Skip to main content

Ciągi zapytań

Jeśli dane wprowadzane przez użytkownika i inne informacje mają być przekazywane ze strony internetowej na serwer, istnieją różne możliwości.

Jedną z możliwości są tzw. sznurki zapytań.

Co to za sznurki zapytań?

Ciąg zapytań jest sekwencją par wartości parametrów dołączonych do adresu URL przez przeglądarkę internetową lub inną aplikację.

Info!

Ciąg zapytań jest zawsze oddzielony od reszty adresu URL znakiem zapytania (?). Łańcuch zawiera co najmniej jedną parę wartości kluczowych (parę wartości parametrów).

W przypadku dołączenia kilku par wartości, poszczególne pary są ponownie oddzielone od siebie komercyjnym “i” (&). Przypisanie wartości do parametru odbywa się poprzez wstawienie znaku równości (=). Na przykład, adres URL z dołączonym ciągiem zapytań ma następujący wygląd

www.meine-webseite.de?produkt=sneaker&farbe=blau&groesse=44

Przykłady zastosowania ciągów zapytań

Pierwotnie ciągi zapytań służyły do przesyłania danych wejściowych użytkownika do formularza na stronie internetowej do serwera, aby dane te mogły zostać wprowadzone na przykład do bazy danych. W tym przypadku do adresu URL dla każdego indywidualnego pola formularza dołączana jest oddzielna para wartości parametrów. Jeśli formularz zawiera pola, które nie mogą być widziane lub zmienione przez użytkownika, pola te są nadal wprowadzane do łańcucha zapytania i przesyłane.

Ciągi zapytań mogą być również wykorzystywane do śledzenia ruchów odwiedzających na stronie internetowej. Gdy użytkownik załaduje stronę internetową, dołączamy unikalny ciąg znaków do adresu URL danej sesji i przekazujemy go do każdej podstrony, gdy odwiedzający kliknie na link. W ten sposób ruch użytkownika może być śledzony i oceniany na różnych stronach domeny.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Dalsze linki:


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści