stronie w krótkich odstępach czasu. Co oznacza Content Curation? Content Curation , w języku niemieckim „Kuratierung von Inhalten” odnosi się do wyszukiwania, gromadzenia...

Content Delivery Network (CDN)

Szczególnie czas ładowania stron mobilnych odgrywa ważną rolę w doświadczeniach użytkownika. Za pomocą Content Delivery Network można znacznie skrócić czas ładowania strony. Co to jest sieć dostarczania treści? Serwis Content Delivery Network jest systemem globalnie rozproszonych serwerów zwanych POP (Points of Presence). Ta sieć serwerów dostarcza strony internetowe do...

Content Encoding

Szybkość ładowania strony internetowej odgrywa ważną rolę w doświadczeniach użytkownika. Dzięki stronie Content Encoding można znacznie skrócić czas transferu. Co oznacza Content Encoding? Content Encoding , po niemiecku „Inhaltscodierung”, jest używany do kompresji dużych dokumentów HTML przed wysłaniem ich do użytkownika. Na przykład, jeśli dokument jest przesyłany przez wolne...

Content Farming

Content Farming to udostępnianie na stronach internetowych dużych ilości treści, przeważnie niskiej jakości, w celu przyciągnięcia użytkowników i generowania dochodów dzięki reklamom internetowym. Często publikowane są wiadomości, teksty porad lub instrukcje dotyczące codziennych spraw. Charakterystyczny jest wysoki stopień optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, dzięki czemu strony otrzymują wiele kliknięć. Ten...

Content Governance

Content Governance opisuje zestaw wytycznych, które regulują sposób tworzenia i publikowania treści organizacji. Na najbardziej podstawowym poziomie, pozwala im to uniknąć pozwów, wstydu lub obu tych rzeczy. Jednakże, gdy program zarządzania treścią wykorzystuje swój prawdziwy potencjał, może zrewolucjonizować proces tworzenia treści. Stosowane wytyczne i zasady są wykorzystywane jeszcze przed...

Content Management System (CMS)

CMS to systemy do tworzenia i edycji stron internetowych oraz innych treści cyfrowych. W serwisie CMS treść i design są od siebie ściśle oddzielone. Dlatego treść może być edytowana bez zmiany wyglądu stron internetowych. Treści są przechowywane w bazie danych na stronie CMS. Najczęściej stosowane systemy zarządzania treścią: WordPress...

Content Score

Co to jest Content Score? Content Score jest kluczową postacią dla oceny tekstów. Google ocenia teksty w Internecie za pomocą strony Content Score. W ten sposób ocena treści służy do oceny istotności i wagi tekstów na stronie. Celem oceny jest zapewnienie stronom internetowym o wysokiej jakości treści lepszej pozycji...

Content Syndication

Wiadomości, wywiady i audycje radiowe są zazwyczaj publikowane kilkakrotnie w różnych mediach. Procedura ta jest szeroko rozpowszechniona zarówno w Internecie, jak i poza nim i jest określana jako Content Syndication. Co to jest Content Syndication? Content Syndication to termin oznaczający wielokrotną publikację treści– na przykład wiadomości, artykułów na blogu,...

Contextual Inquiry

Contextual Inquiry jest metodą wywiadu służącą do zbierania informacji o kontekście użytkowania poprzez zadawanie użytkownikom serii standardowych pytań, a następnie obserwowanie i przeprowadzanie z nimi wywiadów podczas pracy w ich własnym środowisku. Znaczenie Ponieważ użytkownicy przeprowadzają wywiady w swoim własnym środowisku, dane z analizy są bardziej realistyczne niż dane...

Continuous Integration

Continuous Integration (CI) to praktyka tworzenia oprogramowania służąca do regularnego integrowania zmian w kodzie we wspólnym projekcie oprogramowania. Zwykle robi się to co najmniej raz lub kilka razy dziennie (w zależności od liczby programistów zaangażowanych w projekt), a praktyka ta zachęca do wprowadzania małych zmian częściej niż dużych. Każda...

Controllability

Controllability jest ważną własnością układu sterowania, a sterowalność odgrywa kluczową rolę w wielu problemach, takich jak stabilizacja niestabilnych układów za pomocą sprzężenia zwrotnego. Pojęcie to odnosi się w przybliżeniu do możliwości poruszania się systemu w całej jego przestrzeni konfiguracyjnej przy użyciu tylko pewnych dopuszczalnych manipulacji. Dokładna definicja różni się...

Conversational Commerce

Conversational Commerce Odnosi się do wszelkiej komunikacji z użytkownikiem lub klientem. W przeciwieństwie do tradycyjnej komunikacji pisemnej i formalnej, polega ona na używaniu języka naturalnego w czasie rzeczywistym. Rozmowa zazwyczaj zaczyna się od klienta, który może skontaktować się z firmą za pomocą dowolnego urządzenia końcowego (web, App, mobile). Wymagania...

Conversational Search

Termin Conversational Search opisuje stosunkowo nowy rodzaj interakcji między ludźmi a komputerami. Podstawową ideą Conversational Search jest to, że użytkownik może wypowiedzieć zdanie do urządzenia, a to urządzenie może odpowiedzieć pełnym zdaniem. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zapytań do wyszukiwarki: Podczas gdy konwencjonalne zapytania wyszukiwawcze analizowały głównie...

Conversion

Większość stron internetowych jest publikowana z myślą o tym, aby odwiedzający podjęli określone działania. Działanie to skutkuje konwersją odwiedzającego, zwaną Conversion. Co oznacza Conversion? Conversion oznacza konwersję i opisuje zmianę w relacji odwiedzającego z odwiedzaną stroną lub firmą stojącą za nią, gdy odwiedzający wykona określone działanie. W momencie, gdy...

Conversion Lejek

Nie każdy odwiedzający stronę staje się klientem. LejekConversion pokazuje, gdzie potencjalni klienci odpadają w procesie sprzedaży. Co to jest lejek Conversion? Lejek Conversion opisuje E-commerce poszczególne etapy, przez które przechodzi potencjalny klient, gdy staje się klientem od pierwszego kontaktu ze stroną internetową. Lejek Conversion służy do analizy, w których...

Conversion Stopa

Wydajność strony internetowej może być mierzona i analizowana w marketingu online za pomocą różnych kluczowych danych. W tym przypadku stawka Conversion jest jedną z ważnych, kluczowych wielkości. Co to jest stawka Conversion? Wskaźnik Conversion jest kluczowym wskaźnikiem efektywności (KPI) stosowanym w marketingu internetowym. Wartość ta, znana w języku niemieckim...

Cookie

Co to jest Cookie? Cookie to mały pakiet danych, który jest wymieniany pomiędzy aplikacjami komputerowymi. Najczęściej spotykaną formą jest HTTPCookie, służący do rozpoznawania użytkownika przy ponownych odwiedzinach strony. Tak zwane śledzenieCookiejest wykorzystywane do rejestrowania historii przeglądania stron internetowych. Funkcja Ciasteczka uwierzytelniające są najczęstszym sposobem określania przez serwery internetowe, czy...

Cookie Rozprzestrzenianie

Co to jest Cookie Spreading? W przypadku Cookie spreading (dystrybucja Cookies), fałszywe Cookies są deponowane u odwiedzających strony internetowe. Fałszywy Cookie nadpisuje Cookiez innych oddziałów. Jeśli użytkownik rzeczywiście dokona zakupu na stronie Shop zarejestrowanej pod adresem Cookie, prowizja nie trafia do oryginalnego partnera, lecz do osoby rozpowszechniającej (dystrybutora) fałszywej...

Cookie spadanie

W przypadku Cookie dropping, Cookies są już ustawiane przez sieci afiliacyjne, gdy użytkownik tylko odwiedza stronę (view). Zazwyczaj link partnerski lub baner musi być kliknięty, aby umieścić Cookies. To się nazywa dropping. Cookie dropping jest więc określany jako technika „czarnego kapelusza” (metoda oszustwa) w marketingu afiliacyjnym. Skrypt Cookie dropping...

Cookie-Pasujące

Zbieranie i łączenie cyfrowych śladów użytkowników nazywane jest Cookie matching. Użytkownicy pozostawiają ślady cyfrowe na odwiedzanych przez siebie stronach internetowych. Łącząc te różne identyfikatory użytkowników, dopasowanieCookie zapewnia bardziej ukierunkowane podejście. Każdy Cookie ma swój własny wszechświat Strony internetowe rozprowadzają swoje Cookies do odwiedzających. Dzięki dopasowaniu Cookie, identyfikatory Cookie przypisane...

Copy Approach

Na czym polega podejście Copy Approach? Aby przybliżyć produkt klientowi, nie wystarczy rzeczowe wskazanie jego zalet. Dla udanego marketingu produktu, konieczne jest reklamowanie produktu w taki sposób, że klient znajdzie szybki i emocjonalny dostęp do niego. Takie podejście nosi nazwę Copy Approach. Decyduje o tym, w jaki sposób teksty...

Copyscape

Copyscape to internetowy program do sprawdzania plagiatów firmy Indigo Stream Technologies służący do wykrywania zduplikowanych tekstów („duplicate content”). Dzięki Copyscape można sprawdzić unikalność tekstów. W tym celu na stronie dostawcy wpisuje się adres URL danej strony internetowej. Lista pokazuje, gdzie występują zduplikowane treści. Jakie są różnice pomiędzy wersją premium...

Core Update

Strona Core Update pod adresem Google odnosi się do aktualizacji, które nie koncentrują się wyraźnie na konkretnym typie zapytania lub określonych funkcjach witryny. Zamiast tego, wprowadzają bardziej subtelne zmiany w algorytmie. Podczas gdy inne dobrze znane aktualizacje Google, takie jak Panda lub Pingwin, są ukierunkowane konkretnie na takie cechy...

Corporate Blog

Co to jest Corporate Blog? Corporate Blog to blog firmowy, który uzupełnia inne oferty online, takie jak strona główna i obecność w sieciach społecznościowych. Jaki rodzaj treści jest możliwy? Blog oferuje firmom szeroki wachlarz możliwości kształtowania treści. Jedną z zalet w porównaniu do strony internetowej jest to, że mogą...

Cortana

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 10, z pewnością zauważyłeś funkcję Cortana. Sztuczna inteligencja (AI) może analizować i odpowiadać na zapytania wpisywane przez użytkownika za pomocą klawiatury lub komend głosowych. Strona Cortana nie tylko poprawia wrażenia użytkownika, ale także sposób obsługi komputera z systemem Windows. Inteligentny asystent Cortana to...

Cost Per Mille (CPM)

Co to jest Cost per Mille (CPM)? Cost PerMille, zwany również Cost Per Thousand, jest terminem marketingowym używanym w odniesieniu do ceny 1.000 wyświetleń reklamy na stronie internetowej. Jeśli wydawca strony internetowej pobiera 2,00 euro CPM, reklamodawca musi zapłacić 2,00 euro za każde 1.000 wyświetleń jego reklamy. Litera „M”...

Cost per Sale (CPS)

Cost per Sale (CPS) lub cost per order to model naliczania prowizji od zakupów online. Za pomocą modelu stosowanego w marketingu internetowym można obliczyć wszystkie koszty ponoszone w trakcie realizacji zamówienia lub generowania leadów. Obejmuje to koszty różnych działań reklamowych, takich jak wykupienie abonamentu lub koszty wysyłki produktu. Model...

Cost per View (CPV)

Co to jest Cost per View (CPV)? Cost Per View (CPV) to metoda naliczania opłat za reklamy wideo. Koszt uzależniony jest od liczby wyświetleń lub interakcji z reklamą wideo. Firmy, które chcą zwiększyć swoją widoczność w Internecie, mogą skorzystać z działań CPV. Popularne platformy wideo, takie jak YouTube, oferują...

Cost-per-Click (CPC)

Co to jest Cost per Click (CPC)? Cost-per-Click (CPC) (także pay-per-click, PPC) to model reklamy internetowej. Reklamodawca płaci wydawcy (zazwyczaj wyszukiwarce, właścicielowi strony internetowej lub sieci) za kliknięcia w reklamę. Cena ofertowa Cost-per-click jest często kojarzony z reklamą w wyszukiwarkach takich jak Google Ads czy Bing Ads. Reklamodawcy zazwyczaj...

CPG (Cost per GRP)

Co oznacza Cost per GRP? CPG jest miarą efektywności kosztowej, która pozwala firmom na porównanie kosztów reklamy lub planu kampanii z innymi reklamami. CPG (Cost per GRP) reprezentuje zasięg brutto reklamy lub kampanii marketingowej jako procent w obrębie grupy docelowej. Jakie czynniki są ważne przy obliczaniu CPG (Cost per...

Crash Reporting

Co to jest Crash Reporting? Crash Reporting informuje operatora programu o awariach programu. Jeśli nie ma Crash Reporting dla programu, programiści nie mogą rejestrować przyczyn poszczególnych awarii oprogramowania. To sprawia, że bardzo trudno jest rozwiązać problem, ponieważ nie wiedzą ani kiedy nastąpiła awaria, ani co się podczas niej wydarzyło....

Crawl-Budget

Zanim strona internetowa pojawi się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, musi zostać zarejestrowana i zaindeksowana. W tym celu Google przyporządkowuje każdej stronie internetowej określony adres Crawl-Budget. Co to jest Crawl-Budget? Crawl-Budget odnosi się do czasu i zasobów zainwestowanych przez wyszukiwarkę Google w celu przechwycenia i zaindeksowania strony internetowej. Oznacza...

Credit Scoring

Co to jest Credit Scoring? Strona Credit Scoring odnosi się do metody statystycznej, która może być stosowana do oceny zdolności kredytowej konsumentów. Wartość score określa prawdopodobieństwo, z jakim klient ureguluje należność. Służy on bankom jako ważna podstawa do podejmowania decyzji kredytowych; w przypadku kredytów, których oprocentowanie jest uzależnione od...

CRM

Im więcej firma wie o swoich perspektywach i klientach, tym bardziej ukierunkowane działania marketingowe mogą być prowadzone. CRM Systemy wspierają marketerów w budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami. Co oznacza CRM? CRM jest skrótem od Zarządzanie relacjami z klientamiJest to angielski termin oznaczający zarządzanie relacjami z klientami. Zarządzanie relacjami...

Cronjob

Administrowanie serwerami, bazami danych i środowiskiem programistycznym wiąże się z regularnie powtarzającymi się zadaniami, które można zautomatyzować w określonych porach za pomocą Cronjob. Co to jest Cronjob? Zaplanowane zadania wykonywane przez narzędzie programowe o nazwie Cron są określane jako Cronjobs. Cron jest opartym na czasie harmonogramem zadań dla ....

Cross Channel Analytics

Co to jest Cross Channel Analytics? Na stronie Cross Channel Analytics to proces analityki biznesowej, w którym wiele zestawów danych pochodzących z różnych kanałów lub źródeł jest łączonych lub scalanych, a następnie analizowanych w celu dostarczenia informacji o klientach i marketingu, które mogą być wykorzystane przez firmę. Może to...

Cross Device Ad Targeting

Co to jest Cross Device Ad Targeting? Cross Device Ad Targeting Umożliwia firmom kierowanie reklam do konsumentów na wielu platformach lub urządzeniach. W większości przypadków, wiadomości i reklamy powinny być wysyłane do konkretnej grupy odbiorców na różnych platformach, tak aby firmy mogły dotrzeć do swoich odbiorców w czasie i...

Cross Device Programmatic Attribution

Co to jest Cross Device Programmatic Attribution? Cross Device Programmatic Attribution identyfikuje, które zdarzenia i punkty styku w podróży klienta przyczyniły się najbardziej do powstania strony Conversion, gdy została ona rozłożona na wiele urządzeń. Jakie jest wyzwanie z Cross Device Programmatic Attribution? Przypisywanie zdarzeń i punktów styku wpływających na...

Cross Linking

Co to jest Cross Linking? Cross Linking odnosi się do procesu linkowania pomiędzy dwoma stronami internetowymi. Niezależnie od tego, czy należą one do tej samej osoby, czy nie, linkowanie krzyżowe jest procesem, na którym zbudowany jest Internet. Użytkownicy mogą linkować do stron, których zawartość jest podobna do tej, którą...

Cross-Cultural User Concepts

Co to jest Cross-Cultural User Concepts? Koncepcja użytkownika międzykulturowego odnosi się do podejścia, które uwzględnia różne środowiska kulturowe potencjalnych klientów. Takie międzykulturowe koncepcje odgrywają coraz większą rolę w wielu dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w obliczu postępującej globalizacji. Cross-Cultural User Concepts koncentrują się na...

Cross-Device Tracking

Co oznacza Cross-Device Tracking? Cross-Device Tracking odnosi się do tworzenia profili użytkowników na podstawie danych z różnych urządzeń używanych przez użytkownika. Umożliwia to identyfikację poszczególnych użytkowników niezależnie od urządzenia i wykorzystywanych aplikacji oraz kierowanie do nich informacji w odpowiednim czasie. Znaczenie strony Cross-Device Tracking dla marketingu online Badania pokazują,...

Cross-Domain-Tracking

Co oznacza Cross-Domain-Tracking? Cross Domain Tracking jest funkcją Google Analytics , która pozwala na śledzenie odwiedzającego jako ciągłej sesji na dwóch lub więcej stronach internetowych. Za pomocą tej funkcji można śledzić odwiedzającego na stronie www.beispielseite-a.de i na stronie www.beispielseite-b.de w tej samej właściwości internetowejGoogle Analytics . Śledzenie nie jest...

Cross-Site Scripting

Cross-Site Scripting (XSS) to rodzaj ataku bezpieczeństwa, w którym osoba atakująca wstawia dane, takie jak złośliwy skrypt, do treści na zaufanych stronach internetowych. Ataki te mają miejsce, gdy niezaufane źródło może wstrzyknąć swój własny kod do aplikacji internetowej i ten złośliwy kod jest zawarty w dynamicznej zawartości wysyłanej do...

Cross-Site-Request-Forgery (CSRF)

Użytkownicy Internetu często nie zdają sobie sprawy, że stali się celem cyberataku . Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) to metoda ataku, która zmusza użytkowników do wykonywania niechcianych czynności bez ich wiedzy. Co oznacza Cross-Site-Request-Forgery (CSRF)? Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) odnosi się do przestępczego ataku na aplikację internetową, który wykorzystuje fakt, że legalny użytkownik jest...

Crossmedia

Co to jest Crossmedia? Termin Crossmedia jest często tłumaczone jako coś, co obejmuje dystrybucję treści (np. muzyki, tekstu, obrazów, filmów itp.) za pośrednictwem różnych mediów. Crossmedia jest zwykle postrzegana jako innowacyjne wykorzystanie tradycyjnych mediów. Jednak termin ten może być używany na różne sposoby; koncepcje cross-mediowe nie są opracowywane wyłącznie...

Crossposting

Co to jest Crossposting? Crossposting (multiple posting) to jednoczesne wysyłanie wypowiedzi online na różne fora internetowe, listy mailingowe lub grupy dyskusyjne. Celem crosspostingu jest dotarcie do większej liczby czytelników. W tym samym czasie dyskusja na temat postu jest rozprzestrzeniana w różnych miejscach lub mediach. W przypadku multipostingu, z drugiej...

Crowd-Eyetracking

Co to jest Crowd-Eyetracking? Crowd-Eyetracking jest rozszerzeniem eye-trackingu, czyli rejestrowania miejsca, w które patrzy dana osoba, na większą liczbę uczestników. Rejestracja ruchu gałek ocznych polega na analizie trzech różnych ruchów gałek ocznych. Są to: Zamocowania Sakkady Regresje Fiksacje to punkty, w których wzrok osoby badanej utrzymuje się przez dłuższy...

Crowdsourcing

Co oznacza Crowdsourcing? Na stronie Crowdsourcing duża liczba użytkowników udostępnia swoje umiejętności dla konkretnego projektu. Cele strony Crowdsourcingsą różne, ale zasada działania jest identyczna: Przyczynia się do tego inteligencja roju. Do jakich przypadków nadaje się Crowdsourcing? Metoda ta jest zalecana, gdy udział jak największej liczby osób gwarantuje uzyskanie korzyści....

Crowdtesting

Co oznacza Crowdtesting? Pod adresem Crowdtesting wielu użytkowników testuje niewydane jeszcze oprogramowanie. Zazwyczaj dotyczy to programów opartych na sieci, takich jak gry online i App. Niektórzy programiści używają tej procedury również dla oprogramowania offline. W pierwszym etapie programiści poddają programy testom wewnętrznym. Crowdtesting może być drugim krokiem. Celami kontroli...

CSMA/CA

Co oznacza CSMA/CA? Termin CSMA/CA jest skrótem od Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance. Jest to procedura, która umożliwia wykorzystanie fizycznego połączenia sieciowego z kilkoma urządzeniami końcowymi. Pakiety danych abonenta wysyłane są w taki sposób, aby uniknąć kolizji z pakietami innych nadajników. Dlaczego taka procedura jest konieczna? W sieci, różne...

CSS clip path

Aby projekt strony był atrakcyjny, elementy czasami muszą być przycięte w pewien sposób. Jest to stosunkowo łatwe do wykonania za pomocą CSS clip path. Co to jest CSS clip path? CSS Clip-Path jest tak zwaną właściwością CSS, która może być używana do pokazywania lub ukrywania określonych obszarów elementu, na...

CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets) to najnowsza wersja standardu internetowego, który odgrywa wiodącą rolę w projektowaniu stron internetowych. Arkusze stylów są odpowiedzialne za wizualny wygląd strony internetowej – całkowicie niezależny od struktury strony, która jest definiowana za pomocą języka HTML (Hypertext Markup Language). Ponadto, arkusze stylów służą do przygotowania treści...

Curated Shopping

Niektórzy konsumenci z różnych powodów lubią korzystać z porad podczas zakupów. Curated Shopping spełnia to życzenie konsumenta, gdy onlineShopping. Co to jest Curated Shopping? Curated ShoppingCurated lub assisted shopping to stosunkowo nowy trend w branżyShopping, który po raz pierwszy został zaobserwowany w 2012 roku. Celem tej formy sprzedaży onlineShopping...

CURL

Co oznacza cURL? Nazwa cURL jest skrótem od terminu „Client for URL”. Jest to oprogramowanie służące do przesyłania plików pomiędzy komputerami podłączonymi do sieci. Komputer docelowy jest identyfikowany za pomocą adresu w sieci, URL. Co jest szczególnego w cURL? Oprogramowanie jest otwarte i dostępne dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych....

Custom Fields

Co to jest Custom Fields? Custom Fields , w języku niemieckim „benutzerdefinierte Felder” (pola definiowane przez użytkownika) to wydzielone obszary, które można dodać do strony internetowej utworzonej za pomocą WordPress CMS . Te zdefiniowane przez użytkownika pola mogą być używane do wyświetlania dodatkowych treści na stronie WordPress. Ponadto istnieje...

Customer Centricity

Customer Centricity opisuje tworzenie pozytywnego doświadczenia konsumenta od punktu sprzedaży, poprzez sam proces sprzedaży, aż po okres po sprzedaży. Podejście skoncentrowane na kliencie może stanowić wartość dodaną dla firmy, umożliwiając jej wyróżnienie się na tle konkurencji, która nie oferuje takich samych doświadczeń. Koncentracja na kliencie nie jest niczym nowym,...

Customer Life Cycle

Strona Customer Life Cycle (cykl życia klienta) opisuje różne fazy relacji klienta z firmą. Termin wywodzi się z zarządzania relacjami z klientem (CRM), alternatywne terminy to koło lojalności klienta i koło życia klienta. Jakie cele określa Customer Life Cycle management? Celem marketingu jest trwałe związanie klienta z firmą. Poza...

Customer Lifetime Value

W marketingu Customer Lifetime Value (CLV) to metryka, która reprezentuje całkowity zysk netto firmy z danego klienta. CLV jest ważną miarą pozwalającą określić, ile środków finansowych firma chce przeznaczyć na przyciągnięcie nowych klientów i jak dużo powtórnego biznesu oczekuje od konkretnych konsumentów. Jak obliczana jest strona Customer Lifetime Value?...

Customer Satisfaction Score

Strona Customer Satisfaction Score (CSAT) opisuje podstawowy pomiar satysfakcji klienta z produktów i/lub usług danej marki. Korzystając z CSAT, marketerzy i marki mogą zmierzyć poziom satysfakcji klienta w kluczowych momentach interakcji, takich jak czas zakupu, proces wprowadzania klienta na rynek czy wymiana zgłoszeń. Ale także w czasie rozmowy telefonicznej...

Cyberatak

Co to jest cyberatak? Cyberatak to ukierunkowany atak na sieci komputerowe. Napastnicy chcą wyrządzić szkody lub nielegalnie zdobyć informacje, takie jak wrażliwe dane rządowe lub tajemnice firmy. Co może być inicjatorem i celem cyberataku? Cyberataki mogą mieć różne przyczyny, różni są także ich uczestnicy: Dla przestępców najważniejszy jest interes...

Cyberbezpieczeństwo

Co oznacza cyberbezpieczeństwo? Cyberbezpieczeństwo dotyczy środków ochrony całej technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w tym Internetu i innych sieci, przed zagrożeniami. Potencjalne zagrożenia pochodzą od cyberprzestępców, cyberterrorystów i szpiegów. Jakie są niebezpieczeństwa? Rosnąca cyfryzacja i tworzenie sieci oferują wiele punktów ataku dla osób trzecich. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI)...

Cyberobrona

Co oznacza cyberobrona Skuteczna i kompleksowa obrona cybernetyczna ma na celu uniemożliwienie atakom cybernetycznym spowodowania szkód gospodarczych, politycznych lub militarnych. Środki zapobiegawcze zapewniają, że nie ma żadnych punktów ataku. Kiedy atak już nastąpi, należy go wcześnie wykryć i podjąć odpowiednie środki zaradcze. Jakie są dostępne metody obrony cybernetycznej? Najważniejszym...

Cyberprzestępcy

Czym są cyberprzestępcy? Cyberprzestępcy to osoby, które wykorzystują Internet lub inne sieci danych do popełniania przestępstw, takich jak oszustwa. Jednym z powszechnych sposobów jest kradzież tożsamości. Cyberprzestępczość: Jakie są jej rodzaje? Zasadniczo cyberprzestępczość obejmuje wiele różnych przestępstw. Do tych form przywiązuje się największą wagę: Kradzież tożsamości poprzez phishing: Cyberprzestępcy...

Cyberprzestrzeń

Czym jest cyberprzestrzeń? Termin cyberprzestrzeń odnosi się do światów doświadczeń, komunikacji i pracy generowanych przez komputery. Bardziej powszechnym terminem jest Cyberspace. W praktyce używa się go na różne sposoby; można wyróżnić wąską i szeroką definicję: Wąski sens: Cyberprzestrzeń to trójwymiarowy, sztucznie wykreowany świat, który autentycznie odtwarza życie. Kilka lat...

Cyberspace

Co oznacza Cyberspace? Cyberspace (z angielskiego cybernetic space) odnosi się do wirtualnej przestrzeni pracy, wypoczynku i komunikacji opartej na sieciowej technologii cyfrowej. Słowo to pojawiło się po raz pierwszy w 1982 roku w opowiadaniu autora science fiction Williama Gibsona. Opis pojęcia sięga dalej, aż do książki eseistycznej Stanisława Lema...

Cybersquatting

Co oznacza Cybersquatting? Pod adresem Cybersquatting użytkownicy rejestrują domeny, które zawierają nazwę marki (Brandjacking) lub nazwę własną (namejacking). Cyberprzestępcy nie mają własnego odniesienia do tej nazwy. Zamiast tego oferują domeny tym osobom lub posiadaczom praw do znaków towarowych, zazwyczaj po wysokich cenach. Spekulują, że zainteresowane osoby przyjmą ofertę ze...

Cyberterroryści

Cyberterroryści to terroryści, którzy atakują systemy komputerowe na różne sposoby. W przeciwieństwie do cyberprzestępców kierujących się interesem finansowym, oni realizują cele polityczne. Z reguły działają one na potrzeby organizacji terrorystycznych, które przeprowadzają również akcje takie jak ataki poza Internetem. Możliwe strategie ataków cyberterrorystów Cyberterroryzm w Niemczech i na świecie...

Cyclic Redundancy Check (CRC)

Cyclic Redundancy Check (CRC) to technika wykrywania błędów w danych cyfrowych. CRC to funkcja haszująca, która wykrywa przypadkowe zmiany w surowych danych komputerowych, powszechnie stosowana w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych i urządzeniach pamięci masowej, takich jak dyski twarde. Strona Cyclic Redundancy Check (CRC) jest łatwa do wdrożenia i prosta do...

Czas przebywania

Co oznacza termin Dwell Time? W optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych oznaczaokres od kliknięcia w link w wyszukiwarce do powrotu do wyszukiwarki. Google i inne wyszukiwarki używają tej wartości do oceny jakości swoich rankingów w wyszukiwarce. Jeśli wielu użytkowników pozostaje na stronie przez krótki czas, zakładają oni, że rankingi...

Czerwono-zielona ślepota

Definicja: W przypadku ślepoty czerwono-zielonej, oko całkowicie traci zdolność postrzegania kolorów czerwonego i zielonego. Od tego należy odróżnić czerwono-zieloną słabość. W tym przypadku kolory są rejestrowane z mniejszą intensywnością. Obie formy opierają się na genetycznym zaburzeniu zmysłu koloru. Przyczyny Zaburzenia widzenia barw są zawsze wrodzone. W siatkówce ludzkiego oka...