Skip to main content

Ciągła integracja

Ciągła integracja (Continuous Integration, CI) jest praktyką rozwoju oprogramowania służącą do regularnego integrowania zmian kodu we wspólnym projekcie oprogramowania. Zazwyczaj dzieje się to co najmniej raz lub więcej dziennie (w zależności od liczby programistów zaangażowanych w projekt), a praktyka ta zachęca do wprowadzania małych zmian częściej niż dużych.

Każda wprowadzona zmiana wywołuje operację, podczas której uruchamiane są testy mające na celu stwierdzenie, czy zmiany nie uszkodziły czegoś w kodzie oprogramowania.

Znaczenie ciągłej integracji:

Ciągłaintegracja pomaga skalować liczbę osób i wydajność zespołów programistycznych. Dzięki wprowadzeniu Ciągłej Integracji do projektu programistycznego, programiści mogą pracować niezależnie nad różnymi funkcjami równolegle. Kiedy są gotowi dodać te funkcje do produktu końcowego, mogą to zrobić samodzielnie i szybko. CI jest wartościową i ugruntowaną praktyką w nowoczesnych, wysokowydajnych organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania.
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

Jakie są największe korzyści z CI?

  • Lepsze skalowanie zasobów
  • Ulepszone możliwości przekazywania informacji zwrotnych w projekcie
  • Usprawniona komunikacja pomiędzy różnymi zespołami i poszczególnymi członkami zespołu
  • Łatwiejsze wprowadzanie i instalacja zmian i nowych funkcji
  • Lepsza krzywa uczenia się dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii
[/su_list]

Istotny dla Ciebie może być również GitLab. Dowiedz się więcej tutaj:

Do artykułu

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści