Skip to main content

Cyberbezpieczeństwo

Co oznacza bezpieczeństwo cybernetyczne?

Temat bezpieczeństwa cybernetycznego dotyczy środków, które mogą być wykorzystane do ochrony całej technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym Internetu i innych sieci, przed zagrożeniami. Potencjalne zagrożenia pochodzą od cyberprzestępców, cyberterrorystów i szpiegów.

Jakie jest ryzyko?

Rosnąca cyfryzacja i tworzenie sieci oferuje osobom trzecim wiele punktów ataku. Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) wymienia m.in. następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego:

  • Trojany okupujące, które blokują komputery i systemy komputerowe
  • masowa kradzież danych wrażliwych, takich jak dane dotyczące klientów
  • Ataki na infrastrukturę krytyczną terrorystów
  • Szpiegowanie tajemnic firmy poprzez penetrację sieci wewnętrznych

Środki zaradcze: Przykład Niemcy

W Niemczech różne instytucje zajmują się bezpieczeństwem cybernetycznym. Główną rolę odgrywa BSI, która wraz z Krajowym Centrum Lokalizacji IT rejestruje i ocenia zdarzenia związane z bezpieczeństwem przez całą dobę. BSI współpracuje również z władzami policyjnymi i służbami wywiadowczymi w Centrum Obrony Cybernetycznej. W innych organizacjach, takich jak Cyber Security Council Germany, współpracują przedstawiciele środowiska biznesowego, operatorzy infrastruktury krytycznej oraz urzędnicy państwowi.

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego dla Niemiec na rok 2016 przyjęta przez rząd federalny stanowi podstawę dla przyszłych działań: przewiduje ona na przykład regionalne mobilne grupy zadaniowe do szybkiej interwencji i wzmocnienia umiejętności informatycznych wśród wszystkich użytkowników.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://www.kaspersky.de/resource-center/definitions/what-is-cyber-security


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści