Skip to main content

Aktualizacja podstawowa

Podstawowa aktualizacja w Google to aktualizacja, która nie koncentruje się wyraźnie na konkretnym typie zapytania wyszukiwawczego lub specyficznych cechach witryny. Zamiast tego dokonują bardziej subtelnych zmian w algorytmie. Podczas gdy inne znane aktualizacje Google, takie jak Panda czy Penguin, są ukierunkowane na takie funkcje, jak jakość treści czy linki...

Analityka międzykanałowa

Co to jest Cross Channel Analytics? Analityka międzykanałowa to proces analizy biznesowej, w którym wiele zestawów danych z różnych kanałów lub źródeł jest łączonych lub scalanych, a następnie analizowanych w celu dostarczenia informacji o klientach i marketingu, które mogą być wykorzystane przez firmę. Może to dać wgląd w to,...

Analiza skupień

Co to jest analiza skupień? Analiza skupień jest techniką klasyfikacji statystycznej, w której zbiór obiektów lub punktów o podobnych cechach jest grupowany w klastry. Obejmuje ona szereg różnych algorytmów i metod, z których wszystkie służą do grupowania obiektów o podobnym charakterze w odpowiednie kategorie. Celem jest zorganizowanie obserwowanych danych...

Apacz

Co to znaczy Apacz? Apache jest darmowym i open source’owym oprogramowaniem serwerowym. Jest on rozwijany i utrzymywany przez Fundację Oprogramowania Apache (ASF). Po raz pierwszy serwer internetowy został wydany w 1995 roku i od tego czasu jest jednym z najbardziej niezawodnych serwerów dla stron internetowych i innych zasobów w...

Atrybucja programatyczna pomiędzy urządzeniami

Czym jest atrybucja programmatic cross device? Cross Device Programmatic Attribution to określenie, które wydarzenia i punkty styku w podróży klienta przyczyniły się najbardziej do konwersji, gdy zostały rozłożone na wiele urządzeń. Jakie wyzwanie stanowi atrybucja programatyczna w odniesieniu do różnych urządzeń ? Przypisywanie zdarzeń i punktów styku wpływających na...

Blog firmowy

Co to jest blog firmowy? Blog firmowy to blog firmowy, który uzupełnia inne usługi internetowe, takie jak strona główna i występy w serwisach społecznościowych. Jaki rodzaj treści można wziąć pod uwagę? Blog oferuje firmom szeroki wachlarz możliwości w zakresie projektowania treści. Jedną z zalet w porównaniu do strony internetowej...

Buforowanie treści

Strony internetowe mogą być optymalizowane za pomocą różnych metod w celu zapewnienia lepszego komfortu użytkowania. Jedną z tych metod jest tzw. buforowanie treści. Co to jest buforowanie treści? Buforowanie treści to proces buforowania treści stron internetowych na różnych serwerach, zwanych serwerami buforowymi. Ma to tę zaletę, że gdy internauta...

Cache

Cache – nazywany tak jak angielski CASH – to sprzęt lub oprogramowanie, które służy do tymczasowej pracy danych. Jak działa cache? Kiedy klient potrzebuje dostępu do danych, potrzebuje odpowiednich cache’ów. Jest to zazwyczaj “sposób działania” dla systemu. Jeśli żądane dane nie zostaną odnalezione, są...

Candystorm

Co to znaczy Candystorm? Termin Candystorm opisuje masowe wyrażanie współczucia w serwisach społecznościowych i dlatego jest przeciwieństwem “Gównojady”. “Candy” pochodzi z języka angielskiego i może być tłumaczone jako “candy”. Kto jest autorem tego oznaczenia? Termin ten pochodzi z Niemiec i został wymyślony przez zielonego polityka Volk’a Beck’a. W głosowaniu...

Caphyon

Caphyon jest firmą tworzącą programy do poprawy, jak również inteligentnego zarządzania wyszukiwarką

Captcha

Co to jest captcha? Captcha jest technologią antyspamową dla pól formularzy i innych interaktywnych elementów stron internetowych w celu odróżnienia danych wprowadzanych przez człowieka za pomocą automatycznych zapytań botów spamowych. Spam boty nie powinny umieszczać automatycznych ogłoszeń. Pojęcie to oznacza “Całkowicie zautomatyzowany test Turyngii Publicznej, który ma na celu...

Cascading Style Sheet (CSS)

Co oznacza Kaskadowy arkusz stylów? CSS to instrukcje stylu dla elementów HTML stron internetowych. Specyfikacje w CSS decydują więc o wyglądzie elementów HTML. Instrukcje CSS zawierają na przykład informacje o kolorach, odstępach, tłach, czcionkach, stylach i rozmiarach. Style CSS są zazwyczaj przechowywane w zewnętrznym pliku CSS. Jednakże, informacje CSS...

Catch-All

Adresy e-mail nie zawsze są pisane poprawnie, a czasami nawet nie istnieją. Aby upewnić się, że adresat nadal otrzymuje te wiadomości, można utworzyć skrzynkę “ catch-all “. Co to jest skrzynka pocztowa catch-all? Skrzynka catch-all to skrzynka, która zbiera wszystkie wiadomości wysłane na nieistniejący adres e-mail w domenie. Na...

CATI – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo

Co to jest CATI – Wywiad Telefoniczny Wspomagany Komputerowo? CATI – Computer Assisted Telephone Interview jest techniką wywiadu telefonicznego, w której ankieter postępuje zgodnie ze skryptem dostarczonym przez aplikację. Jest to ustrukturyzowany system zbierania mikrodanych przez telefon, który przyspiesza zbieranie i przetwarzanie danych oraz pozwala ankieterowi edukować respondentów na...

CcTLD

Każdy kraj ma swoje własne końcówki domenowe. Te tak zwane ccTLD są ważne dla odwiedzających, wyszukiwarek i SEO. Co to znaczy ccTLD? ccTLD jest używane jako skrót od “Country Code Top Level Domain” i oznacza “country-specific Top Level Domain Name”. ccTLD pokazują użytkownikom i wyszukiwarkom, w którym kraju, stanie...

CERT – Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe

CERT – Computer Emergency Response Team to grupa ekspertów, którzy reagują na incydenty związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Zespoły te zajmują się złośliwym oprogramowaniem, wirusami i innymi cyberatakami. Jakie są obowiązki zespołu CERT – Computer Emergency Response Team? 1. chronić Odnosi się to do zapewnienia,...

CERT-Bund

CERT-Bund to nazwa zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa działającego przy Federalnym Urzędzie Bezpieczeństwa Informacji. Zespół ten ma za zadanie wspierać władze w zapobieganiu i zwalczaniu problemów bezpieczeństwa związanych z technologiami informatycznymi (IT). CERT-Bund – główne zadania Do głównych zadań CERT-Bund należą: Wydawanie i prowadzenie służby...

Certified Senders Alliance (CSA)

Co oznacza Certified Senders Alliance? The Certified Senders Alliance jest projektem internetowego stowarzyszenia branżowego eco, które współpracuje w tym celu z Niemieckim Stowarzyszeniem Marketingu Dialogowego. CSA certyfikuje firmy wysyłające pocztę reklamową od 2004 roku. Umieszcza wszystkie certyfikowane firmy na liście pozytywnej, którą udostępnia współpracującym dostawcom poczty elektronicznej. Partnerzy ci...

Certyfikat krzyżowy

Certyfikat krzyżowy umożliwia korzystanie z certyfikatów ponad granicami różnych infrastruktur klucza publicznego (PKI). Komunikacja cyfrowa jest zabezpieczona przez wydane w ten sposób certyfikaty. Co to jest certyfikat krzyżowy? Wzajemna relacja oparta na zaufaniu między dwoma organami certyfikującymi wymaga, aby każdy z nich wydawał innym certyfikat w celu ustanowienia relacji...

Chatbot

Co to jest chatbot? Chatbot to program, który służy do komunikacji z ludźmi. Posługuje się naturalnym językiem i powinien być w stanie odpowiedzieć na bardziej skomplikowane pytania. Chatboty są zatem nazywane również systemami dialogu tekstowego. Najprostszą formą działania chatbota online jest na przykład katalog biblioteki: użytkownik pyta, czy dany...

CHMOD

Co to znaczy CHMOD? CHMOD jest jednym z najważniejszych i najstarszych poleceń w środowisku Linux i istnieje od pierwszej wersji AT&T UNIX-owej z lat 70. Polecenie wprowadzane jest bezpośrednio w oknie powłoki lub bash. Zmienia on prawa dostępu do plików i folderów. Blisko spokrewnione polecenia są: suknia (właściciel akt)...

Chrupanie danych

Duża ilość danych dostarcza cennych informacji dla marketingu i dyscyplin naukowych. Chrupanie danych jest pierwszym krokiem w przetwarzaniu i analizie dużych danych. Co to znaczy Data Crunching? Chrupanie danych polega na przygotowywaniu dużych ilości danych do automatycznego przetwarzania i analizy. Termin “crunching” pochodzi z języka angielskiego i jest tłumaczony...

Chunk

Definicja – Co to znaczy Chunk? Chunk to fragment informacji używany w wielu formatach multimedialnych, takich jak PNG, IFF, MP3 i AVI. Każdy chunk zawiera nagłówek, który określa pewne parametry (takie jak typ chunk, komentarze, rozmiar, itp.). W środku znajduje się obszar zmiennych, który zawiera dane, które są dekodowane...

Chwytanie domen

Co oznacza chwytanie domen? W chwytaniu domen, ludzie rejestrują dużą liczbę nazw domen internetowych. Większość z nich to terminy rodzajowe, które oznaczają na przykład określoną kategorię produktów lub branżę. Czasami kupują też domeny z różnymi wariantami marek i nazwisk. Dla tych nazw domen procedura ta nazywana jest cybersquattingiem. By...

Ciągi zapytań

Jeśli dane wprowadzane przez użytkownika i inne informacje mają być przekazywane ze strony internetowej na serwer, istnieją różne możliwości. Jedną z możliwości są tzw. sznurki zapytań. Co to za sznurki zapytań? Ciąg zapytań jest sekwencją par wartości parametrów dołączonych do adresu URL przez przeglądarkę internetową lub inną aplikację. W...

Ciągła integracja

Ciągła integracja (Continuous Integration, CI) jest praktyką rozwoju oprogramowania służącą do regularnego integrowania zmian kodu we wspólnym projekcie oprogramowania. Zazwyczaj dzieje się to co najmniej raz lub więcej dziennie (w zależności od liczby programistów zaangażowanych w projekt), a praktyka ta zachęca do wprowadzania małych zmian częściej niż dużych. Każda...

CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) CIDR (Classless Inter-Domain Routing), czasami określany jako supernetting, pozwala na bardziej elastyczne przydzielanie adresów IP niż było to możliwe w przypadku pierwotnego systemu klas adresów IP. W rezultacie liczba dostępnych adresów internetowych została znacznie zwiększona, co wraz z powszechnym zastosowaniem NAT (Network Address Translation) znacznie...

Cienka zawartość

Co to jest cienka zawartość? Cienka zawartość to termin zdefiniowany przez Google dla gorszych treści bez wartości dodanej. Należy pilnie unikać obecności cienkich treści na własnej stronie internetowej w trakcie optymalizacji wyszukiwarek (SEO), ponieważ ma to negatywny wpływ na Państwa ranking w Google. Jak dokładnie definiowana jest cienka zawartość?...

Click-to-call

Click-to-Call odnosi się do rodzaju reklamy Google Ads (dawniej AdWords), która po kliknięciu na nią, dzwoni bezpośrednio do firmy zamiast linkować do strony internetowej. Reklamy te mogą być wyświetlane tylko na urządzeniach mobilnych. Dlatego są one kluczowe dla mobilnych kampanii marketingowych. Jak działa click-to-call?...

Clickbaiting

Co to jest clickbaiting? Clickbaiting jest formą wprowadzającej w błąd, sensacyjnej reklamy na stronach internetowych, która ma przyciągnąć uwagę i zachęcić użytkowników do podążania za linkiem. Teaser w formie tekstu lub miniaturki (obrazek podglądowy) ma na celu wykorzystanie ciekawości, dostarczając tylko tyle informacji, by zainteresować czytelnika, by dowiedzieć się...

Clickjacking

Clickjacking polega na tym, że cyberprzestępca kusi użytkownika do kliknięcia na link, który wydaje się prowadzić do konkretnego miejsca, ale przekierowuje go do miejsca wybranego przez atakującego w złych zamiarach. Jest on również określany jako Nakładka IFRAME określany jako. W wielu przypadkach użytkownik może nie zdawać sobie sprawy z...

Clickstream

Co to jest clickstream? Strumień kliknięć to zbiór danych, który zawiera dane o kliknięciach użytkownika strony internetowej na ekranie komputera za pomocą myszy lub touchpada. Ten rodzaj informacji zapewnia wizualny przegląd aktywności użytkownika wraz ze szczegółowymi informacjami zwrotnymi. Takie dane i związana z nimi analityka ułatwiają badania rynkowe i...

Cloud

Cloud to termin z dziedziny nowoczesnej infrastruktury IT. Jest to model przechowywania danych komputerowych (przechowywanie w chmurze) lub aplikacji (przetwarzanie w chmurze), w którym pliki i programy są przechowywane w pamięci masowej i systemie komputerowym, który jest oddalony od lokalizacji aplikacji. Są one używane poprzez połączenie sieciowe. hosting chmur...

Cloud Computing

Co oznacza cloud computing? Jeśli do jednego komputera lub chmury danych podłączonych jest kilka komputerów, mówi się o Cloud Computing. Zasadniczo serwery, urządzenia pamięci masowej, bazy danych i aplikacje nie są już wtedy dostępne lokalnie. Dostęp jest zapewniony poprzez interfejsy i protokoły. Chmura może składać się z jednego lub...

Cloudinary

Co to jest Cloudinary? Amerykańska firma Cloudinary, z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, oferuje zarządzanie obrazem i wideo w chmurze. Użytkownicy przesyłają pliki do Cloudinary, a następnie mogą je osadzić na swoich stronach internetowych i blogach. Dostawca usług istnieje od 2011 roku. Jak działa Cloudinary? Po przesłaniu zdjęć...

Co do zasady

Wygląd strony internetowej może być kontrolowany przez plik CSS. Zasada A jest ważną częścią tego pliku. Co to za zasada? Zasadą jest instrukcja CSS, która kontroluje wyjście strony internetowej na monitorze komputera lub wyświetlaczu smartphone’a i jej zawartość. Zasady At- zaczynają się od znaku At- “@”, po którym następuje...

Co-Citation

Co to jest współcytowanie? Współcytowanie ma miejsce wtedy, gdy strona internetowa lub marka jest wymieniana (nie linkowana) przez dwa różne źródła. W kontekście wzajemnych wzmianek o jednej stronie internetowej, a nie z powodu rzeczywistych powiązań między stronami w formie linków, istnieje silne powiązanie treściowe między dwoma stronami internetowymi. Opisany...

COBOL

Co to znaczy COBOL? Skrót COBOL oznacza Common Business Oriented Language i opisuje jeden z pierwszych standaryzowanych języków programowania na świecie. Do czego to było używane? W odróżnieniu od równolegle rozwijającego się matematyczno-naukowego języka FORTRAN, obejmował on komercyjne i biznesowe aspekty zarządzania programowaniem. Wcześniej trzeba było używać języków montażowych...

Commission Junction (CJ)

Co to jest Commission Junction? Commission Junction (CJ) jest jedną z najstarszych sieci marketingu afiliacyjnego na świecie. Założona w 1998 roku i mająca siedzibę w Santa Barbara w Kalifornii, w 2014 roku stała się częścią publicznej firmy Alliance Data, która zmieniła nazwę na CJ Affiliate. Ze względu na długą...

CommonJS

CommonJS (CJS) jest dodatkiem do języka skryptowego JavaScript. Dzięki CommonJS, JavaScript może być również używany poza tradycyjnym środowiskiem przeglądarki. To zastosowanie jest możliwe dzięki nowo opracowanym interfejsom, bibliotekom i modułom, które tworzą jednolitą podstawę dla integracji JavaScript w różnych środowiskach. Kontekst CommonJS Prawie żadna...

Contao

Co to jest Conta Contao jest systemem CMS typu open source, który pozwala użytkownikom na projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi i blogami dowolnej wielkości. Tymczasem dostępnych jest około 2 000 rozszerzeń. Jest on oparty na języku programowania PHP i wykorzystuje MySQL jako bazę danych. CMS istnieje od 2006 roku,...

Cookie

Co to jest ciasteczko? Plik cookie jest małym pakietem danych, który jest wymieniany między aplikacjami komputerowymi. Najczęstszą formą jest plik cookie HTTP, który służy do rozpoznania użytkownika po powrocie na stronę internetową. Do zapisywania historii przeglądarki używane są tzw. pliki cookie śledzenia. Funkcja Ciasteczka autoryzacyjne są najczęściej stosowaną przez...

Copyscape

Copyscape to internetowy program do sprawdzania plagiatów firmy Indigo Stream Technologies, służący do wykrywania zduplikowanych tekstów (“duplicate content”). Copyscape może być użyty do sprawdzenia unikalności tekstów. W tym celu na stronie dostawcy wpisuje się adres URL odpowiedniej strony internetowej. Listing pokazuje, gdzie występują zduplikowane treści. Jakie są różnice pomiędzy...

Cortana

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 10, z pewnością zauważyłeś funkcję Cortana. Sztuczna inteligencja (AI) może analizować i odpowiadać na zapytania, które użytkownik wprowadza za pomocą klawiatury lub komend głosowych. Cortana nie tylko poprawia wrażenia użytkownika, ale także sposób obsługi komputera z systemem Windows. Inteligentny asystent Cortana to innowacyjny...

Cost per View (CPV)

Co to jest Cost per View (CPV)? Jak Cost Per View (CPV). to termin używany do opisania metody pobierania opłat za reklamy wideo. Koszt uzależniony jest od liczby wyświetleń lub interakcji z reklamą wideo. Firmy, które chcą zwiększyć swoją widoczność w sieci, mogą skorzystać z działań CPV. Popularne platformy...

Cost-per-click (CPC)

Co to jest Cost per Click (CPC)? Cost-per-click (CPC) (także Pay-per-Click, PPC) to model reklamy internetowej. Reklamodawca płaci wydawcy (zazwyczaj wyszukiwarce, właścicielowi strony internetowej lub sieci) za kliknięcia w reklamę. Cena ofertowa Cost-per-click jest często kojarzony z reklamą w wyszukiwarkach takich jak Google Ads czy Bing Ads. Reklamodawcy zazwyczaj...

CPG (Cost per GRP)

Co oznacza Cost per GRP? CPG jest miarą efektywności kosztowej, która pozwala firmom na porównanie kosztów reklamy lub planu kampanii z innymi reklamami. CPG (Cost per GRP) przedstawia zasięg brutto reklamy lub kampanii marketingowej jako procent w obrębie grupy docelowej. Jakie względy są ważne przy obliczaniu CPG (Cost per...

CRM

Im więcej firma wie o swoich perspektywach i klientach, tym bardziej ukierunkowane działania marketingowe mogą być prowadzone. Systemy CRM wspierają marketerów w budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami. Co oznacza CRM? CRM jest skrótem od Zarządzanie relacjami z klientamiangielski termin oznaczający zarządzanie relacjami z klientami. Zarządzanie Relacjami z Klientami...

Cronjob

Administracja serwerami, bazami danych i środowiskiem programowym obejmuje regularnie powtarzające się zadania, które mogą być wykonywane automatycznie w określonych momentach za pomocą cronjob. Co to jest kolesia? Zadania Crona to zaplanowane zadania, które są wykonywane przez program narzędziowy o nazwie Cron. Cron jest czasowym Harmonogramem Pracy dla systemów operacyjnych...

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Użytkownicy Internetu często nie zauważają, że stali się celem cyberataku . Cross-site request forgery (CSRF) to metoda ataku, która zmusza użytkowników do wykonywania niepożądanych działań bez ich wiedzy. Co to jest Cross-Site Request Forgery (CSRF)? Cross-site request forgery (CSRF) to przestępczy atak na aplikację internetową, który wykorzystuje fakt, że...

Crossmedia

Co to jest crossmedia? Termin crossmedia jest często tłumaczony jako coś, co polega na dystrybucji treści (np. muzyki, tekstu, obrazów, filmów, itp.) na różnych nośnikach. Crossmedia są zazwyczaj postrzegane jako innowacyjne wykorzystanie tradycyjnych mediów. Jednak termin ten może być używany na różne sposoby; koncepcje cross-mediowe nie są opracowywane wyłącznie...

Crossposting

Co to jest crossposting? Crossposting (wielokrotny post) to jednoczesne umieszczanie wypowiedzi online na różnych forach internetowych, listach mailingowych lub grupach dyskusyjnych. Celem crosspostingu jest dotarcie do większej liczby czytelników. W tym samym czasie dyskusja na temat postu jest rozprzestrzeniana w różnych miejscach lub mediach. W przypadku multipostingu, z drugiej...

Crowdsourcing

Co oznacza “crowdsourcing”? Crowdsourcing oznacza, że wielu użytkowników udostępnia swoje umiejętności w ramach danego projektu. Cele crowdsourcingu są różne, zasada jest identyczna: Rój inteligencji wchodzi w grę. W jakich przypadkach nadaje się crowdsourcing? Metoda ta jest zalecana, gdy udział jak największej liczby osób gwarantuje przewagę. Istnieje kilka przykładów crowdsourcingu:...

Crowdtesting

Co to jest crowdtesting? Crowdtesting to testowanie niepublikowanego oprogramowania przez wielu użytkowników. Większość z nich to programy internetowe, takie jak gry i aplikacje online. Niektórzy programiści używają tej metody również w przypadku oprogramowania offline. W pierwszym etapie, programiści poddają programy wewnętrznym testom. Tłumienie może stanowić drugi krok. Cele testowe...

CSMA/CA

Co oznacza CSMA/CA? Termin CSMA/CA oznacza Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance. Jest to procedura, która umożliwia korzystanie z fizycznego połączenia sieciowego z kilkoma urządzeniami końcowymi. Pakiety danych abonenta są wysyłane w taki sposób, aby uniknąć kolizji z pakietami od innych nadawców. Dlaczego taka procedura jest konieczna? W sieci, różne...

CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets) to najnowsza wersja standardu internetowego, który odgrywa istotną rolę w projektowaniu stron internetowych. Arkusze stylów są odpowiedzialne za wizualny wygląd strony internetowej – całkowicie niezależny od struktury strony, która jest definiowana za pomocą języka HTML (Hypertext Markup Language). Ponadto, arkusze stylów służą do przygotowania treści...

Cubernety

Co to jest cubernet? Kubernetes to rozszerzalna, przenośna platforma open source, która służy przede wszystkim do zarządzania usługami kontenerowymi. Korzystając z tej platformy, upraszcza się zarówno konfigurację deklaratywną, jak i proces automatyzacji. Kubernetes (oprogramowanie) posiada gigantyczny ekosystem i ogromną społeczność użytkowników. Co możesz z tym zrobić? Informatyczny gigant Google...

CURL

Co oznacza cURL? Nazwa cURL jest skrótem terminu “Klient dla adresu URL”. Jest to oprogramowanie do przesyłania plików pomiędzy komputerami w sieci. Komputer docelowy jest identyfikowany na podstawie adresu w sieci, adresu URL. Co jest wyjątkowego w cURLU? Oprogramowanie jest oprogramowaniem open source i jest dostępne dla wszystkich popularnych...

Cyberaktywiści

Czym są cyberaktywiści? Cyberaktywiści realizują cele polityczne i wykorzystują Internet jako platformę do protestów. Na przykład opowiadają się za ochroną środowiska, krytykują autorytarne reżimy lub zwalczają prawicowe tendencje ekstremistyczne. Formularze protestu rozciągają się od rozpowszechniania informacji do cyberataków. Na jakie kategorie można podzielić cyberaktywistów? Aktywiści internetowi używają różnych środków...

Cyberatak

Co oznacza cyberatak? Cyberatak to celowy atak na sieci komputerowe. Napastnicy albo chcą wyrządzić szkodę, albo nielegalnie uzyskać informacje, takie jak poufne dane rządowe lub tajemnice firmy. Którzy inicjatorzy i cele mogą stać za atakiem cybernetycznym? Ataki cybernetyczne mogą mieć różne przyczyny, a ich uczestnicy również są różni: Dla...

Cyberbezpieczeństwo

Co oznacza bezpieczeństwo cybernetyczne? Temat bezpieczeństwa cybernetycznego dotyczy środków, które mogą być wykorzystane do ochrony całej technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym Internetu i innych sieci, przed zagrożeniami. Potencjalne zagrożenia pochodzą od cyberprzestępców, cyberterrorystów i szpiegów. Jakie jest ryzyko? Rosnąca cyfryzacja i tworzenie sieci oferuje osobom trzecim wiele punktów ataku. Niemiecki...

Cyberobrona

Czym jest cyberobrona? Potężna i kompleksowa cyberobrona ma na celu zapobieganie atakom cybernetycznym, które mogłyby spowodować szkody gospodarcze, polityczne lub wojskowe. Środki zapobiegawcze zapewniają, że nie ma żadnych punktów zaczepienia. W przypadku ataku niezbędne jest wczesne wykrycie i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Jakie metody są dostępne dla cyberobrony? Głównym...

Cyberprzestępcy

Czym są cyberprzestępcy? Cyberprzestępcy są definiowani jako osoby, które popełniają przestępstwa takie jak oszustwa przy użyciu Internetu lub innych sieci danych. Wspólnym środkiem jest kradzież tożsamości. Przestępczość internetowa: jakie są jej rodzaje? Zasadniczo cyberprzestępczość obejmuje szeroki zakres przestępstw. Największą wagę przywiązuje się do tych form: Kradzież tożsamości poprzez phishing:...

Cyberprzestrzeń

Co to znaczy cyberprzestrzeń? Cyberprzestrzeń odnosi się do wirtualnej przestrzeni pracy, rozrywki i komunikacji opartej na sieciowej technologii cyfrowej. Słowo to pojawiło się po raz pierwszy w opowiadaniu autora science fiction Williama Gibsona w 1982 roku. Opis pojęcia sięga dalej, aż do książki Stanisława Lema “Summa technologiae” z 1964...

Cyberprzestrzeń

Czym jest cyberprzestrzeń? Termin cyberprzestrzeń odnosi się do światów doświadczeń, komunikacji i pracy generowanych przez komputery. Częściej używa się terminu cyberprzestrzeń. W praktyce używa się go na różne sposoby; można wyróżnić wąską i szeroką definicję: w wąskim znaczeniu: cyberprzestrzeń jest trójwymiarowym, sztucznie wykreowanym światem, który autentycznie odtwarza życie. Kilka...

Cybersquatting

Co to znaczy cybersquatting? W cybersquatting, użytkownicy rejestrują domeny, które zawierają markę (brandjacking) lub nazwę osobistą (namejacking). Cybersquatters nie mają własnego odniesienia do tej nazwy. Zamiast tego, oferują one domeny tym osobom lub posiadaczom praw do znaków towarowych po zwykle wysokich cenach. Spekulują oni, że osoby zainteresowane przyjmą ofertę...

Cyberterroryści

Cyberterroryści to terroryści, którzy atakują systemy komputerowe na różne sposoby. W przeciwieństwie do cyberprzestępców mających interesy finansowe, realizują oni cele polityczne. Z reguły działają one na potrzeby organizacji terrorystycznych, które prowadzą również działania takie jak ataki poza Internetem. Możliwe strategie ataku cyberterrorystów Cyberterroryzm w Niemczech i na świecie może...

Cykl życia klienta

Cykl życia klienta opisuje różne fazy relacji klienta z firmą. Termin ten wywodzi się z Customer Relationship Management (CRM), alternatywne terminy to cykl lojalności klienta i cykl życia klienta. Jakie cele definiuje Customer Life Cycle Management? Celem marketingu jest trwałe związanie klienta z firmą. Poza zakupem produktu lub usługi,...

Cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC)

Cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC) jest techniką wykrywania błędów w danych cyfrowych. CRC jest funkcją haszującą, która wykrywa przypadkowe zmiany w surowych danych komputerowych powszechnie stosowanych w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych i urządzeniach pamięci masowej, takich jak dyski twarde. Cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC) może być zaimplementowana bez większego wysiłku i może...

Czarna lista

Wszyscy je znają i stykają się z nimi prawie codziennie: niechciane maile reklamowe (spam) lub połączenia reklamowe. Te codzienne uciążliwości mogą zostać opanowane za pomocą czarnej listy. Co oznacza czarna lista? Czarna lista odnosi się zazwyczaj do wpisu osoby lub pewnych rzeczy, takich jak numery telefonów lub adresy e-mail...

Czerwono-zielona ślepota

Definicja: W czerwono-zielonej ślepocie, oko zupełnie nie dostrzega kolorów czerwonego i zielonego. Należy to odróżnić od czerwono-zielonej słabości. Tutaj kolory są rejestrowane z mniejszą intensywnością. Obie formy opierają się na zaburzeniu zmysłu koloru, który jest uwarunkowany genetycznie. Przyczyny Zaburzenie widzenia kolorów jest zawsze wrodzone. W siatkówce oka ludzkiego światło...

Częstotliwość słów kluczowych

Strona Częstotliwość słów kluczowych określa, jak często słowo kluczowe staje się na innej stronie internetowej lub w osobistym bloku treści. Kluczowe słowo kluczowe staje się na innej stronie lub treści osobistej, częstotliwość słowa kluczowego staje się. Częstotliwość słów kluczowych jest ściśle związana z gęstością słów kluczowych. Znaczenie częstotliwości słów...

Czułość na wielkość liter

W informatyce wielkość liter oznacza, że w elementach tekstowych wymagane jest prawidłowe wprowadzanie wielkich lub małych liter. Może to być np. pole wejściowe, zapytanie o hasło lub kod programistyczny. Jakie znaczenie ma wielkość liter dla adresów URL? Podczas gdy nazwy domen są zazwyczaj niewrażliwe, to czy reszta adresu URL...

Czysta sieć

Strona Jasne Strona internetowa odnosi się do tej części Internetu, którą wyszukiwarki mogą indeksować za pomocą robotów indeksujących (web crawler). Inne terminy dla Clear Web to Surface Web i Visible Web. Głęboka sieć stanowi przeciwieństwo. Strony internetowe, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko po podaniu hasła, nie są...

Czysty adres URL

Znaczenie Czysty adres URL, znany również jako semantyczny adres URL, jest bezpośrednio odczytywany przez wyszukiwarkę. Krótko podsumowuje zawartość strony internetowej i pomaga użytkownikowi zorientować się w jej zawartości, jak również sklasyfikować jej znaczenie. Dynamiczny adres URL Czysty adres URL nie powinien być mylony z dynamicznym adresem URL. Dzięki dynamicznym...

Dopasowywanie ciasteczek

Zbieranie i agregowanie cyfrowych śladów użytkowników nazywane jest dopasowywaniem plików cookie. Użytkownicy pozostawiają ślady cyfrowe na odwiedzanych przez siebie stronach internetowych. Łącząc te różne identyfikatory użytkowników, cookie matching pozwala na bardziej ukierunkowane podejście. Każde ciasteczko ma swój własny wszechświat Strony internetowe rozpowszechniają swoje pliki cookie wśród odwiedzających. Dopasowywanie plików...

Filtrowanie kolaboracyjne

Co to jest Collaborative Filtering? Collaborativefiltering to technika, która jest często wykorzystywana do tworzenia spersonalizowanych rekomendacji w sieci. Niektóre popularne serwisy wykorzystujące technologię filtrowania kolaboracyjnego to Amazon, Netflix, iTunes i IMDB. Collaborative filtering wykorzystuje algorytmy do automatycznego przewidywania zainteresowań klienta poprzez łączenie preferencji wielu użytkowników. Na przykład, strona internetowa...

Handel konwersacyjny

Conversational Commerce odnosi się do wszelkiej komunikacji z użytkownikiem lub klientem. W przeciwieństwie do tradycyjnej pisemnej i formalnej komunikacji, polega ona na używaniu języka naturalnego w czasie rzeczywistym. Rozmowa zazwyczaj zaczyna się od klienta, który może skontaktować się z firmą za pomocą dowolnego urządzenia (web, app, mobile). Wymagania dla...

Hodowla treści

Content farming polega na udostępnianiu na stronach internetowych dużych ilości treści o przeważnie niskiej jakości w celu przyciągnięcia użytkowników i generowania przychodów z reklam online. Często publikowane są wiadomości, teksty poradnikowe lub instrukcje dotyczące codziennych spraw. Charakterystyczny jest wysoki stopień optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, dzięki czemu strony otrzymują wiele...

Kanoniczny (Dzień Kanoniczny)

Co to jest Canonical (tag kanoniczny)? Kanoniczny (Canonical-Tag), zwany również Canonical Link lub Canonical Attribute, jest linkiem w kodzie źródłowym strony internetowej i odnosi się do tzw. kanonicznego adresu URL, który powinien być podany preferencyjnie w indeksie Google i innych wyszukiwarkach. Jeśli zawartość strony jest dostępna za pośrednictwem kilku...

Klient

Co to jest klient? Klient, jako część modelu klient-serwer, to sprzęt lub oprogramowanie, które uzyskuje dostęp i odbiera dane z usługi świadczonej przez tzw. serwer. Serwery często znajdują się w zdalnym systemie komputerowym. W tym przypadku klient uzyskuje dostęp do usługi przez sieć, np. Internet. Rodzaje klientów działają lokalnie,...

Klientocentryczność

Customer Centricity opisuje tworzenie pozytywnego doświadczenia konsumenta od punktu sprzedaży, poprzez sam proces sprzedaży, aż po okres po sprzedaży. Podejście skoncentrowane na kliencie może podnieść rangę firmy, pozwalając jej wyróżnić się na tle konkurencji, która nie oferuje takich samych doświadczeń. Koncentracja na kliencie nie jest niczym nowym, ale staje...

Kliknij Popularność

Click Popularity to system rankingowy służący do ustalania kolejności wyników w wyszukiwarkach internetowych. Ustalona popularność kliknięć jest wykorzystywana do poprawy trafności wyników wyszukiwania. Algorytm określający popularność kliknięć jest zazwyczaj utrzymywany w tajemnicy przez operatora wyszukiwarki. Wyniki wyszukiwania lub strony z wynikami wyszukiwania są również nazywane SERP (Search Engine Result...

Kliknij Ścieżka

W jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie pokazuje ścieżka kliknięć. Analiza ścieżki kliknięcia dostarcza operatorom witryn informacji do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Co to jest ścieżka kliknięcia? Ścieżka kliknięcia to ścieżka, którą odwiedzający wybierają podczas klikania lub nawigacji na stronie internetowej. Ścieżka kliknięcia jest w zasadzie listą wszystkich...

Kodowanie treści

Szybkość ładowania strony internetowej odgrywa ważną rolę w doświadczeniach użytkownika. Kodowanie treści może znacznie skrócić czas transferu. Co to jest kodowanie treści? Kodowanietreści jest używane do kompresji dużych dokumentów HTML przed wysłaniem ich do użytkownika. Na przykład, jeśli dokument jest przesyłany przez wolne łącze internetowe, czas transmisji można skrócić...

Kontener Tag

Co to jest Container Tag? Tag kontenerowy to krótki kod JavaScript, który jest używany do dodawania, usuwania lub zmiany tagów (w języku angielskim “keywords” (dosłownie “etykiety”)) na stronie internetowej w sposób kontrolowany centralnie. Tagi kontenerowe są wstawiane do kodu źródłowego stron internetowych. Kod kontroluje, które słowo kluczowe jest wprowadzane...

Kontrola pamięci podręcznej

Co oznacza kontrola skrytki? Kontrola pamięci podręcznej to nagłówek HTTP, który określa politykę buforowania przeglądarki zarówno w żądaniach klienta, jak i w odpowiedziach serwera. Wytyczne zawierają informacje o tym, w jaki sposób dany zasób jest przechowywany w pamięci podręcznej, gdzie jest przechowywany i jaki jest maksymalny wiek, jaki może...

Konwersja

Większość stron internetowych jest publikowana z myślą o tym, aby odwiedzający podjęli określone działania. Poprzez tę akcję następuje konwersja gościa, tzw. konwersja. Co oznacza konwersja? Konwersja jest terminem określającym zmianę w relacji odwiedzającego z odwiedzaną stroną internetową lub firmą, która za nią stoi, gdy odwiedzający wykonuje określoną czynność. Konwersja...

Koszt jednego miliona (CPM)

Co to jest Cost Per Mille (CPM)? Cost Per Mille, zwany również Cost Per Thousand, jest terminem marketingowym używanym w odniesieniu do ceny 1.000 wyświetleń reklamy na stronie internetowej. Jeśli wydawca strony internetowej pobiera 2,00 CPM, reklamodawca musi zapłacić 2,00 za każde 1.000 wyświetleń ich reklamy. Litera “M” w...

Koszt na sprzedaż (CPS)

Cost per sale (CPS) lub cost per order to model obliczania prowizji od zakupów online. Za pomocą modelu stosowanego w marketingu internetowym można obliczyć wszystkie koszty ponoszone w trakcie realizacji zamówienia lub generowania leadów. Obejmuje to koszty różnych działań reklamowych, takich jak wykupienie abonamentu lub koszty wysyłki produktu. Model...

Kuratela treści

Zawartość strony internetowej jest jednym z najważniejszych czynników rankingowych dla Google. Kuratelacja treści jest metodą pozwalającą operatorom stron internetowych na dostarczanie nowych treści na swojej stronie w krótkich odstępach czasu. Co oznacza kuratela treści? Kuratyzacja treści to proces wyszukiwania, gromadzenia i prezentowania treści cyfrowych związanych z określonymi tematami. W...

Lejek konwersji

Nie każdy odwiedzający stronę staje się klientem. Lejek konwersji pokazuje, gdzie potencjalni klienci odpadają w procesie sprzedaży. Co to jest lejek konwersji? Lejek konwersji opisuje E-commerce poszczególne etapy, przez które przechodzi potencjalny klient, gdy staje się klientem od pierwszego kontaktu ze stroną internetową. Lejek konwersji służy do analizy, w...

Łączenie krzyżowe

Co to jest cross linking? Łączenie krzyżowe odnosi się do procesu linkowania pomiędzy dwoma stronami internetowymi. Niezależnie od tego, czy należą do tej samej osoby, czy nie, cross linking jest procesem, na którym zbudowany jest Internet. Użytkownicy mogą linkować do stron, których zawartość jest podobna do tego, co już...

Marketing w obiegu zamkniętym (Closed-Loop Marketing)

Marketing w obiegu zamkniętym to marketing, który opiera się na danych i wnioskach z raportowania w obiegu zamkniętym.“Zamknięcie pętli” oznacza po prostu, że zespoły sprzedażowe raportują do marketingu, co stało się z otrzymanymi leadami. Pomaga to marketingowi zrozumieć, jakie są najlepsze i najgorsze źródła leadów. 4 kroki marketingu w...

Międzykulturowe koncepcje użytkowników

Czym jest międzykulturowa koncepcja użytkownika? Międzykulturowa Koncepcja Użytkownika odnosi się do podejścia, które bierze pod uwagę różne środowiska kulturowe potencjalnych klientów. Takie międzykulturowe koncepcje odgrywają coraz większą rolę w wielu dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w świetle postępującej globalizacji. Koncepcje użytkowników międzykulturowych koncentrują się...

Obciążenie poznawcze

Obciążenie poznawcze (CL) lub teoria obciążenia poznaw czego to koncepcja, zgodnie z którą informacje powinny być prezentowane w tempie i na poziomie trudności odpowiadającym sposobowi, w jaki ludzki mózg przetwarza informacje. CL, zgodnie z Teorią Obciążeń Poznawczych, równa się obciążeniu poznawczemu, jakie informacja powoduje w ludzkim mózgu. Znaczenie obciążenia...

Odcisk palca na płótnie

Co to znaczy “odcisk palca na płótnie”? Canvas Fingerprinting jest metodą umożliwiającą wyraźną identyfikację użytkowników online bez konieczności gromadzenia danych osobowych. Korzystanie z plików cookie nie jest konieczne. Nie musi to być koniecznie zaletą, ponieważ użytkownicy mogą sprzeciwić się cookies. Z Canvas Fingerprinting jest to bardzo trudne do zrobienia,...

Pola niestandardowe

Czym są pola niestandardowe? Pola niestandardowe to wyznaczone obszary, które można dodać do strony internetowej utworzonej za pomocą WordPress CMS. Te niestandardowe pola mogą być wykorzystane do wyświetlania dodatkowych treści na stronie internetowej WordPressa. Istnieje również możliwość indywidualizacji i automatyzacji strony za pomocą dodatkowych pól. Do czego służą pola...

Pole wyboru

Co to jest pole wyboru? Pole wyboru jest elementem HTML <wejście>, który domyślnie pojawia się jako kwadratowe pole w formularzu na stronie internetowej. Pole wyboru można aktywować lub dezaktywować, klikając na nie, aby zaznaczyć lub nie zaznaczyć poszczególnych wartości do przesłania w formularzu. Jeśli pole wyboru jest usuwane podczas...

Polityka certyfikacji

Polityka w zakresie certyfikatów jest zbiorem zasad, które określają zastosowanie certyfikatu do konkretnej klasy wspólnotowej i/lub klasy aplikacji o wspólnych wymogach bezpieczeństwa. Jakie są główne punkty Polityki Certyfikatów (CP)? 1. architektura: CP musi opisywać ogólną strukturę odpowiedniego PKI. 2. wnioski o wydanie świadectwa: Ważnym punktem Polityki Certyfikacyjnej jest opis...

Przewodnik kognitywny

Co to jest Cognitive Walkthrough? Cognitive Walkthrough jest metodą oceny użyteczności, w której jedna lub więcej osób oceniających wykonuje serię zadań i zadaje serię pytań z perspektywy użytkownika. Cognitive Walkthrough skupia się na zrozumieniu zdolności systemu do uczenia się dla nowych lub rzadko korzystających użytkowników. Metoda ta została pierwotnie...

Rozprowadzanie ciasteczek

Co to jest Cookie Spreading? Na stronie rozprowadzanie ciasteczek (rozprzestrzenianie się plików cookie) fałszywe pliki cookie są umieszczane u odwiedzających strony internetowe. Fałszywe pliki cookie nadpisują pliki cookie innych podmiotów stowarzyszonych. Jeśli użytkownik faktycznie dokona zakupu w sklepie zarejestrowanym w cookie, prowizja nie trafia do oryginalnego partnera, ale do...

Ścieżka klipu CSS

Aby wyglądać atrakcyjnie, elementy muszą być czasem wycięte w określony sposób. Dzięki ścieżce klipu CSS jest to stosunkowo łatwe do zrobienia. Co to jest ścieżka klipu CSS? Ścieżka klipu CSS to tzw. właściwość CSS, która pozwala na pokazanie lub ukrycie pewnych obszarów elementu, np. obrazu, dzięki czemu na stronie...

Scoring kredytowy

Co to jest scoring kredytowy? Scoring kredyt owy to metoda statystyczna stosowana do oceny zdolności kredytowej konsumentów. Ocena punktowa określa prawdopodobieństwo, że klient spłaci dług. Jest on wykorzystywany przez banki jako ważna podstawa do podejmowania decyzji kredytowych; w przypadku kredytów, których oprocentowanie zależy od zdolności kredytowej, wartość score określa...

Serwer dowodzenia i kontroli

Co to jest Command and Control Server? Serwery dowodzenia i kontroli to komputery, które wydają dyrektywy urządzeniom zainfekowanym oprogramowaniem ransomware lub innymi rodzajami złośliwego oprogramowania, takimi jak rootkity. Serwery C&C mogą być wykorzystywane do tworzenia potężnych sieci zainfekowanych urządzeń zdolnych do przeprowadzania rozproszonych ataków typu DDoS (distributed denial of...

Sieć dostarczania treści (CDN)

Dla doświadczenia użytkownika ważną rolę odgrywa w szczególności czas ładowania mobilnych stron internetowych. Przy pomocy Content Delivery Network można znacznie skrócić czas ładowania. Czym jest Sieć Dostaw Treści (Content Delivery Network)? The Content Delivery Network jest systemem globalnie rozproszonych serwerów zwanych POP (Points of Presence). Ta sieć serwerów dostarcza...

Skrypty krzyżowe (cross-site scripting)

Cross-site scripting (XSS) to rodzaj ataku bezpieczeństwa, w którym osoba atakująca wstawia dane, takie jak złośliwy skrypt, do treści na zaufanych stronach internetowych. Ataki te mają miejsce, gdy niezaufane źródło może wstrzyknąć swój własny kod do aplikacji internetowej, a ten złośliwy kod jest zawarty w dynamicznej zawartości wysyłanej do...

Śledzenie między domenami

Co to jest Cross Domain Tracking? Cross Domain Tracking to funkcja Google Analytics, która pozwala na śledzenie odwiedzającego jako ciągłej sesji na dwóch lub więcej stronach internetowych. Dzięki tej funkcji odwiedzający może być śledzony na stronie www.beispielseite-a.de i www.beispielseite-b.de w tej samej właściwości sieciowej Google Analytics. Śledzenie nie jest...

Śledzenie między urządzeniami

Co oznacza śledzenie między urządzeniami? Cross-device tracking odnosi się do tworzenia profili użytkowników w oparciu o dane z różnych urządzeń używanych przez użytkownika. Pozwala to na identyfikację poszczególnych użytkowników niezależnie od urządzenia i aplikacji, z których korzystają i kierowanie do nich informacji w odpowiednim czasie. Znaczenie cross-device tracking dla...

Słowa opiekuńcze

Słowa kluczowe kierują odwiedzających na stronę internetową. Carewords przemawiają do odwiedzających i pomagają zamienić odwiedzających w klientów. Co to są słowa pielęgnacyjne? Carewords to wybrane słowa, które zwracają się do odwiedzających stronę internetową w sposób ukierunkowany na grupę docelową i emocjonalny. Wiążą one odwiedzających stronę internetową, dostarczają im informacji,...

Sortowanie kart

Co oznacza sortowanie kart? Sortowanie kart (CS) jest metodą określania i optymalizacji przyjazności dla użytkownika. Test ten jest zwykle stosowany po fazie wszechstronnej analizy i często znajduje się na początku fazy koncepcyjnej projektu. Powinien on zapewnić, że użytkownicy znajdą strukturę nawigacji, która będzie możliwie nieskomplikowana i znacząca. Dla optymalnego...

Spamowanie kliknięć

Co to jest click spamming? Click spamming, zwany również “organicznym kłusownictwem”, jest rodzajem oszustwa, które ma miejsce, gdy oszust wykonuje kliknięcia za użytkowników, którzy ich nie wykonali. Zaczyna się, gdy użytkownik trafia na stronę lub aplikację mobilną, którą prowadzi oszust. Stąd może to prowadzić do jednego z kilku rodzajów...

Sterowalność

Sterowalność jest ważną własnością systemu sterowania, a sterowalność odgrywa kluczową rolę w wielu problemach, takich jak stabilizacja niestabilnych systemów poprzez sprzężenie zwrotne. Pojęcie to z grubsza odnosi się do możliwości poruszania się systemu w całej jego przestrzeni konfiguracyjnej przy użyciu tylko pewnych dozwolonych manipulacji. Dokładna definicja różni się nieco...

Syndykacja treści

Wiadomości, wywiady i audycje radiowe są zazwyczaj publikowane kilka razy w różnych mediach. Procedura ta jest szeroko rozpowszechniona zarówno w Internecie, jak i poza nim i znana jest jako syndykacja treści. Co to jest syndykacja treści? Content Syndication to termin używany do opisania wielokrotnego publikowania treści – na przykład...

System zarządzania kolorami (CMS)

Co to jest system zarządzania kolorem (CMS)? System zarządzania kolor ami (CMS) to zbiór narzędzi programowych używanych do zapewnienia, że kolory pozostają takie same niezależnie od nośnika lub urządzenia używanego do ich wyświetlania. Ponieważ kolory są zależne od urządzenia, a różne urządzenia wykorzystują różne technologie do wytwarzania kolorów, spójność...

Targetowanie reklam między urządzeniami

Co to jest Cross Device Ad Targeting? Cross device ad targeting pozwala firmom kierować reklamy do konsumentów na wielu platformach lub urządzeniach. W większości przypadków, wiadomości i reklamy powinny być wysyłane do konkretnej grupy odbiorców na różnych platformach, tak aby firmy mogły dotrzeć do swoich odbiorców w czasie i...

Telewizja podłączona

Connected TV(CTV) to po prostu telewizor, który łączy się z Internetem. W przeciwieństwie do tradycyjnej telewizji, CTV obejmuje telewizory SmartTV, Apple TV, urządzenia takie jak Tivo i Roku oraz konsole do gier, takie jak X-Box i PlayStations. Jednym z powodów, dla których CTV jest tak atrakcyjna dla reklamodawców jest...

Ukrywanie się

Zawartość strony internetowej, którą odwiedzający widzą i która jest oceniana przez wyszukiwarki internetowe, nie zawsze jest identyczna. Cloaking jest techniką, która oszukuje zwiedzających i wyszukiwarki. Co to znaczy zamaskowanie? Cloaking jest techniką SEO, która jest używana do wyświetlania w wyszukiwarkach internetowych innej zawartości strony niż ta, którą widzą ludzcy...

Upuszczanie ciasteczek

W przypadku odrzucania plików cookie, pliki cookie są już ustawiane przez sieci afiliacyjne, gdy użytkownik jedynie odwiedza stronę (przegląda). Zazwyczaj link partnerski lub baner musi zostać kliknięty, aby umieścić plik cookie. Cookie dropping jest więc określany jako technika “czarnego kapelusza” (metoda oszustwa) w marketingu afiliacyjnym. Skrypt zrzucający ciasteczka wysyła...

Walidator buforowania

Różne zasoby stron internetowych, takie jak obrazy lub pliki CSS mogą być przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki, aby przyspieszyć ponowne pobieranie strony internetowej. Walidator pamięci podręcznej jest używany do sprawdzania, czy przechowywane informacje są nadal aktualne. Co to jest Cache Validator? Walidator cache jest nagłówkiem HTTP używanym do sprawdzenia,...

Wezwanie do działania

Co oznacza wezwanie do działania? Call to Action, w skrócie: CtA, to termin z sektora marketingu. Oznacza to konkretną prośbę do klienta lub zainteresowanej strony o wykonanie określonej czynności. Dlaczego wezwanie do działania jest takie ważne? Nie wystarczy optymalnie zaprezentować produkty i usługi. Ci, którzy strategicznie ustawiają stronę internetową...

Wspólne kryteria

Common Criteria znane również jako CC jest międzynarodowym zestawem wytycznych i specyfikacji do oceny produktów bezpieczeństwa informacji, specjalnie zaprojektowanym w celu zapewnienia, że spełniają one uzgodniony standard bezpieczeństwa dla działań rządowych. CC jest również bardziej formalnie znane jako Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. Jak działa Common Criteria...

Współczynnik konwersji

Wydajność strony internetowej może być mierzona i analizowana w marketingu online za pomocą różnych kluczowych danych. Tutaj współczynnik konwersji jest jedną z ważnych kluczowych liczb. Co to jest współczynnik konwersji? Współczynnik konwersji jest kluczowym wskaźnikiem efektywności(KPI) stosowanym w marketingu internetowym. Jest to stosunek liczby odwiedzających, którzy podejmują pożądaną akcję...

Współdziałanie

Termin Co-Occurence opisuje obecność, częstotliwość i bliskość podobnych słów kluczowych na różnych stronach internetowych. Co-Occurence logicznie zawiera słowa kluczowe, które są aktualnie istotne, ale nie dokładnie takie same. Znaczenie Pomysł na Co-Occurence wziął się z obserwacji, że wyszukiwarki odwołują się do “trafnych odpowiedzi” na zapytanie zadane przez użytkownika. Jeśli...

Wybrany atak szyfrujący

Co oznacza “Atak Wybranego Szyfranta” (Chosen Ciphertext Attack)? Atak na wybrany szyfrogram jest metodą kryptoanalizy. Celem jest uzyskanie klucza szyfrowanego połączenia lub pojedynczego pliku. Napastnik musi być w posiadaniu zakodowanego zestawu danych (Chosen Ciphertext) i odpowiadającego mu prostego tekstu. Z tą wiedzą może wypróbowywać klucze do dekodowania, aż do...

Wybrany zwykły atak

Teksty zaszyfrowane, tzn. zakodowane, mają na celu uniemożliwienie odczytania ich przez kogokolwiek. Jednym ze sposobów, aby dowiedzieć się, jak zaszyfrowane zostały teksty, jest atak Wybrańca za pomocą zwykłego tekstu. Co to jest atak Wybrańca? Wybrany zwykły atak to termin z kryptoanalizy. Celem ataku jest wykorzystanie dowolnego, niezaszyfrowanego prostego tekstu,...

Wynik satysfakcji klienta

Customer Satisfaction Score (CSAT) opisuje podstawowy pomiar satysfakcji klienta z produktów i/lub usług marki. Korzystając z CSAT, marketerzy i marki mogą określić poziom satysfakcji klienta w kluczowych momentach interakcji, takich jak czas zakupu, <a href=”https://www.davechaffey.com/digital-marketing-glossary/customer-onboarding/#:~:text=Customer%20onboarding%20involves%20using%20marketing,at%20encouraging%20loyalty%20and%20advocacy.&text=Proper%20onboarding%20isn%20done,Retention%20comes%20from%20that.”>procesuonboardingu</a> lub do wymiany <a href=”https://www.helpscout.com/blog/support-ticket-system/#:~:text=%E2%80%9CSupport%20ticket%E2%80%9D%20is%20a%20term,resolved%2C%20the%20ticket%20is%20closed.”>biletów wsparcia</a>. Ale także do rozmowy telefonicznej lub cyfrowej z...

Wynik treści

Co to jest Content Score? Content Score jest kluczową wartością przy ocenie tekstów. Google ocenia teksty w internecie za pomocą Content Score. W ten sposób Content Score jest używany do oceny istotności i wagi tekstów na stronie. Celem oceny jest przypisanie stronom internetowym o wysokiej jakości treści lepszej pozycji...

Wyszukiwanie konwersacyjne

Termin Conversational Search opisuje stosunkowo nowy rodzaj interakcji pomiędzy ludźmi a komputerami. Podstawowa idea Conversational Search polega na tym, że użytkownik może wypowiedzieć zdanie do urządzenia, a to urządzenie może odpowiedzieć pełnym zdaniem. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zapytań do wyszukiwarki: Podczas gdy konwencjonalne zapytania wyszukiwawcze analizują...

Zakupy pod opieką

Niektórzy konsumenci lubią zasięgnąć porady podczas zakupów z różnych powodów. Curated shopping zaspokaja to pragnienie konsumentów podczas zakupów online. Czym jest Curated Shopping? Curated shopping to stosunkowo nowy trend w zakupach online, który po raz pierwszy został zaobserwowany w 2012 roku. Celem tej formy zakupów online jest zaoferowanie kupującym...

Zarządzanie treścią

Content governance opisuje zestaw wytycznych, które regulują sposób tworzenia i publikowania treści w organizacji. Na najbardziej podstawowym poziomie, pozwala im to uniknąć pozwu, wstydu lub obu tych rzeczy. Jednakże, gdy program zarządzania treścią uświadomi sobie swój prawdziwy potencjał, może zrewolucjonizować proces tworzenia treści. Stosowane wytyczne i zasady są wykorzystywane...

Zatrucie skrytki

Co to jest zatrucie skrytki? Zatrucie pamięci podręcznej jest wektorem ataku, który wykorzystuje sposób, w jaki klienci Domain Name System (DNS) i serwery internetowe zwiększają wydajność poprzez przechowywanie starych odpowiedzi przez pewien czas w tymczasowym obszarze pamięci podręcznej zwanym cache. Atakujący mogą uszkodzić pamięć podręczną, zastępując legalnie przechowywane dane...